Läkarsällskap

LÄKARSÄLLSKAP

 

 

ILADS INTERNATIONAL LYME AND ASSOCIATED DISEASES SOCIETY

Leaders in Lyme Disease Education and Training

 

Genom utbildning, medvetenhet och handling

 

ILADS främjar förståelse för Lyme och dess associerade sjukdomar och stöder läkare och annan sjukvårdspersonal som vill erbjuda avancerad standardbehandling för borrelia och dess associerade sjukdomar. Genom att stödja ILADS du kommer att förbättra läkares förståelse av borrelia och öka allmänhetens medvetenhet om deb förödelsen borrelia orsakar människors liv runt om i världen.

DBG DEUTSCHE BORRELIOSE-GESELLSCHAFT

 

 

Den tyska Borrelios Society (DBG) är ett tvärvetenskaplig medicinsk organisation. Dess medlemmar är forskare och läkare som arbetar med borrelia och tillhörande infektionssjukdomar.

 

Deras mål är

 

  • professionellt utbyte mellan forskning och klinisk praxis,
  • omfattande, aktuell information och utbildning om de komplexa, mångskiftande patologiska processen av borrelia,
  • främjande av vetenskap och forskning för att främja förståelse, diagnos och behandling av denna folksjukdom.

Kontakt: foreningen@borrelia-tbe.se

Copyright @ All Rights Reserved