TBE

TBE

 

Fakta om TBE

TBE (Tick Borne Encephalitis, fästingburen encefalit)

 

Patogen: tillhör gruppen Flavivirus, är en anmälningspliktig sjukdom.

 

TBE är en virusinfektion, som sprids av den vanliga fästingen. Smittan överförs i bettögonblicken från fästingens saliv.Fästingarna kan infekteras med viruset när de suger blod från skogsmöss eller skogssorkar. Fästinglarverna kan även kläckas med virusinfektionen i kroppen genom att deras fästingmamma överförde infektionen till sin avkomma. I ett område där infektionen finns är i allmänhet 1 % av fästingarna infekterade med virus men i vissa områden med hög smittorisk är upp till 5 % av vuxna fästingar bärare av TBE.

 

Förekomst:

Utbredningen av virusbärande fästingar är framförallt: Östersjökusten från Uppland ner till Kalmar och runt Stockholm speciellt Mälardalen sen finns det i princip hela södra Sverige men mer i kustområden Bohuslän och Göteborg och runt sjöarna Vättern och Vänern.

Utomlands finns TBE i ormråden i Central- och Östeuropa, Baltikum, Bornholm, Åboland skärgård och på Åland.

 

Inkubationstid: 1-2 veckor.

 

Immunitet: efter infektion har man livslång immunitet

 

Symtom:

Den som blir smittad av TBE-virus kan efter 1–2 veckor få influensaliknande symtom, som lindrig feber och värk i huvud och kropp. Besvären varar i upp till en vecka.

 

Efter 1-3 veckor sprider sig infektionen hos var tredje infekterad till hjärna och hjärnhinnor med hjärnhinneinflammation, feber, huvudvärk, illamående, kräkningar och påverkat allmäntillstånd. Cirka 10 % blir allvarligt sjuka med kognitiv påverkan, andningsbesvär, förlamning över skulderområdet och symtom från kranialnerverna.

De som blir ordentligt sjuka behöver uppsöka sjukhus och läggs oftast in. TBE är en potentiellt dödlig sjukdom, även om det är ovanligt. 2013 dog 4 personer i Sverige på grund av TBE.

 

Efter sjukdomen kan trötthet, huvudvärk, koncentrationsstörning, minnessvårighet, affektlabilitet, tremor, balansstörning, talsvårighet kvarstå. Ungefär hälften av fallen som fått hjärnhinneinflammation får bestående neuropsykiatriska symtom (minne- och koncentrationsstörning samt personlighetsförändring). Kvarstående förlamning vid kronisk inflammation i ryggmärgen förekommer i samma omfattning.

 

I studier vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm visade att små barn också drabbas av TBE och kan få långvariga symtom med huvudvärk och trötthet, uttröttbarhet som kan ge minnes- och koncentrationsproblem så att det kan påverka skolarbetet.

 

Diagnos: Serum-IgM mot TBE. Både spinalvätska och serum skall tas.

 

Behandling: Det finns i dag ingen medicinsk behandling mot viruset utan man kan bara behandla symtomen.

 

Vaccin: Vaccin kan tas i förebyggande syfte. Vaccinet är väl beprövat och allmän vaccinering görs tex i Österrike. Skyddet är inte 100 %. Grundskyddsvaccinering inleds med fördel tidigt på säsongen, gärna i mars månad. Grundvaccinering innebär 3-4 doser inom ett år följt av en dos var 3:e-5:e år.

 

I Sverige rapporteras ungefär 200 fall av TBE årligen. Sannolikt insjuknar många fler personer.

 

 

Kontakt: foreningen@borrelia-tbe.se

Copyright @ All Rights Reserved