Bli medlem

Bli medlem i Borrelia och TBE föreningen i Sverige och stöd föreningens vision att uppmärksamma och sprida kunskap om fästingburna sjukdomar och prevention mot dessa och att verka för att de som smittats av fästingburna sjukdomar ska få säker diagnos, verksam behandling och adekvat vård baserat på gemensamma riktlinjer för hela landet.

Då får du också tillgång till föreningens hemliga facebookgrupp, medlemsforum och kontaktpersoner.

 

Enklaste sättet att bli medlem är att sätta in medlemsavgiften på föreningens

Plusgirokonto 165 18 27-6 eller Bankgiro 5921-6770.

Utlandsbetalning IBAN SE 73 95000 0099 6042 1651 8276, Swift NDEASESS

 

Fullt medlemskap

Årsavgiften för medlemskap är 300:-

och för pensionärer, studerande och familjemedlemmar är den 200:-.

Ger tillgång till medlemsrabatter, medlemsforum, hemliga medlemsfacebookgruppen, kontaktpersonerna, får rösta på årsmötet, föreläsningar,medlemsmöten och information som julbrev mm.

 

Stödmedlemskap

100:- för stödmedlemmar som vill stödja föreningens verksamhet, då ingår föreläsningar, medlemsmöten och informations som julbrev.

 

Glöm ej att skriva namn, adress, telefonnummer och e-postadress på inbetalningen.

 

Varmt välkommen!

Kontakt: foreningen@borrelia-tbe.se

Copyright @ All Rights Reserved