Medlemsinformation

MEDLEMSINFORMATION

Till alla medlemmar

 

Med anledning av ett taget beslut att i

största möjliga mån minska vårt

miljöavtryck vill Styrelsen be att så

många av våra medlemmar som

möjligt ska ta emot information via

E-post. Därför behöver vi din

E-postadress om sådan finns.

 

Som medlem har du tillgång till vårt forum som finns på föreningens hemsida. Där finns mycket information.

 

Du får också tillträde till Föreningens Facebookgrupp. Där finns också information, erfarenhet och andra drabbade till stöd i realtid. Du bjuds in av föreningens administratörer när vi fått din E-postadress. Gruppen är hemlig och osynlig för alla utom medlemmar.

 

Om du har el-allergi eller av annan anledning inte har Internet kanske du kan ordna så att någon tar emot er information och vidarebefordrar den på lämpligt sätt?

 

Vänligen uppdatera adress, telefonnummer och e-postadress till föreningen. foreningen@borrelia-tbe.se

ANHÖRIGA SÖKES

 

Många anhöriga känner en oerhörd maktlöshet när de inte kan hjälpa sina nära att bli friska och få rätt vård i Sverige. Vi i föreningen kämpar för att vi ska få rätt diagnosmetoder i vårt land och att alla sjuka ska ha rätt till en god behandling inom sjukvården.

 

De flesta anhöriga och vänner frågar ofta om det finns något de kan göra för den sjuka, och det finns det! Att vara med i föreningen och stötta den genom medlemskap.

 

Vi behöver även ”friska” anhöriga i vår styrelse eller som frivilliga vid evenemang för att hjälpa oss att få fram vårt budskap.

 

Till nästa årsmöte söker vi flera ledamöter som är villiga att hjälpa till ett par timmar i månaden. Hur mycket arbete man kan bidra med, avgör man själv.

 

Ta kontakt med valberedningen och anmäl ditt intresse. Berätta lite om dig själv och vad du kan bidra med.

valberedningen@borrelia-tbe.se

Kontakt: foreningen@borrelia-tbe.se

Copyright @ All Rights Reserved