BTF Historia

Borrelia och TBE föreningen i Sveriges historia

 

2005-08-23 startades TBE och Borrelia Patientförening av Robert Speich och Christer Edlund vilka hade TBE och borrelia av fästingbett.

 

Den första styrelsen bestod av Ordförande Robert Speich, Vice Ordförande Christer Edlund, Kassör Susan Sjöberg och Sekreterare Greta Speich.

 

Projektbeskrivningen från 1 februari 2007: Föreningens mål är att öka kunskapen om borrelia och TBE och att via hemsidan få kontakt med drabbade, ge råd och hjälpa dem vidare inom vården samt försöka hitta svenska läkare som kan bilda ett läkarteam vilka kan hjälpa drabbade.

- 2008 bytte föreningen namn till Borrelia och TBE föreningen i Sverige.

 

Föreningen har en hemsida, ett intern forum för medlemmar och från hösten 2014 en facebookgrupp för medlemmar och från hösten 2016 en facebookgrupp för allmänheten . Föreningen har flera kontaktpersoner som hjälper och svarar på frågor från medlemmar och allmänheten.

 

2005-2009 var Robert Speich Ordförande och Christer Edlund Vice Ordförande

2009 blev Margareta Björk Ordförande och Lars Månsson Vice Ordförande

2010 Ordförande Margareta Björk och Vice Ordförande Lars Månsson

2011 Ordförande Margareta Björk och Eva-Marie Svensson blev Vice Ordförande 2012 Ordförande Margareta Björk och Vice Ordförande Eva-Marie Svensson

2013 Ordförande Margareta Björk och Jan Rennerfelt blev Vice Ordförande

2014 Ordförande Margareta Björk och Vice Ordförande Jan Rennerfelt

2015 blev Angelica Johansson Ordförande och Vice Ordförande Jan Rennerfelt

2016 Ordförande Angelica Johansson och Mats Lindström blev Vice Ordförande

2016 blev Janna Strandli Ordförande och Kent Forssgren blev Vice Ordförande

2017 Ordförande Janna Strandli och Maria Bengtsson blev Vice Ordförande

2018 Ordförande Janna Strandli och Vice Ordförande Maria Bengtsson

 

Föreningen har årsmöte varje år samt ordnar höstmöte där intressanta föreläsare är inbjudna och har caféträffar för medlemmar runt om i landet.

 

-Höstmöte 2010 Föreläsning av Dr Carsten Nicolaus från Borreliose Centrum Augsburg, Tyskland

-Årsmöte 2012 Föreläsning av representant från Baxter om fästingar

-Höstmöte 2012 Föreläsning av Dr Rolf Luneng Norge, Leif Lindqvist och Christa Bark FECIT EU-CARE om lagar och regler för vård i EU & Christer Barks från sjukhusläkaren berättade om EU-vårdlagstiftningen

-Höstmöte 2014 Föreläsning av Dr Kenneth Sandström, Filmvisning ”Under Our Skin 2 Emergence”, Filmer från Norvect maj 2014

-Höstmöte 2015 Föreläsningar av Professor Basant K. Puri Storbritannien, Dr. Armin Schwarzbach Tyskland & Nutrionist Sari Arminen Finland

-Mini-Ilads 2016- Föreläsningar av Dr Steven Phillips, Dr Armin Schwarzbach Tyskland, Dr Leona Gilbert Finland & Dr Kenneth Sandström

-Höstmöte 2017- Föreläsning och workshop läkare Marjo Valonen och kost och ört terapeut Sanna Peiponen från Astris Medical Center och Dr Lee Cowden USA.

-Årsmöte 2018 föreläsning av aktuell hemlig föreläsare

 

Föreningen har från 2009 årligen haft kontaktpersonsträffar för kontaktpersonerna där föreningens årliga planering skötts och vidareutbildning av kontaktpersonerna.

 

Föreningen genomförde 2011 en enkätundersökning bland medlemmarna om deras bemötande inom vården i Sverige och hur deras behandling sett ut.

Föreningen har försökt anordna en stor läkarkonferens med tyska föreläsare som fått ställas in pga. inga svenska läkare vill komma bara några norska.

 

Föreningen har under åren 2011-2014 haft flera möten med Socialstyrelsen samt med SBU- Statens beredning för medicinsk utvärdering och kontakt med Smittskyddsinstitutet nuvarande Folkhälsoinstitutet.

 

Borreliadag med demonstration har anordnats i maj 2014, 2015, 2016.

Föreningen har skickat representanter till, Almedalen 2014, 2015, 2018, Norvect 2014, 2015, NordTick 2016 och ILADS 2016. Medverkan på The Tall ship Race i Halmstad 2017.

 

 

Borrelia och TBE föreningen är en ideell förening grundad år 2005.

De flesta medlemmar är borreliadrabbade, en mindre andel är TBE drabbade eller anhöriga.

Föreningens intäkter är enbart medlemsavgifter och gåvor.

 

Föreningen arbetar som lekmän helt ideellt med att ge information till de många borreliadrabbade som söker hjälp. De flesta kontaktar oss för att få hjälp till rätt läkare, något vi inte kan bidra med i brist på specialistkompetens i Sverige. Det handlar istället mesta dels om att hänvisa till utländsk expertis.

 

Vi tillhandahåller en hemsida med information om Borrelia, TBE och co-infektioner, en facebooksida och ett instagramkonto.

Föreningen har ett medlemsssida, en hemlig facebookgrupp för bara medlemmar och en facebookgrupp öppen för alla. På hemsidan lägger vi ut aktuell forskning, tidningsartiklar etc.

 

Vi producerar informationsmaterial i form av häften och foldrar för spridning.

 

 

Kontakt: foreningen@borrelia-tbe.se

Copyright @ All Rights Reserved