Om föreningenBorrelia och TBE Föreningen i Sverige är en fristående ideell förening för sjuka och deras anhöriga som verkar för att :


  • Uppmärksamma och sprida kunskap om fästingburna sjukdomar och prevention mot dessa


  • De som smittats av fästingburna sjukdomar ska få säker diagnos, verksam behandling och adekvat vård baserat på gemensamma riktlinjer för hela landet


  • Gemensamt stödja varandra i frågor som rör sjukdomen


  • Föreningen skall även verka som ett informationscenter för samlad kunskap och forskning

Kontakt: foreningen@borrelia-tbe.se

Copyright @ All Rights Reserved