Om föreningen

 

 

Vi är en fristående ideell förening för sjuka och deras anhöriga som verkar för att :

 

  • Uppmärksamma och sprida kunskap om fästingburna sjukdomar och prevention mot dessa,
  • De som smittats av fästingburna sjukdomar ska få säker diagnos, verksam behandling och adekvat vård baserat på gemensamma riktlinjer för hela landet,
  • Gemensamt stödja varandra i frågor som rör sjukdomen.

Kontakt: foreningen@borrelia-tbe.se

Copyright @ All Rights Reserved