Verksamhetsplan

 

Verksamhetsplan BTF

 

Vision:

Vi är en fristående ideell förening för sjuka och deras anhöriga som verkar för att:

 • uppmärksamma och sprida kunskap om fästingburna sjukdomar och prevention mot dessa,
 • de som smittats av fästingburna sjukdomar ska få säker diagnos, verksam behandling och adekvat vård baserat på gemensamma riktlinjer för hela landet,
 • gemensamt stödja varandra i frågor som rör sjukdomen
 • Föreningen skall även verka som ett informationscenter för samlad kunskap och forskning.

 

Strategiska mål:

 • Vi vill ha erkännande av svenska myndigheter att långvarig borrelia samt co-infektioner existerar
 • Vi vill få tillförlitliga testmetoder i Sverige för borrelia och co-infektioner
 • Vi vill att socialstyrelsen skall ge enhetliga nationella riktlinjer av behandling vid borreliainfektion och co-infektioner som är i linje med internationell aktuell forskning.
 • Vi vill att svenska läkare skall få nödvändig kompetensutveckling gällande långvariga symptom vid en borreliainfektion och co-infektioner och behandling med längre antibiotikakurer och immunhöjande åtgärder.
 • Vi vill kunna få adekvat behandling inom sjukvården var som helst i Sverige eller om inte sådan vård finns i Sverige även utomlands enligt gällande EU-direktiv.
 • Vi vill att de drabbade ska kunna vara sjukskrivna under denna diagnos.

 

Strategisk handlingsplan:

 • Adekvat information till allmänhet, sjukvård och politiker med aktuell information om forskning, provtagning, prevention, behandling m.m.
 • Informera allmänheten om borrelia och co-infektioner och problematiken däromkring vid valda tillfällen.
 • Föra en löpande dialog med politiker, läkare, forskare och media för att kontinuerligt höja kunskapsnivån i dessa frågor.
 • Tillvarata den kunskap och erfarenhet som finns inom föreningen och använda den på adekvat sätt.
 • Stötta våra medlemmar med hjälp av omvärldsbevakning, medlemsträffar, kontaktpersoner, information, artiklar, facebokgrupp och medlemsida.

 

Planerade aktiviteter under verksamhetsåret 2018

 • Att hålla hemsidan uppdaterad och ständigt aktuell
 • Nyhetsbrev till medlemmar
 • Utarbeta information till anhöriga
 • Utarbeta information om ansökan om pengar tillbaka för utlandsvård inom EU
 • Medlemsträffar runt om i landet
 • Föreläsning på årsmötet i april, Kenneth Sandström berättar om problematiken kring sjukvården i Sverige samt behandling av borrelia.
 • Anordna föreläsningar via webben s.k. webinarium
 • Fortsatt arbete med vårt prejudicerande rättsfall
 • Se över vilka bidrag föreningen kan söka
 • Fortsatt kontaktpersonsfortbildning
 • Kontakta läkarförbund angående att fler patienter i Sverige vid nyligen insjuknade i borrelia inte får föreskriven behandling enligt föreskrifter.
 • Vi kommer att i år bedriva en kampanj för att upplysa allmänheten om farorna och problematiken kring fästingburna sjukdomar. Vi vill satsa en del kapital på att annonsera via de sociala medierna för att upplysa allmänheten och informera dem om fästingburna sjukdomar och hur man skyddar sig.

 

 

Kontakt: foreningen@borrelia-tbe.se

Copyright @ All Rights Reserved