Verksamhetsplan

 

Verksamhetsplan BTF

 

Vision:

Vi är en fristående ideell förening för sjuka och deras anhöriga som verkar för att:

 • uppmärksamma och sprida kunskap om fästingburna sjukdomar och prevention mot dessa,
 • de som smittats av fästingburna sjukdomar ska få säker diagnos, verksam behandling och adekvat vård baserat på gemensamma riktlinjer för hela landet,
 • gemensamt stödja varandra i frågor som rör sjukdomen
 • Föreningen skall även verka som ett informationscenter för samlad kunskap och forskning.

 

Strategiska mål:

 • Vi vill ha erkännande av svenska myndigheter att långvarig borrelia samt co-infektioner existerar
 • Vi vill få tillförlitliga testmetoder i Sverige för borrelia och co-infektioner
 • Vi vill att socialstyrelsen skall ge enhetliga nationella riktlinjer av behandling vid borreliainfektion och co-infektioner som är i linje med internationell aktuell forskning.
 • Vi vill att svenska läkare skall få nödvändig kompetensutveckling gällande långvariga symptom vid en borreliainfektion och co-infektioner och behandling med längre antibiotikakurer och immunhöjande åtgärder.
 • Vi vill kunna få adekvat behandling inom sjukvården var som helst i Sverige eller om inte sådan vård finns i Sverige även utomlands enligt gällande EU-direktiv.
 • Vi vill att de drabbade ska kunna vara sjukskrivna under denna diagnos.

 

Strategisk handlingsplan:

 • Adekvat information till allmänhet, sjukvård och politiker med aktuell information om forskning, provtagning, prevention, behandling m.m.
 • Informera allmänheten om borrelia och co-infektioner och problematiken däromkring vid valda tillfällen.
 • Föra en löpande dialog med politiker, läkare, forskare och media för att kontinuerligt höja kunskapsnivån i dessa frågor.
 • Tillvarata den kunskap och erfarenhet som finns inom föreningen och använda den på adekvat sätt.
 • Stötta våra medlemmar med hjälp av omvärldsbevakning, medlemsträffar, kontaktpersoner, information, artiklar, facebokgrupper och forum.

 

Planerade aktiviteter under verksamhetsåret 2017

 • Fortsätta arbetet med ett professionellt ansikte utåt: Ny hemsida, nya broschyrer, ny logotype, ny blogg m.m.
 • Att hålla hemsidan uppdaterad och ständigt aktuell
 • Nyhetsbrev till medlemmar
 • Utarbeta information till anhöriga
 • Utarbeta information om ansökan om pengar tillbaka för utlandsvård inom EU
 • Medlemsträffar runt om i landet
 • Föreläsning på årsmötet under våren, Robban Palmehed och Titti Alvarsson föreläser om mikroskopiska undersökningar och frekvensterapi.
 • Informationsdag i Halmstad på Borreliadagen i maj
 • Informationsdagar under ”Tall Ship Races” i Halmstad under 30 juni – 3 juli
 • Anordna Höstmöte med föreläsare från kliniken Astris i Finland. Dr Cowden kommer att vara med via satellitlänk.
 • Anordna föreläsningar via webben s.k. webinarium
 • Fortsatt arbete med vårt prejudicerande rättsfall
 • Se över vilka bidrag föreningen kan söka
 • Fortsatt kontaktpersonsfortbildning
 • Kontakta läkarförbund angående att fler patienter i Sverige vid nyligen insjuknade i borrelia inte får föreskriven behandling enligt föreskrifter.
 • Planera inför Almedalsveckan 2018
 • Vi kommer att i år bedriva en kampanj för att upplysa allmänheten om farorna och problematiken kring fästingburna sjukdomar.

 

 

 

 

 

Kontakt: foreningen@borrelia-tbe.se

Copyright @ All Rights Reserved