Verksamhetsberättelse 2016

 

Verksamhetsberättelse 2016 Borrelia och TBE Föreningen I Sverige

 

Styrelsen bestod av:

Ordförande – Janna Strandli

Sekreterare – Leif Lindau

Ledamot – Jan Rennerfeldt

Ledamot – Maria Bengtsson

Ledamot – Anneli Björnim

Revisor – Staffan Eskilsson

Valberedning – Gunnar Göransson

 

 • Borreliadagen den 29 maj på Medborgarplatsen I Stockholm, så deltog ett antal medlemmar I en demonstration för att skapa uppmärksamhet kring borrelia och co-infektioner.
 • ILADS höll en europeisk konferens för läkare och forskare I Helsingfors, Finland den 10-11 juni, 2016. Föreningen skickade en delegation för att samla information, kunskap och knyta internationella kontakter.
 • Föreningen anordnade en “mini-ILADS” I Stockholm i två dagar, 12-13 juni, där de bjöd in läkare, forskare, politiker, press, medlemmar och allmänhet.
 • Extra årsmöte den 25 September då en ny styrelse valdes, på grund av avhopp I tidigare styrelse.
 • Medlemsträffar i Halmstad, Stockholm och Göteborg. Vi inser hur viktigt det är för medlemmar att träffas för att utbyta information, tankar och ge tröst att man inte är ensam. Dessa aktiviteter fortsätter under 2017.
 • Styrelsen har sedan den 25 september lagt arbete på att stärka stadgarna för att få en bättre och professionellare ordning på föreningen.
 • Hemsidan har fått ett nytt ansikte och vi arbetar ständigt för att lägga till ny information till våra medlemmar, allmänhet och myndigheter.
 • Styrelsen har också gått igenom verksamhetsplan och fokuserat på hur föreningen skall marknadsföra sig själv i olika medier.
 • Ytterligare en facebookgrupp har startats för att allmänheten ska få det lättare att hitta till föreningen. En facebooksida har även skapats varifrån föreningen kommer att skicka ut reklam via facebook för att kunna sprida mer information.
 • Hemsidan har även fått en blogg där vi uppmuntrar medlemmar att skicka in artiklar till, som är upplysande för allmänheten.
 • Nytt informationsmaterial är under konstruktion till både medlemmar, allmänhet, myndighet och kontaktpersoner.
 • Vi har fått några nya kontaktpersoner som hjälper att stötta våra medlemmar och vi söker flera som kan vara ett stöd för andra.

 

Ett stort varmt tack till våra kontaktpersoner som under året hjälpt och stöttat medlemmar.

 

 

Janna Strandli Jan Rennerfelt Leif Lindau

 

 

 

Maria Bengtsson Anneli Björnim

 

Kontakt: foreningen@borrelia-tbe.se

Copyright @ All Rights Reserved