Verksamhetsberättelse 2017

 

Verksamhetsberättelse 2017 Borrelia och TBE Föreningen I Sverige

 

Styrelsen bestod av:

Ordförande Janna Strandli

Vice ordförande Maria Bengtsson

Sekreterare Suzie Öhlin

Kassör Ivan Öhlin

Ledamot Pierre Engvall

Ledamot Tony Nyberg

Ledamot Jan Rennerfelt

Suppleant Madelene Larsson

Suppleant Anette Sätterberg

Suppleant Ulrika Welander

 

Revisor Staffan Eskilsson

Revisor suppleant Leif Lindau

Valberedning Göran Gunnarsson

Valberedning supplenat Mikaela Jorio Norstedt

 

Medlemmar

-Föreningen hade 31 december 662 medlemmar.

 

Aktiviteter

-Styrelsen har fokuserat på hur man kan nå ut via media till allmänheten och arbetat på en

aktiv och uppdaterad hemsida, medlemsforum, facebooksida och de två föreningsgrupperna

på facebook som växer ständigt och ger medlemmar realtidsinformation och stöd.

 

-Föreningen har under året arrangerat 21 olika arrangemang.

 

-Informationstält under Tall Ship Race i Halmstad 30 juni- 3 juli under devisen ”Take a Bite

out of Lyme disease”

 

-En informationskampanj under sommarmånaderna med Borrelia och TBE föreningen på

turné med informationsträffar för allmänheten i Visby, Hemse, Fårösund och Laholm.

 

-Medlemsträffar och informationsmöten regelbundet i Stockholm och Uppsala, samt också

enstaka i Halmstad, Göteborg, Malmö, Gävle och Borlänge.

Vi inser hur viktigt det är för medlemmar att träffas för att utbyta information, tankar och ge

tröst att man inte är ensam. Dessa aktiviteter fortsätter under 2018

 

-9 april hölls Årsmötet i Stockholm då det valdes en ny styrelse samt föreläsning med

Robban Palmehed, Borlänge, och Titti Alvarsson, Dalapraktiken i Långshyttan.

Robban och Titti har under vinterhalvåret haft ett projekt tillsammans där de testat och

behandlat borrelia-sjuka från hela landet, med hjälp av mikroskopiska undersökningar och

frekvens-terapi. Vi fick information om deras projekt samt resultatet därav.

 

-Höstmötet hölls den 7 oktober i Stockholm med internationella föreläsare. Inbjudna

föreläsare var läkare Marjo Valonen och kost och ört terapeut Sanna Peiponen från Astris

Medical Center samt Nutramedix grundare Tim om Cowden protokollet mot borrelia och coinfektioner

genom Nutramedix ört tinkturer och Dr Lee Cowden USA via datalänk som

uppfunnit Coden protokollet mot fästingsburna infektioner.

 

-Föreningen har fått en ny logga och en ny design på hemsidan och annat material.

 

-Pärmar med information har sammanställts till kontaktpersonerna så att de alla har samma

information tillgänglig för att vidareförmedla denna.

 

-Nytt informationsmaterial som olika broschyrer har framställts till både medlemmar,

allmänhet och politiker.

 

-Föreningen har under året förhandlat fram fler medlemsrabatter.

 

-Föreningen driver ett mål vid Högsta Förvaltningsdomstolen. Syftet är att de drabbade som

åker utomlands för vård ska kunna få tillbaka utlagda pengar på b.la. utlandsvård inom EU.

Detta kan leda till viktiga prejudikat för föreningens medlemmar.

 

-Föreningen har fått några nya kontaktpersoner som hjälper att stötta våra medlemmar och vi

söker flera som kan vara ett stöd för andra.

 

-Kontaktpersonsutbildning har hållits i Stockholm i oktober.

 

-Föreningen har återigen en kontaktperson som svarar i telefon

 

Ett stort varmt tack till våra kontaktpersoner som under året hjälpt och stöttat medlemmar

samt till alla som lämnat bidrag till verksamheten.

 

Janna Strandli Maria Bengtsson Jan Rennerfelt

 

Suzie Öhlin Ivan Öhlin Pierre Engvall

 

Tony Nyberg

Kontakt: foreningen@borrelia-tbe.se

Copyright @ All Rights Reserved