Borrelia

BORRELIA


Fakta om Borrelia


Patogen: spiroketbakterie (spiralformad), som kan ändra form till bla roundform (cystform)


Sorter: De vanligaste borreliaarterna i Europa är Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia garinii och Borrelia afzelii.

Man har också hittat Borrelia lusitaniae, Borrelia spielmanii, Borrelia valaisiana, Borrelia bavariensis, Borrelia bissettii samt Borrelia miyamotoi. Den sista ger en lite annan symtombild än de övriga och sällan ett rött märke.

I Afrika finns också mjuka fästingar som sprider Borrelia recurrentis, fästingsburen återfallsfeber (en borrelia bakterie som ger en malarialiknande sjukdom)


Borrelia är en bakterieinfektion, som sprids av den vanliga hårda fästingen. Smittan överförs i från fästingens magkanal ofta när fästingen kräks efter den har ätit och ska släppa taget. Tiden som fästingen suttit förankrad i huden är starkt positivt korrelerad till sannolikheten att spiroketer överförts från fästing till människa, dvs att en infektion ägt rum.

Fästingarna föds osmittade och kan infekteras med bakterien när de suger blod från möss, sorkar, harar, fåglar, ödlor, ekorrar mm


Förekomst: 25-30 % av fästingarna


Inkubationstid: 2-32 dagar


Immunitet: nej man kan bli återsmittad


Symtom: Initialsymtom brukar vara en influensaliknande symtombild med feber, huvudvärk och trötthet och vid 50 % av fallen utslag (erytema migrans) som kan vara allt från en femkrona till hela bålen, utslaget är vanligtvis varken kliande eller smärtsamt, vissa får Bell's Pasley (förlust av förmågan att röra en eller båda sidorna av ansiktet samt en snedhet).

Senare symtom kan vara ledvärk , hjärtproblem med hjärtklappning, svår huvudvärk med nackstelhet , stickande smärtor eller stickningar i armar och ben, trötthet, värk i ögonen, överkänslighet mot ljus, blindhet, hörselnedsättning, tinnitus, överkänslighet mot ljud, smärta i näsan vid andning och sinusbesvär, ledvärk, svullna knän, hudutslag, smärta i testiklarna, smärta i perineum, ofta förekommande eller smärtsam urinering (polyuri och dysuri), smärta i buken, muskelvärk, ryggvärk, värk i korsryggen, värk i bröstet, smärta i höften och skinkan, migrän, huvudvärk, yrsel, balanssvårigheter, nervsmärtor, förlust av känsel och avdomning i extremiteterna, neurologiska besvär, problem med minnet och förvirring, utfall av ilska, perioder av likgiltighet, koncentrationsproblem, Bakers cystor, återkommande rethosta med små mängder slem, tand- och käkinfektioner, tandgnissling, värk i käkmuskulatur och artrit. Kognitiva problem samt hjärnhinneinflammation och hjärninflammation.

läs mer under Borreliasymtomlista


Obehandlad borrelia kan bla leda till Acrodermatitis chronica atrophicans (ACA) är en kronisk hudsjukdom. ACA börjar som en rödblå fläck av missfärgad hud, ofta på händer eller fötter som förtvinar långsamt under flera veckor eller månader,  huden blir först tunn och rynkig och sedan, om den inte behandlas, helt torr och hårlös. Det kan också leda till Lyme atrit som ofta sätter sig i knä och axelleder samt till hjärtblock.


Diagnos: Finns olika tester, läs mer under Provtagning


Behandling: Antibiotika


Vaccin: Nej

 

Nya Borrelia miyamotoi

Borrelia miyamotoi är en av få infektioner som kan överföras direkt från mammafästingen till äggen så fästinglarven föds smittad.


Borrelia miyamotoi är ger en återkommande feber sjukdom  som överförs av samma hårdna (Ixodid) fästningart som överför den vanliga borrelian.


1994 upptäcktes i Ixodes persulcatus fästingar i Japan. B. miyamotoi-arter med de återkommandefeber sjukdomar, som vanligtvis överförs av mjuka (argasid) fästingar eller löss.


B. miyamotoi infekterar minst sex Ixodes tick-arter i Nordamerika och Eurasien.


Mänskliga fall av B. miyamotoi-infektion rapporterades först 2011 i Ryssland och därefter i USA, Europa och Japan.


Dessa rapporter dokumenterar folkhälsoproblemet av B. miyamotoi, den förefaller vara jämförbar i frekvensen för babesios eller granulocytisk anaplasmos hos människor i vissa områden och kan orsaka allvarlig sjukdom, inklusive meningoencefalit.


De vanligaste kliniska manifestationerna av B. miyamotoi-infektion är feber, trötthet, huvudvärk, frossa, myalgi, artralgi och illamående.


B. miyamotoi-infektion behandlas med antibiotika


B. miyamotoi infektion bör övervägas hos patienter med akut febersjukdom som har utsatts för Ixodes fästingar.


Eftersom kliniska manifestationer är ospecificerade, kräver etiologisk diagnos bekräftelse genom blodprovskontroll, PCR, antikroppsanalys, in vitro odling och / eller isolering genom djurets ympning.Källa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25700888 & Dr Richard HorowitzOBS!

Svenska tester för vanlig borrelia testar inte om man har denna.

Det finns tester att ta men då måste ens läkare remmittera att man tar just för denna, bara enstaka lab i Sverige har detta test.

Det finns privata tester att ta på tyska lab för den.


Kontakt: foreningen@borrelia-tbe.se

Copyright @ All Rights Reserved