Bli medlem

Bli medlem i Borrelia och TBE föreningen i Sverige och stöd föreningens vision att uppmärksamma och sprida kunskap om fästingburna sjukdomar och prevention mot dessa och att verka för att de som smittats av fästingburna sjukdomar ska få säker diagnos, verksam behandling och adekvat vård baserat på gemensamma riktlinjer för hela landet.

Då får du också tillgång till föreningens hemliga facebookgrupp, medlemssida och  kontaktpersoner.


Enklaste sättet att bli medlem är att sätta in medlemsavgiften på föreningens:

Swish 123 308 83 17

Plusgirokonto 165 18 27-6

Bankgiro 5921-6770.


Utlandsbetalning

IBAN SE73 9500 0099 6042 1651 8276,

BIC NDEASESS


Fullt medlemskap

Årsavgiften för medlemskap är 300:-

och för pensionärer, studerande och familjemedlemmar är den 200:-.

Ger tillgång till medlemsrabatter, medlemsforum, hemliga medlemsfacebookgruppen, kontaktpersonerna, får rösta på årsmötet, föreläsningar,medlemsmöten och informationsbrev mm.


Stödmedlemskap

100:- för stödmedlemmar som vill stödja föreningens verksamhet, då ingår föreläsningar, medlemsmöten och informationsbrev.


Glöm ej att skriva namn, adress, telefonnummer och e-postadress på inbetalningen eller e-maila dessa uppgifter till foreningen@borrelia-tbe.se


Varmt välkommen!


När ni betalt medlemsavgift får ni ett brev via posten med medlemsbevis och bla kontaktuppgifter till kontaktpersonerna och lösenord till medlemsidan. Har ni gett oss er e-mailadress kommer ni få också få en inbjudan via e-mail till medlemsgruppen på facebook samt e-mail med information.  

Du har säkert hört om GDPR, det handlar om att skydda dina personuppgifter.


Som medlem ska du alltid känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.


Vi använder dina uppgifter endast för vårt medlemsregister. I och med att du betalar medlemsavgift godkänner du att vi kan lagra dina personuppgifter.


Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) anpassar och förtydligar vi nu vår integritetspolicy.


Du kan kontrollera att dina personuppgifter är aktuella om du kontaktar oss, eller om du inte vill vara medlem hos oss längre så tar vi bort dig ur vårt register.


Hör av dig till oss om du har några frågor med anledning av detta eller om du har några invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter.


De som har tillgång till medlemsregistret är begränsat till 2 personer i dagsläget. Det är ordförande och kassören. Alla som inte förnyar sitt medlemskap i föreningen stryks automatiskt varje år från medlemsregistret. De medlemregister som skrivs ut vid årsmöten och föreläsningar för att kontrollera om du är medlem vid ingång, körs i dokumentförstörare så fort det är över.

Medlemsnummer


Som ny medlem i föreningen så får du ett medlemsnummer som du behöver för att kunna utnyttja de rabatter som finns för medlemmarna.


Vid provtagning av barn under 18 år så beställs speciellt intyg för dessa under förälderns medlemskap.


Kontakta oss via mejl på foreningen@borrelia-tbe.se

Kontakt: foreningen@borrelia-tbe.se

Copyright @ All Rights Reserved