Verksamhetsplan


 Verksamhetsplan BTF

Vision:

Vi är en fristående ideell förening för sjuka och deras anhöriga som verkar för att:

 • uppmärksamma och sprida kunskap om fästingburna sjukdomar och prevention mot dessa,
 • de som smittats av fästingburna sjukdomar ska få säker diagnos, verksam behandling och adekvat vård baserat på gemensamma riktlinjer för hela landet,
 • gemensamt stödja varandra i frågor som rör sjukdomen
 • Föreningen skall även verka som ett informationscenter för samlad kunskap och forskning.


Strategiska mål:

 • Vi vill ha erkännande av svenska myndigheter att långvarig borrelia samt co-infektioner existerar
 • Vi vill få tillförlitliga testmetoder i Sverige för borrelia och co-infektioner
 • Vi vill att socialstyrelsen skall ge enhetliga nationella riktlinjer av behandling vid borreliainfektion och co-infektioner som är i linje med internationell aktuell forskning.
 • Vi vill att svenska läkare skall få nödvändig kompetensutveckling gällande långvariga symptom vid en borreliainfektion och co-infektioner och behandling med längre antibiotikakurer och immunhöjande åtgärder.
 • Vi vill kunna få adekvat behandling inom sjukvården var som helst i Sverige eller om inte sådan vård finns i Sverige även utomlands enligt gällande EU-direktiv.
 • Vi vill att de drabbade ska kunna vara sjukskrivna under denna diagnos.


Strategisk handlingsplan:

 • Adekvat information till allmänhet, sjukvård och politiker med aktuell information om forskning, provtagning, prevention, behandling m.m.
 • Informera allmänheten om borrelia och co-infektioner och problematiken däromkring vid valda tillfällen.
 • Föra en löpande dialog med politiker, läkare, forskare och media för att kontinuerligt höja kunskapsnivån i dessa frågor.
 • Tillvarata den kunskap och erfarenhet som finns inom föreningen och använda den på adekvat sätt.
 • Stötta våra medlemmar med hjälp av omvärldsbevakning, medlemsträffar, kontaktpersoner, information, artiklar, facebokgrupp och medlemsida.


Planerade aktiviteter under verksamhetsåret 2020 (MYcKET AV DETTA INSTÄLLT PGA COVID-19)

 • Att hålla hemsidan och medlemsidan uppdaterad och ständigt aktuell
 • Medlemsträffar runt om i landet
 • Föreläsningar på årsmötet i april i Stockholm
 • Föreläsningar av utländsk läkare på 15 års firandet av föreningen
 • Brevutskick med information om fästingsburna infektioner till alla vårdcentraler och infektionskliniker i Sverige
 • Se över vilka bidrag föreningen kan söka
 • Fortsatt kontaktpersonsfortbildning
 • Representanter på Almedalen Visby i juli
 • Kontakt med politiker och myndigheter
 • Kontakt tllsammans med andra patientorganisationer med sjukvården och politiker
 • Representation vid olika seminarier nationellt och internationellt
 • Kontakt med läkare om forskningsprojekt


Kontakt: foreningen@borrelia-tbe.se

Copyright @ All Rights Reserved