Hem

Välkommen till

Borrelia och TBE föreningen!

 

Vi är en ideell förening som verkar för att sprida information om fästingburna infektioner. Misstänker du att du har borrelia så hittar du en symptomlista här:

 

 

 

 

 

Föreningen växer och vi blir fler och fler. Vill du också bli medlem och stödja vårt arbete? Mer information hittar du här:

 

 

 

 

Tack för alla gåvor 2016

 

 

Under 2016 har föreningen fått mottaga flera gåvor från både företag och privatpersoner. Vi är djupt tacksamma för deras generositet och för att de stöder föreningen i vårt arbete att belysa fästingburna infektioner och problematiken däromkring. Gåvorna går till att hjälpa till att:

 

  • stödja våra medlemmar och deras anhöriga
  • informera allmänheten, sjukvården och politiker om fästingburna infektioner
  • ordna medlemsträffar runt om i landet
  • utveckling av hemsida och informationskanaler m.m.

 

Stort varmt tack!

 

Janna Strandli

Ordförande

Till alla medlemmar

 

Med anledning av ett taget beslut att i

största möjliga mån minska vårt

miljöavtryck vill Styrelsen be att så

många av våra medlemmar som

möjligt ska ta emot information via

E-post. Därför behöver vi din

E-postadress om sådan finns.

 

Det finns också planer på ett månadsbrev där vi löpande kan ge information om allt som händer i föreningen. Det mesta sker idag på Internet.

 

Som medlem har du tillgång till vårt forum som finns på föreningens hemsida. Där finns mycket information.

 

Du får också tillträde till Föreningens Facebookgrupp. Där finns också information, erfarenhet och andra drabbade till stöd i realtid. Du bjuds in av föreningens administratörer när vi fått din E-postadress. Gruppen är konfidentiell och osynlig för alla utom medlemmar.

 

Om du har el-allergi eller av annan anledning inte har Internet kanske du kan ordna så att någon tar emot er information och vidarebefordrar den på lämpligt sätt?

 

Vänligen uppdatera adress, telefonnummer och E-postadress till föreningen. foreningen@borrelia-tbe.se

 

"Att inte bli trodd var det värsta"

 

Få personer upplever under sin livstid hur det är att gå från flerfaldig olympisk guldmedaljör till att vara så kroppsligt nedbruten att man inte orkar ta på sig skorna.

 

Gunde Svan har gjort den resan.

Han är en av världens främsta skidåkare genom tiderna med bland annat fyra OS-guld och sju VM-guld på meritlistan. Gunde Svan är för många själva sinnebilden för ett hälsosamt leverne och positivt tänkande.

 

Fallet blev blytungt när det luftburna bakterien TWAR tog ett grepp om kroppen i slutet av 2011.

 

- Jag fick panik, ingenting stämde. Jag kan ju min kropp och visste att det inte skulle kännas som det gjorde då. Det var så frustrerande att höra från olika läkare att jag bara skulle ta det lugnt.

 

Till slut var Gunde Svan så dålig att han inte orkade ta sig upp för en trappa utan att stanna och hämta andan. Han lämnade aldrig mobiltelefonen ur sikte eftersom han ville kunna larma efter hjälp om hjärtat plötsligt skulle stanna.

 

Dagarna bestod av att vila, äta, och ha kontakt med sjukvården som planlöst letade efter en diagnos. Långt ifrån alla tog honom på allvar.

 

- En smittskyddsläkare som jag fick kontakt med på telefon sa till mig att "Gunde, du måste ju förstå att du nästan är 50 år nu och inte kan göra en mil på samma tid som när du var 20". Han trodde alltså att jag inte förstått min egen kropp överhuvudtaget som elitidrottare. Det samtalet slutade med att både jag och min fru grät i telefonen. Han var så fruktansvärt oförstående.

 

Se intervjun med Gunde hos Hellenius Hörna här:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer om Gunde och hans kamp tillbaka till hälsa här:

 

 

Rachel, 25: "Jag lever med fruktansvärd smärta varje dag"

 

Efter drömresan i Sverige drabbades Rachel Batterby av svåra smärtor.

Först sex år och över 70 akutbesök senare har hon slutligen fått en diagnos.

– Jag lever med fruktansvärd smärta varje dag, säger 25-åringen i en hjärtskärande video som beskriver hennes vardag.

 

Läs mer här:

 

Något som våra medlemmar uppskattar är våra medlemsträffar där man kan prata med andra i liknande situation och få nya vänner. Med en sjukdom som ignoreras och inte förstås av andra, blir man lätt ensam. På våra träffar delar vi tankar, erfarenheter och mycket skratt. Välkommen du också!

 

 

2011 köpte Jonas och Anki ett hus i Karlskoga och hade storartade renoveringsplaner. Men Anki drabbades av extrem trötthet och feber som inte ville gå över. Jonas och parets två barn är utom sig av oro och bekymrade över att huset är en hälsofara.

 

 

Flera personer kontaktade föreningen efter att ha sett avsnittet av Sofias änglar på kanal5 måndagen den 21 november 2016. Många har känt igen sig i symptomerna som det berättades om och söker nu efter svar och behandling så att de kan få bli friska.

 

Se programmet på Dplay här:

 

http://www.dplay.se/sofias-anglar/season-7-extrem-trotthet-och-feber/

 

 

"Varje individ är expert på upplevelsen av sin egen ohälsa och har den bästa

kännedomen om sin egen kropp och sin egen situation"

 

Utdrag från den reviderade upplaga av "Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig" ger en samlad beskrivning av lagstiftning, föreskrifter och andra regler som gäller patientens ställning och rätten till information, delaktighet och kontinuitet.

 

Sammanfattning

 

En god vård ska bland annat kännetecknas av att den är individfokuserad, jämlik och säker. Den ska genomföras i samråd och med respekt för patientens självbestämmande och integritet. En delaktig patient kan lättare medverka till att målen med vård och behandling uppnås och att säkerhetsrisker kan förebyggas. Det ställer krav på att vårdgivare, chefer och hälso- och sjukvårdspersonal tillämpar den lagstiftning som reglerar patientens ställning och att det finns ett ledningssystem för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet som också omfattar bemötande, information, delaktighet och kontinuitet.

 

Ladda ner publikationen här:

 

 

Kontakt: foreningen@borrelia-tbe.se

Copyright @ All Rights Reserved