Hem

Borrelia och TBE föreningen har varit i Almedalen i sommar och pratat med olika inom vårdsektorn, politiker mm samt spridit information och bla satt upp varningsskyltar som de som finns i tyska skogar, detta uppmärksammades och ordförande Janna Strandli blev intervjuad om fästingsproblemet Lyssna här

Olafur Bragason, 48, tappade synen och blev svårt sjuk – i dag är han rullstolsburen.

Han drabbades av den fästingburna sjukdomen TBE.

Läs mer här om en bok som 14 TBE drabbade kommit ut med om livet efter TBE 

Fästingburna sjukdomen babesios ökar


Babesia är en fästingburen blodparasit som orsakar sjukdomen babesios hos både människor och djur. Genom fästingens saliv tar sig parasiterna in i de röda blodkropparna där de förökar sig. Sjukdomen är långt vanligare än man tidigare trott, visar en studie från Lunds universitet.


En frisk person får oftast som mest influensaliknande symptom, men för en person som saknar mjälte eller har ett nedsatt immunförsvar kan sjukdomen orsaka organsvikt och sluta med döden.


Man har sedan länge känt till babesiaparasiten som är vanligt förekommande bland kor och rådjur i södra och mellersta Sverige. Veterinärer kallar ofta babesios för ”sommarsjuka”. Hos människan har sjukdomen hittills varit relativt okänd, men nya studier visar att 2,5 procent av Skånes befolkning har antikroppar mot sjukdomen och hos de har haft borrelia är siffran 16 procent.

Läs mer om forskningen här

"Det är svårt att blir av med borrelia"

 Janna Standli, ordförande i Borrelia och Tbe-föreningen om fästingplågan


Titta här på Expressen TV https://www.expressen.se/tv/nyheter/det-ar-svart-att-blir-av-med-borrelia/


Efterlyses: Ovanliga fästingar – fånga dem och frys in dem!

 

Har du hittat en fästing som är ovanligt stor eller ser annorlunda ut mot de fästingar du är van vid?

Nu vädjar Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) om att du ska fånga den, lägga den i frysen och skicka in den till dem.

SVA vill kontrollera om klimatförändringarna har gjort att nya sorters fästingar från varmare trakter har etablerat sig i Sverige – och tagit med sig nya smittsamma sjukdomar. 

Se här 

CDC varnar för flera patogener i fästingar


CDS Centers for Disease Control and Prevention i USA gick i mars 2017 ut med information om att fästingar kan bära på flera patogener.


Sjukdomar från fästingburna infektioner i USA ökar stadigt - och nya fästingrelaterade infektioner har upptäckts under de senaste åren.

Fästingar är vektorer som kan bära smittämnen såsom bakterier, virus eller parasiter.

När en infekterad fästing biter en människa eller ett djur, överför fästingen via saliv smittämnen som kan orsaka sjukdom.

Vissa fästingar kan överföra flera sjukdomar. Dessa ”co-infektioner” utgör utmaningar för att diagnostisera, behandla och förebygga fästingburna infektioner.

Läs mer här

SKANDAL!

Blodbanken testar inte blodet för borrelia, babesia, bartonella mm mm....

Borreliasmittad fick ge blod

Trots pågående medicinering mot en borreliainfektion har en blodgivare fått ge blod vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Händelsen, som är anmäld till Inspektionen för vård- och omsorg, inträffade i juni.


Läs här

Rachel, 25:

"Jag lever med fruktansvärd smärta varje dag"


Efter drömresan i Sverige drabbades Rachel Batterby av svåra smärtor.

Först sex år och över 70 akutbesök senare har hon slutligen fått en diagnos.

– Jag lever med fruktansvärd smärta varje dag, säger 25-åringen i en hjärtskärande video som beskriver hennes vardag.

Läs mer här:

 

Ur läroboken

Medicinsk mikrobiologi och Immunologi 2014,

Avsnitt 3:27, sid 304:


 Spiroketer - Borrelia, Treponema och Leptospira

av Sven Bergström & Björn Olsén


"Viktiga egenskaper hos Borrelia bugdorferi s.l. är deras uttalade överlevnadsförmåga och förmågan att orsaka persisterande infektioner. Paradoxalt nog uppkommer ett starkt immunförsvar som varke förmår döda Borrelia-bakterien in vivo eller skydda mot ny infektion. Detta beror bland annat på en aktiv immunsuppression genom komplementinhibering samt induktion av antiinflammatoriska cytokiner (bland annat IL-10). Borrelia har också en mycket stor förmåga till så kallad immunologisk flykt (immune evasion) genom fas- och antigenvariation samt genom att gömma sig intracellulärt i immunologisk lågaktiva kroppsrum (immune privileged sites), till exempel hjärna och leder."


Det verkar som Björn Olsén  håller med oss om mycket.  Bland annat har vi lärt oss följande emedan nämnda lärobok, där han tillsammans med Sven Bergström, är författare:


1. Borrelia har stor överlevnadsförmåga och orsakar perisisterande infektioner.


2. Immunförsvaret svarar starkt, men kan inte döda bakterierna då immunförsvaret dämpas (immunsuppression) genom bland annat IL-10.


3. Bakterierna kan hålla sig undan immunförsvaret genom

a.) bland annat antigenvariation

b.) att inta intracellulär form

c.) att "gömma sig" i lågaktiva kroppsrum (ex. hjärna och leder).


Tack för den lektionen!

Lyme bacteria survive 28-day course of antibiotics months after infection


Living B. burgdorferi spirochetes were found in ticks that fed upon primates and in multiple organs after treatment with 28 days of doxycycline.


Läs mer här

Osäkra borreliatester används inom sjukvården

 Inte undra på att man inte hittar alla sjuka i borrelia när testerna är falskt negativa!


När man jämför ett dualistiskt test för Borrelia med ett HIV test så visar det sig att Borreliatestet fastän man använt två olika testmetoder ger 500 gånger fler falska negativa svar!

--------------------------------------------------

Dr Basant Puri (som föreläste i Stockholm för föreningen den 22 nov 2015 i Stockholm) publicerade en uppdatering angående problemen med laboratorieundersökningar för borrelia i ”International Journal of General Medicine”.

Hans tidigare artikel hade visat att ”när den dualistiska testmetod för borrelia jämfördes med hiv testning tvåstegs, så var falska negativa svar mer än 500 gånger högre för borrelia testningen”.

I denna uppdaterade papper jämför han igen falskt negativa test för borrelia och HIV.

”När falskt negativa tester jämförs mellan dualistiska tester för borrelia och ett hivtest, så visare det sig att falska negativa fortfarande är upp till mer än 500 gånger högre för Borrelia testningen”


Forskningen läs här

Välkommen till

Borrelia och TBE föreningen!


Vi är en ideell förening som verkar för att sprida information om fästingburna infektioner. Misstänker du att du har borrelia så hittar du en symptomlista här:


Föreningen växer och vi blir fler och fler. Vill du också bli medlem och stödja vårt arbete? Mer information hittar du här:

Hur gör jag om jag blivit fästingbiten??


2017 visade sig vara rekordår gällande fästingar. Enligt Professor Thomas Jaenson vid Uppsala Universitet så var det 10 gånger så många fästingar 2017 än tidigare.


På grund av milda vintrar och en tidig vår så finns det flera än någonsin i Sverige. Fästingar har inga naturliga fiender utan förökar sig ohejdat just nu. Mycket beror på rådjuren som är fantastiska värdar till fästingarna.Det finns inga exakta siffror på hur många av fästingarna som bär på smittor såsom borrelia, TBE, rickettsia, anaplasma m.m. men enligt en fransk studie från 2016 så var fästingar med smittor så hög som 45%. Det finns skäl att tro att chansen i Sverige är hög, att bli biten av en fästing med en eller flera smittor. 


Hur gör jag om jag blivit fästingbiten?


  • Använd en pincett eller en fästingborttagare. Båda finns att köpa på ett apotek.


  • Ta tag om fästingen så nära huden som möjligt och dra rakt ut.


  • Försök se till att hela fästingen följer med.


  • Tvätta bettstället med desinfektionsmedel.


  • Ringa in bettstället med en penna för att kunna se om märket växer.


Varning!

Häll inte på fett eller olja på fästingen eftersom den då kräker upp maginnehållet innan den släpper taget.


Använd inte heller de nya fästingplåster som finns i butik. Du ser inte fästingen och kan då råka klämma ut maginnehållet innan fästingen släpper.


Gå inte på ”enkla” metoder eftersom de kan ge mycket större problem i slutändan.


Bästa sättet att undvika fästingar är att lära sig hur man skyddar  sig . Läs mer här

Nytt test hjälp i kampen mot TBE


En ny enkel testmetod kan bli en viktig hjälp i kampen för att få bukt med den fruktade, av fästingar spridda virusinfektionen TBE.


Läs här och forskningsrapporten här

Nytt rekordår för TBE


Med totalt 391 rapporterade fall av TBE förra året blev 2017 ett nytt rekordår för den av fästingar överförda virussjukdomen i Sverige.


Läs mer här

......................................

Denna ger enormt mycket information

 Pfeiffiers föreläsning

......................................

Fick allvarligt hjärtfel av borrelia

En vårdcentral i Malmö missade att en patient led av borrelia. Hade inte patienten själv sökt vård akut senare samma dag hade han kunnat dö, konstaterar vårdcentralen i en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.


Läs mer här

Nya utökade tester

TickPlex basic och TickPlex plus

TickPlex är ett finskt utvecklat test som letar efter flera fästingsöverförbara infektioner samtidigt och ger svar på bara en dag.


Det är föreningens förhoppning att detta test skall ersätta de otillförligliga tester som idag används i sjukvården.


Läs mer här

Fästingbakterie kopplas till ögonsjukdom


Tyfusliknande så kallade rickettsiabakterier som sprids av fästingar kan vara en förbisedd orsak till en del fall av hittills oförklarad inflammation inuti ögat, uveit.


Läs mer här

Stor ökning i Sverige 2017 av TBE fallen

TBE sprider sig till nya områden i Sverige. Högst antal fall.


Läs här och här

Fästingar farligare än man trott

2016 gick Thomas Jaenson, professor i medicinsk entomologi vid Uppsala universitet och ledande fästingexpert, ut i media och berättade om att fästingar kan bära på flera smittor än vad man tidigare trott. Detta enligt fransk forskning.


Läs mer här

Rickettsia helvetica utbredd i Sverige

Smittskyddsläkare Anders Lindbloms forskning tar fram nya rön om bakterine Rickettsia som smittar  vid fästingbett och är vanligare än man trott. Det Anders Lindblom kommit fram till i sin forskning är att det är mellan 3 till 20 procent som får bakterien i samband med fästingbett.


Läs mer här

Jag var inte utbränd – det var borrelia!


Nathalie märkte aldrig när hon hade en fästing på kroppen, och sjukvården missade att hennes svåra symtom kunde bero på borrelia. De ansåg att hon var utbränd och behövde vila..

Läs här

Ny fästing kan drabba både människa och hund hittad i Skåne och Danmark

Den kan sprida ca 40 olika sjukdomar till människan. Den kan sprida parasiten babeos som kan döda hundar. Denna fästing älskar öppna fält inte skogar som den vanliga fästingen


Läs  här och här

Borrelia kan spridas genom myggor


Forskare har hittat de patogener som orsakar borrelia i myggor för första gången i centrala Europa.


 Läs mer här

Din doft kan dra till sig fästingar

Läs mer här

"Varje individ är expert på upplevelsen av sin egen ohälsa och har den bästa kännedomen om sin egen kropp och sin egen situation"


Utdrag från den reviderade upplaga av "Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig" ger en samlad beskrivning av lagstiftning, föreskrifter och andra regler som gäller patientens ställning och rätten till information, delaktighet och kontinuitet.


Sammanfattning


En god vård ska bland annat kännetecknas av att den är individfokuserad, jämlik och säker. Den ska genomföras i samråd och med respekt för patientens självbestämmande och integritet. En delaktig patient kan lättare medverka till att målen med vård och behandling uppnås och att säkerhetsrisker kan förebyggas. Det ställer krav på att vårdgivare, chefer och hälso- och sjukvårdspersonal tillämpar den lagstiftning som reglerar patientens ställning och att det finns ett ledningssystem för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet som också omfattar bemötande, information, delaktighet och kontinuitet.


Ladda ner  publikationen här:Kontakt: foreningen@borrelia-tbe.se

Copyright @ All Rights Reserved