Borrelia

BORRELIA - TBE - RICKETTSIA - ANAPLASMA/ERLICHIA - BABESIA - BARTONELLA - NEO-ERLICHIA - TULAREMI - BORRELIA MIYAMOTOI

BORRELIA


Fakta om Borrelia


Patogen: spiroketbakterie (spiralformad), som kan ändra form till bla roundform (cystform)


Sorter: De vanligaste borreliaarterna i Europa är Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia garinii och Borrelia afzelii.

Man har också hittat Borrelia lusitaniae, Borrelia spielmanii, Borrelia valaisiana, Borrelia bavariensis, Borrelia bissettii samt Borrelia miyamotoi.

Den sista ger en lite annan symtombild än de övriga och sällan ett rött märke.


I Afrika finns också mjuka fästingar som sprider Borrelia recurrentis, fästingsburen återfallsfeber (en borrelia bakterie som ger en malarialiknande sjukdom)


Borrelia är en bakterieinfektion, som sprids av den vanliga hårda fästingen.

Smittan överförs i från fästingens magkanal ofta när fästingen kräks efter den har ätit och ska släppa taget.

Tiden som fästingen suttit förankrad i huden är starkt positivt korrelerad till sannolikheten att spiroketer överförts från fästing till människa, dvs att en infektion ägt rum.

Fästingarna föds osmittade och kan infekteras med bakterien när de suger blod från möss, sorkar, harar, fåglar, ödlor, ekorrar mm


Förekomst: 25-30 % av fästingarna


Inkubationstid: 2-32 dagar


Immunitet: nej man kan bli återsmittad


Symtom: Initialsymtom brukar vara en influensaliknande symtombild med feber, huvudvärk och trötthet och vid 50 % av fallen utslag (erytema migrans) som kan vara allt från en femkrona till hela bålen, utslaget är vanligtvis varken kliande eller smärtsamt, vissa får Bell's Pasley (förlust av förmågan att röra en eller båda sidorna av ansiktet samt en snedhet).


Senare symtom kan vara ledvärk , hjärtproblem med hjärtklappning, svår huvudvärk med nackstelhet , stickande smärtor eller stickningar i armar och ben, trötthet, värk i ögonen, överkänslighet mot ljus, blindhet, hörselnedsättning, tinnitus, överkänslighet mot ljud, smärta i näsan vid andning och sinusbesvär, ledvärk, svullna knän, hudutslag, smärta i testiklarna, smärta i perineum, ofta förekommande eller smärtsam urinering (polyuri och dysuri), smärta i buken, muskelvärk, ryggvärk, värk i korsryggen, värk i bröstet, smärta i höften och skinkan, migrän, huvudvärk, yrsel, balanssvårigheter, nervsmärtor, förlust av känsel och avdomning i extremiteterna, neurologiska besvär, problem med minnet och förvirring, utfall av ilska, perioder av likgiltighet, koncentrationsproblem, Bakers cystor, återkommande rethosta med små mängder slem, tand- och käkinfektioner, tandgnissling, värk i käkmuskulatur och artrit. Kognitiva problem samt hjärnhinneinflammation och hjärninflammation.

läs mer under Borreliasymtomlista


Obehandlad borrelia kan bla leda till Acrodermatitis chronica atrophicans (ACA) är en kronisk hudsjukdom. ACA börjar som en rödblå fläck av missfärgad hud, ofta på händer eller fötter som förtvinar långsamt under flera veckor eller månader,  huden blir först tunn och rynkig och sedan, om den inte behandlas, helt torr och hårlös. Det kan också leda till Lyme atrit som ofta sätter sig i knä och axelleder samt till hjärtblock.


Diagnos: Finns olika tester, läs mer under Provtagning


Behandling: Antibiotika


Vaccin: Nej

 

Mer om borrelia


Flera olika arter av spiralvridna bakterier inom släktet Borrelia kan orsaka sjukdom, borrelios, hos människor.


Borrelia-bakterierna finns i naturen i fästingar, i smågnagare (sorkar och skogsmöss), harar, näbbmöss och igelkottar samt i en del fåglar. 5-25% av nymferna och 10-30% av de vuxna fästingarna är infekterade med Borrelia-bakterier. Förmodligen finns Borrelia-bakterier i alla områden i Sverige där den vanliga fästingen finns.


Sjukdomssymtomen hos människor varierar, beroende på vilken Borrelia-art, som man infekterats med, finns flera sorter, i USA finns Borrelia Burgdorferi och i Europa finns Borrelia burgdorferi, B. afzeli, B. garini mm.

De ger lite olika symtom och angriper lite olika organ först.

Borrelia burgdorferi ledsmärtor, den sort som finns i USABorrelia afzeli, huden först ger ofta EM utslag, väldigt duktig att gömma sig för immunsystemet, vanligaste sorten i Europa. Sen kan den gå på hela kroppen. Borrelia garinii häftigt insjuknande hjärnhinne- inflammation eller hjärninflammation kan det bli.


Nu har man hittat en ny borreliasort Borrelia miyamotoi där fästingen föds med smittan (det gör de ej med de andra sorterna utan där måste de få det av ett värddjur som de sugit blod av): den har andra symtom och vanliga testerna hittar den ej.


Inkubationstiden, d.v.s. tiden från infektionen tills sjukdomssymptom uppträder hos en person, är några dagar till några veckor, i genomsnitt två veckor.

I ca hälften av sjukdomsfallen uppträder en ringformad rodnad på platsen för fästingbettet. Efterhand sprider sig rodnaden cirkelformat (erythema migrans) samtidigt som den bleknar i centrum.

Hos kvinnor, jämfört med män, blir hudrodnaden tio gånger oftare icke-ringformad.

Klåda förekommer ibland på platsen för hudrodnaden.

En del av de drabbade har influensaliknande symtom med feber, huvudvärk och muskelvärk. Infektionen kan sedan, efter ett par veckor till månader, utvecklas vidare med symtom från centrala nervsystemet (hjärnhinneinflammation, utstrålande smärtor, förlamning, främst i ansiktet), lederna och i sällsynta fall även från hjärtat.


Det finns inget vaccin mot borrelia.


Borrelia kallas den stora sjukdomsimitatören och bakterien har en livscykel på ca 4 veckor vilket gör att den reproducerar sig 1 ggr i månaden och det är då den går ut från cystform ur cellerna in i spirochetform (maskform) in i blodet för att kunna föröka sig, det är då man får tag på den och döda den. Ofta vid borrelia ser man en försämring var 4e vecka och om dessa försämringar finns kvar då anser ILADS läkare att borrelian ännu är aktiv. Ofta behandlar dem tills men inte längre har denna försämring och sen kör man 1-2 månader till och sen slutar man tvärt och hoppas på att inte ett återfall händer inom några månader. Kommer ett återfall på med behandling igen, kommer inget återfall då är man slutbehandlad.


Tips att föra en liten dagbok där man markerar värre dagar för att se när borrelian förökar sig och ha koll på borreliacykeln. Vissa läkare använder denna cykel i behandlingen för hur patienten ska ta behandling, men ej alla.


Sen kan det också vara så att behandlingen har hjälpt och att ditt eget immunförsvar nu har tagit hand om den borrelian som finns kvar. Det enda då är att sluta och se om det kommer ett återfall eller om du har skov någon dag-dagar var 4e vecka.

Det viktiga att komma ihåg att ett återfall kan se annorlunda ut än de initiala problemen, så en person som ej haft ledvärk, hjärndimma, hjärtproblem mm förut kan få det, eftersom borrelian flyttar på sig i kroppen och slår till där den vill
Nya Borrelia miyamotoi


Borrelia miyamotoi är en av få infektioner som kan överföras direkt från mammafästingen till äggen så fästinglarven föds smittad.


Borrelia miyamotoi är ger en återkommande feber sjukdom  som överförs av samma hårdna (Ixodid) fästningart som överför den vanliga borrelian.


1994 upptäcktes i Ixodes persulcatus fästingar i Japan. B. miyamotoi-arter med de återkommandefeber sjukdomar, som vanligtvis överförs av mjuka (argasid) fästingar eller löss.


B. miyamotoi infekterar minst sex Ixodes tick-arter i Nordamerika och Eurasien.


Mänskliga fall av B. miyamotoi-infektion rapporterades först 2011 i Ryssland och därefter i USA, Europa och Japan.


Dessa rapporter dokumenterar folkhälsoproblemet av B. miyamotoi, den förefaller vara jämförbar i frekvensen för babesios eller granulocytisk anaplasmos hos människor i vissa områden och kan orsaka allvarlig sjukdom, inklusive meningoencefalit.


De vanligaste kliniska manifestationerna av B. miyamotoi-infektion är feber, trötthet, huvudvärk, frossa, myalgi, artralgi och illamående.


B. miyamotoi-infektion behandlas med antibiotika


B. miyamotoi infektion bör övervägas hos patienter med akut febersjukdom som har utsatts för Ixodes fästingar.


Eftersom kliniska manifestationer är ospecificerade, kräver etiologisk diagnos bekräftelse genom blodprovskontroll, PCR, antikroppsanalys, in vitro odling och / eller isolering genom djurets ympning.Källa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25700888 & Dr Richard HorowitzOBS!

Svenska tester för vanlig borrelia testar inte om man har denna.

Det finns tester att ta men då måste ens läkare remmittera att man tar just för denna, bara enstaka lab i Sverige har detta test.

Det finns privata tester att ta på tyska lab för den.


Kontakt: foreningen@borrelia-tbe.se

Copyright @ All Rights Reserved

NYHETER

Nyheter 2021

-CDC Smittskyddsinstitutet i USA uppdaterar sina borrelia-siffror. De uppskattar nu 476,000 fall per år -- högst någonsin. Här är CDC-rapport

Nyheter 2020

-Ny forskningsstudie visar att borreliainfektion förändrar immunförsvaret så att

det attackerar de friska cellerna i människokroppen istället för borrelia bakterierna.

Borreliabakterierna har visat sig stoppa kommunikationen mellan dendritceller och T-celler , vilket normalt signalerar för ett svar mot utländska inkräktare.

Studien, utförd av forskare vid Johns Hopkins Lyme Disease Clinical Research Center ,

Läs mer här


-Studien finner att fästingar väljer människor framför hundar när temperaturen stiger

Forskarna lade en människa i en låda, en hund i en annan och såg vilka fästingarna föredrog

Läs mer här


-Professor Mark Soloski från Johns Hopkins University presenterade forskningen från SLICE studien och de ser att de personer som inte blir bättre på standardbehandlingen mot borrelia utan får långvarig borrelia, de har ett annorlunda svar från sitt immunsystem, de har speciellt tittat på hur T-cellerna reagerar. De vet ej varför ännu, men deras immunsystem skiljer sig mot de som blir friska.

I allmänhet verkar patienter med mildare symtom ha normala vita blodkroppar och levernivåer, medan patienter med fler symtom uppvisar låga lymfocyter (en typ av vita blodkroppar) och högre levernivåer. Dessutom har JHU-forskarna funnit att ett signalprotein särskilt T-cellkemokinet som kallas CCL19, förblir förhöjt i gruppen patienter som inte förbättras efter standardbehandling för borrelia. Hos 70-90% av patienterna som blir friska  efter behandlingen började CCL19-nivåerna återgå till normala 3-4 veckor efter behandlingen. Hos de långvarigt sjuka förblir CCL19 förhöjd ett år efter behandlingen.

Professor Soloski sa att det onormala immunmönstret de har sett hos patienter verkar vara förutsägbart för långvarigt sjuka i borrelia "som ett fingeravtryck." Forskarna spekulerar i att de förhöjda CCL19-nivåerna är ett resultat av en pågående immundriven reaktion.

Läs mer här


-Professor Monica Embers från Tulane University forskning förklarar hur Borrelia spirocheter aktiverar immunsuppression. Hennes forskning har noterat ett mönster där ett tidigt robust immunsvar (B-cell) svar förutsäger bättre kliniska resultat, medan fler patienter med kronisk borrelia har indikationer på nedsatt immunsvar. Läs mer här


-Yale-forskare har upptäckt ett protein som hjälper till att skydda människor från borrelia infektion, ett resultat som kan hjälpa till att diagnostisera och behandla denna infektion. Fikrig och hans kollegor undersöker om personer med högre nivåer av proteinet PGLYRP1 kan vara mindre mottagliga för infektion av  B. burgdorferi , vilket skulle hjälpa till att förklara varför vissa infekterade individer har bättre resultat. "Att stimulera människors förmåga att göra mer av detta protein kan hjälpa till att bekämpa infektioner", säger forskarna.

Läs mer här


-Dr Horowits: Dapsone + doxycyklin + rifampin mycket effektivt för kronisk borrelia med co-infektioner som bartonella och babesia Läs mer här


-Genomgång av de alternativ och terapier som cirkulerar  för borrelia-patienter med co-infektioner. Här underbyggt med statistik.

Läs här


-Fästingar gömmer sig gärna bland fallande löv Läs här 


-Vitlök skyddar mot fästingar enligt studie Läs här 


-Brev till alla vårdcentraler m fl i Sverige Läs här 


-I Sofias Änglar-

Läkarna sa att Robin led av psykisk ohälsa – blev förlamad av borrelia Läs här 


-Olika infektioner fästingen har manipulerar fästingens beteende Läs här


-Några fler kändisar har fått borrelia: 

Bella Hadids Läs här

Amy Schumer Läs här


-Fästingsäsongen 2020: Allvarliga sjukdomen glöms bort i pandemin Läs här


-THE NEED FOR AN ALTERNATIVE TO CURRENT ANTIBODY-BASED LYME DISEASE DIAGNOSTIC TESTS

by Timothy J. Sellati, Ph.D., Chief Scientific Officer, Global Lyme Alliance Läs här


-Medlemsträff  för att fira föreningens 15 år jubileum är flyttat till 30 april-2 maj 2021 Läs mer på sidan om Medlemsträffar


-EPA har godkänt nootkatone, som finns i cederträ och grapefrukt. Det avvisar fästingar, myggor och andra farliga insekter i timmar, men är säkert nog att äta. Läs mer här

- Brev till Läkartidningarna från föreningen Läs här på sidan


-Fästingbett orsakade 3 sjukdomar hos äldre kvinna

Läs mer här


-Borrelia burgdorferi hittades i bröstmjölk Läs mer här


-Varmare klimat lockar springande fästing från Afrika Läs mer här


-5 saker du inte visste om fästingar2020 riskerar att bli ett rekordår för fästingar i Sverige.  Läs mer här

-TBE-smittade Emil låg ett halvår på sjukhus Läs mer här 


-TBE utbrott pga opastöriserad ost i Frankrike

Läs här 


-Fästingparasiten babesia ökar i Sverige

Läs här


-Mild vinter = många fästingar Lyssna här


-Nyhetsbrev från North Tick ett forskningsprojekt Läs har på första sidan

Läs om projektet här


-Föreläsning om Babesia i sept i Lund Läs här

-Varannan fästing bär på borreliabakterie i södra Finland Läs här 


-En oväntad konsekvens av coronapandemin är att vi troligtvis kommer få se ett ökat antal TBE-fall det här året och nästa år.Läs här


-Hur skiljer jag tecken och symtom på akut borrelia-sjukdom från COVID-19? Läs här (engelska)


-Fårmjölk nytt sätt kartlägga fästingar med TBE-smitta. Läs här

-Azlocillin kan vara den potentiella läkemedelskandidaten mot svårbehandlad Borrelia burgdorferi sensu stricto JLB31 Läs här (engelska)

-Fästingar finns nu över hela landet och risken att drabbas av borrelia om man blir fästingbiten är nu lika stor var man än befinner sig i Sverige. Läs här 

-I år fyller föreningen 15 år


-Justin Bieber drabbad av borrelia och körtelfeber. Läs här 


-Den svenska sommarplågan fästingen brukar gå i dvala på vintern. Men när vintrarna blir milda, som den vi har nu, kan de ibland vakna i förtid. Läs här

Nyheter 2019

-Första fallen av miyamotoi-borrelios med meningit i Sverige

Miyamotoi-borrelios är en typ av återfallsfeber som orsakas av bakterien Borrelia miyamotoi. Läs här 


-Mycket borrelia hos taigafästingar i Norrbotten. Läs här 


-Professor: Parasitstekeln ger hopp om att fästingen kan bekämpas. Läs här


-Vilka bakterier som sprids av fästingar påverkas av fukthalten i miljön Läs  här


-Hade borrelia – ordinerades sjukgymnastik. Läs hela artikeln här


-Nätläkare misstog borrelia för utbrändhet. Läs hela artikeln här


-Tv-bagaren drabbad av livsfarlig sjukdomSébastien Boudet: han drabbades av den livsfarliga fästingsjukdomen TBE. Läs  här 


-TBE-fallen ökade på Gotland i sommar SVT Nyheter.

-Svante berättar om TBE-sjukdomen i ny bok – ”fruktansvärt”.Läs  här


- Oli Bragason, 48, fick TBE, fästingburen hjärninflammation.
I dag är han helt beroende av andras hjälp. Läs här


-Hob håller fästingarna borta från hunden med kokosolja. Läs hela artikeln här


-Dessvärre verkar nu den fruktade Tajgafästingen sprida sig i norra Sverige.Fästingen kan bära med sig en farligare typ av TBE-virus, och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har startat en ny insamling av fästingar för att få mer information om deras utbredning i norr. Läs här


-ALMEDALEN 2019 Borrelia och TBE föreningen har varit i Almedalen i sommar och pratat med olika inom vårdsektorn, politiker mm samt spridit information och bla satt upp varningsskyltar som de som finns i tyska skogar, detta uppmärksammades och ordförande Janna Strandli blev intervjuad om fästingsproblemet Lyssna här


-Vad fästingsaliv gör för människokroppen. Fästingar använder sin saliv för att skapa en "sjö av blod" inuti sina värdar. Läs hela artikeln här (engelska)

-Fästingburna sjukdomen babesios ökar. Läs här


-Forskare efterlyser ovanliga fästingar. Skicka in. Läs hela artikeln här


-Disulfiram (Tetraethylthiuram Disulfide) vid behandling av borrelia-sjukdom och babesios: Rapport om erfarenhet i tre fall Läs här (engelska)

Nyheter 2018

-Fästingbakterie kopplas till ögonsjukdomTyfusliknande så kallade rickettsiabakterier som sprids av fästingar kan vara en förbisedd orsak till en del fall av hittills oförklarad inflammation inuti ögat, uveit. Läs hela artikeln här


-Ordförande Janna https://www.expressen.se/tv/nyheter/det-ar-svart-att-blir-av-med-borrelia/

Nyheter 2017

-En ny fästingart som kan sprida flera sjukdomar till människa och en dödlig hundsmitta har hittats i Danmark och Sverige. Läs här 


-Fick allvarligt hjärtfel av borrelia Läs  här


-Rickettsia helvetica utbredd i Sverige Läs r