HEM Borrelia/TBE

Välkommen till Borrelia och TBE föreningen!

Vi är en ideell förening som verkar för att sprida information om fästingburna infektioner. 

ÅRSMÖTE 27 nov 2022

Se mer information på Medlemsidan eller i Facebookgruppen eller maila foreningen@borrelia-tbe.se om du har några frågor. Alla medemmar kommer få hem brevkallelse till årets årsmöte. 


Efter årsmötet kommer Sveriges ledande expert på fästingsburna infektioner hålla föredrag för medlemmarna i föreningen.Nyhet!


Vårt nya informationsmaterial

Varsågod och bläddra!

Nya upptäckter- minst 1 av 7 personer i världen har haft borrelia


Forskarna tittade sedan specifikt på förekomsten av antikroppar mot B. burgdorferi i blodet, vilket tyder på en aktuell eller tidigare borreliainfektion. Deras resultat visade att den globala frekvensen av borreliainfektion är 14,5 procent.


Analysen pekade ut tre regioner med den högsta andelen av borrelia:

Centraleuropa (20,7 procent),

östra Asien (15,9 procent) 

Västeuropa (13,5 procent). 

De lägsta siffrorna var i Karibien, södra Asien och Oceanien (alla under 5 procent), medan Nordamerika hade en infektionsfrekvens på drygt 9 procent.

Läs mer här 


Nu har vi gjort det enkelt!


Föreningens swish nummer
123 308 83 17

Betala in din medlemsavgift för 2022 om du inte redan gjort det.

Plusgirokonto 165 18 27-6

Bankgiro 5921-6770.


Utlandsbetalning

IBAN SE73 9500 0099 6042 1651 8276,

BIC NDEASESS


300 kr för fullvärdig medlem

200 kr för pensionär

200 kr för student

200 kr för familjemedlem

100 kr för stödmedlem


Skicka ett e-mail till medlem@borrelia-tbe.se med namn,

adress, telnr och e-mailadress när du swishat, tack!


När ni betalt medlemsavgift får ni ett brev via posten med

medlemsbevis och bla kontaktuppgifter till kontaktpersonerna

och lösenord till medlemsidan. Har ni gett oss er e-mailadress

kommer ni få också få en inbjudan via e-mail till medlemsgruppen

på facebook.  

maj1
maj2
maj3
maj4
maj5
maj6
maj7
maj8
maj9
maj10

Se till att föreningen har din rätta e-mailadress.

Vi i föreningen vill spara miljön och portopengar så ny information kommer ut via e-mail.

Maila medlem@borrelia-tbe.se om du har ny e-post adress eller är osäker på att vi har er e-post adress.

NY FORSKNING

Realtidsmikroorganismer PCR hos 104 patienter med polymorfa tecken och symtom som kan vara relaterade till ett fästingbett


Introduktion
Fästingar är ofta polyinfekterade (har flera infektioner) och kan därför överföra många mikroorganismer. Ett stort antal bakterier, parasiter och virus överförs genom fästingbett och kan orsaka olika tecken och symtom hos patienter. Huvudmålet med denna studie var att söka efter dessa många mikroorganismer hos patienter som uppvisar persistent polymorft syndrom, möjligen på grund av ett fästingbett (SPPT).

Patienter och metoder
Följande mikroorganismer söktes efter i saliv, urin, venöst och kapillärt blod med hjälp av realtids-PCR:

Borrelia burgdorferi sensu lato,

Borrelia miyamotoi,

Borrelia hermsii,

Bartonella spp. ,

Bartonella quintana,

Bartonella henselae,

Ehrlichia spp. ,

Anaplasma spp. ,

Rickettsia spp. ,

Coxiella burnetii,

Brucella spp. ,

Francisella tularensis,

Mycoplasma spp. ,

Chlamydia spp. ,

Babesia spp .,

Theileria spp.

Resultat
104 patienter inkluderades. 48 % av patienterna var polyinfekterade och 25 % hade minst tre olika mikroorganismer. Borrelia spp. var inte de vanligaste bakterierna som observerades, observerade långt efter Mycoplasma spp ., Rickettsia spp . och Ehrlichia spp . vilka var de vanligaste mikroorganismerna som observerades. Piroplasmer hittades hos ett betydande antal patienter. Den känsligaste matrisen var saliv, följt av urin, kapillärblod och venöst blod.

Slutsats
Vår prospektiva studie har visat att patienter med SPPT, ett syndrom nära fibromyalgi, kan hysa flera fästingburna mikroorganismer.


KÄLLA:

European Journal of Microbiology and Immunology

Volume/Issue: Volume 11: Issue 3 https://akjournals.com/view/journals/1886/11/3/article-p62.xml


Ny fästinginsamlare Tick-Buster från Finland 

2020 testade Helsingfors universitet fällan i Esbo skärgård i Finland. Under testet passerades fällan över gräset i området i fem tre-minutersvarv. Resultat 100 fästingar eller fästlarver fångades i fällan.

Här är ett citat från universitetets hemsida:           

"Ur genomsnittskonsumentens perspektiv visade sig TicksBuster-arket vara effektivt för att ta bort fästingar.            Det kan användas för att utrota fästingar från gräsytan mer effektivt än med ett ark ensamt. Dessutom konstaterades det att arket också var väl lämpat för forskningsbruk. Det samlade inte mycket skräp och var lätt att använda."  

Här är också en video om testet: https://www.iltalehti.fi/iltvuutiset/a/f29bcd11-6a27-43ef-9c81-7a956524d60b 

”När jag var 13 blev jag förlamad i halva ansiktet”


Några dagar efter att dokumentären Fästingkriget kom ut på SVT Play plockades den ner igen.

Programmet hann sändas en gång i SVT1. Fyra personer anmälde dokumentären till Granskningsnämnden för radio och tv. Varför?

Jo, för att det handlar om kronisk borrelia.


Problemet är att kronisk borrelia inte ses som en riktig diagnos inom den allmänna vården. Även fast WHOs internationella klassifikation av sjukdomar från 2018 (ICD11) har flera nya diagnoskoder för borrelia. Antingen är läkare och forskare starkt för eller starkt emot, som två motståndare som stångar sig blodiga. Jag förstår att public service måste förhålla sig till särskilda regler och att SVT har ett stort ansvar i vad de publicerar.


Men det var ändå synd att dokumentären plockades ner då jag tycker att det är viktigt att ämnet uppmärksammas. 

I kontrast till kriget mellan de två sidorna finns det många fler som inte ens hört talas om diagnosen. Det var även synd för att jag för första gången fick se det jag har varit med om skildras i svensk media på det här sättet.

 Pillerburkarna man ser i programmet är nämligen samma som jag har hemma i skåpet.

Jag vet inte själv vad som är korrekt rent vetenskapligt, jag är ingen läkare. Men något jag tycker saknas i mediedebatten kring kronisk borrelia är varför folk söker sig bortom den allmänna sjukvården på jakt efter behandlingar för en diagnos som vissa inte ens erkänner existerar. Det är inte som att alla dessa sjuka människor uppstått ur ett vakuum. 


Vad är det den svenska sjukvården inte klarar av att hantera?

När jag var 13 år blev halva mitt ansikte förlamat. Provresultatet för borrelia visade negativt. Jag skickades hem från sjukhuset med ord om att det säkert går över snart, att det inte fanns någon förklaring. Efter en vecka försvann förlamningen, men det var detta som blev startskottet för många år av sjukdom. Varannan vecka blev jag sjuk och fick feber. Läkarna på vårdcentralen sa att jag bara borde vila mer, sluta stressa så mycket som tjejer i min ålder gör. Så sa de i sju år. 


Mitt mående gick sedan över till konstant trötthet och feberkänsla. Jag vet inte hur många olika vårdcentraler eller läkare jag sökt hjälp hos. Hur många timmar jag spenderat i väntrum för provtagningar. Hur många nålar jag fått stuckna i armvecken. Det var aldrig någon som hade ett svar på varför jag mådde så dåligt.

Sommaren 2019 hamnade jag på absoluta botten. Jag kunde bara ligga i sängen i flera månader. Ett sådant lidande har jag aldrig känt förut. Medan alla andras liv runtom mig pågick satt jag och gjorde en sorglig grop i en stol i väntrummet på Karolinska. Efter en natt på akuten bäddade mamma och pappa ner mig i baksätet på bilen och sökte hjälp i Oslo. 


Det ledde inte heller någon vart. 

Efter att ett svenskt provsvar visade att jag tydligen hade antikroppar mot borrelia sökte vi vidare och hittade tillslut till en klinik i Tyskland. Här behandlar de kronisk borrelia och använder sig av andra prover än den svenska sjukvården gör. Jag hade inget att förlora.


Stick mig i armen bara så ser vi, tänkte jag. Provsvaren visade positivt för flera infektioner, däribland borrelia. Åtta år efter ansiktsförlamningen som de menade var ett tydligt tecken på en långt gången borrelia. Aldrig har jag varit så lycklig över något så förjävligt.

 

Det jag har varit med om är en droppe i havet av alla exempel på varför folk söker sig utomlands för dessa märkliga behandlingar. Jag fick ingen hjälp av den svenska sjukvården, och när man är sjuk gör man vad som helst för att bli frisk. 

Vad finns det för alternativ?


SKRIBENTEN

Hanna Fagerlund, 23, journaliststudent. 

Källa:

https://www.expressen.se/gt/debatt-gt/nar-jag-var-13-blev-jag--forlamad-i-halva-ansiktet/?fbclid=IwAR2ZlR1KeWJqHLhCtSWGO1hMkI827dS949DBKiBVkCa2xXX7YUPpAQaEJK8

Dr Horowitz svarar på den "gamla debatten"


Från TOUCHED BY LYME 


Som noterades i min senaste blogg om Tick-borne Disease Working Group, har en stor problematik återigen uppstått mellan patientanpassade paneldeltagare och de som är i linje med Infectious Diseases Society of America (IDSA).

Samma fråga togs upp även under panelerna 2018 och 2020.


Återläget handlar om frågan om borrelia kan finnas kvar i kroppen efter en kort kur med antibiotikabehandling. IDSA insisterar på att saken är så. Patientsidan pekar på mängder av studier som visar motsatsen.


I ett nyligen inlägg på Facebook listar den framstående borrelia-behandlande läkaren Dr Richard Horowitz bevis angående Borrelias förmåga att överleva antibiotika. Jag rekommenderar att du sparar det här svaret i dina filer för framtida diskussioner med läkare och andra.

Här är vad Dr Horowitz hade att säga om saken:

Det är den gamla debatten om "fortsätter Borrelia".

I själva verket är det inte en vetenskaplig debatt. Det är en politisk sådan.


Det finns tillräckligt med vetenskapliga referenser om borrelias uthållighet, och klarhet bland Lyme-läkare som har sett patienter reagera positivt på antibiotika (särskilt nyare biofilm och persisterprotokoll, dvs dapson och disulfiram), att om HHS skulle spendera pengarna på att göra en fullständig medicinsk litteraturgenomgång om ämnet (jag har föreslagit detta för HHS) skulle debatten vara över, en gång för alla.


Här är en kort översikt över vetenskapen. Skicka gärna denna lista med referenser till HHS TBDWG och be dem att spendera pengarna för att göra en fullständig vetenskaplig granskning innan den tredje och sista sessionen av HHS TBDWG är klar.


Skäl för långtidsbehandling

Jag har redan beskrivit den omfattande peer reviewed litteraturen som visar seronegativitet för borrelia i tidigare publikationer.

När det gäller behandling anser vissa läkare att det inte finns någon anledning att behandla patienter utöver den 30-dagarskurs som rutinmässigt rekommenderas av IDSA:s riktlinjer; men det finns höga frekvenser av behandlingsmisslyckanden för alla stadier av borrelia.

Enligt CDC förblir så många som 20 % av patienterna sjuka efter det korttidsbehandlingsprotokoll som rekommenderas av IDSA ( http://www.cdc.gov/lyme/treatment/ ). Andra studier tyder på att behandlingsmisslyckanden för tidig borrelia kan vara så hög som 36 %:

 • Aucott JN, et al. Symtom efter behandling av borrelia och påverkan på livsfunktioner: finns det något här? Qual Life Res. 2013 feb;22(1):75-84

Vid sen borrelia kan andelen behandlingsmisslyckanden överstiga 50 %:

 • Cameron, D., Horowitz, R, et al: Behandling av borrelia: en medicinsk juridisk bedömning. Expertgranskning av anti-infektionsterapi. 2004 aug;2(4):533-57

Varför misslyckas behandlingar?

Varför misslyckas patienter med korttidsbehandling? Den peer reviewed medicinska litteraturen visar kronisk ihållande infektion trots intensiv antibiotika:

 • Bradley JF, et al, The Persistence of Spirochetal Nucleic Acids in Active Lyme Arthritis. Ann Int Med 1994;487-9
 • Bayer ME, Zhang L, Bayer MH. Borrelia burgdorferi DNA i urinen hos behandlade patienter med kroniska symtom på borrelia. En PCR-studie av 97 fall. Infektion 1996. Sept-Oct;24(5):347-53
 • Diringer MN, et al, Lyme meningoencefalit - rapport om ett allvarligt, penicillinresistent fall. Arthritis & Rheum, 1987;30:705-708
 • Donta, ST, Tetracyklinbehandling vid kronisk borrelia. Chronic Infectious Diseases, 1997; 25 (Suppl 1): 552-56
 • Fitzpatrick JE, et al. Kronisk septisk artrit orsakad av Borrelia burgdorferi. Clin Ortho 1993 dec;(297):238-41
 • Georgilis K, Peacocke M, & Klempner MS. Fibroblaster skyddar borreliaspiroketen Borrelia burgdorferi från ceftriaxon in vitro. J Infect Dis 1992;166:440-444
 • Fallon BA, et al. Upprepad antibiotikabehandling vid kronisk borrelia, Journal of Spirochetal and Tick-borne Diseases, 1999; 6 (Höst/Vinter):94-101
 • Fraser DD, et al. Molekylär upptäckt av ihållande Borrelia burgdorferi hos en man med dermatomyosit. Clinical and Exper Rheum. 1992;10:387-390
 • Fried MD et al, Borrelia burdorferi kvarstår i mag-tarmkanalen hos barn och ungdomar med borrelia, JNL of Spirochetal and Tick-borne Diseases, vår/sommar 2002; 9:11-15
 • Girschick HJ, et al. Intracellulär persistens av Borrelia burgdorferi i humana synovialceller. Rheumatol Int 1996;16(3):125-132
 • Hassler D, et al. Pulsad högdos cefotaximbehandling vid refraktär borrelia (bokstav). Lancet 1991;338:193
 • Horowitz, RI; Freeman, PR Precision Medicine: retrospektiv kartgranskning och dataanalys av 200 patienter på kombinationsbehandling med dapson för kronisk borrelia/borreliasyndrom efter behandling: del 1. International Journal of General Medicine 2019:12 101–119

https://www.dovepress.com/articles.php?article_id=44148

 • Horowitz RI. Kronisk persistent borrelia: PCR-bevis på kronisk infektion trots förlängd antibiotikabehandling: en retrospektiv granskning. Sammanfattning XIII Intl Sci Conf on Lyme Disease. 24-26 mars 2000.
 • Haupl T, et al. Persistens av Borrelia burgdorferi i ligamentvävnad från en patient med kronisk borrelios. Arthritis Rheum 1993;36:1621-1626
 • Karma A, et al. Långtidsuppföljning av kronisk Lyme neuroretinit. Retina 1996;16:505-509
 • Keller TL, et al. PCR-detektion av Borrelia burgdorferi-DNA i cerebrospinalvätska hos patienter med Lyme-neuroborrelios. Neurology 1992;43:32-42
 • Masters EJ, et al. Spiroketemi efter kontinuerlig högdos oral amoxicillinbehandling. Infect Dis Clin Practice 1994;3:207-208
 • Ma Y, et al. Intracellulär lokalisering av Borrelia burgdorferi i mänskliga endotelceller. Infect Immun 1991;59:671-678
 • Meier P, et al. Pars plana vitrektomi vid Borrelia burgdorferi endoftalmit. Klin Monatsbl Augenheilkd 1998 dec;213(6):351-4
 • Preac-Mursic V, et al. Överlevnad av Borrelia burgdorferi hos antibiotikabehandlade patienter med Lyme borrelios. Infection 1989;17:355-359.
 • Preac-Mursic V, et al. Persistens av Borrelia burdorferi och histopatologiska förändringar i experimentellt infekterade djur. En jämförelse med histopatologiska fynd vid human borrelia. Infection 1990;18(6):332-341
 • Sapi, E. et al. Den långvariga persistensen av Borrelia burgdorferi-antigener och DNA i vävnaderna hos en patient med borrelia. Antibiotika 2019, 8, 183; doi:10.3390/antibiotics8040183
 • Straubinger RK, et al. Persistens av Borrelia burgdorferi i experimentellt infekterade hundar efter antibiotikabehandling. J Clin Microbiol 1997;35(1):111-116
 • Embers, M. et al. Persistens av Borrelia burgdorferi i rhesusmakaker efter antibiotikabehandling av disseminerad infektion. PLoS ONE 7(1): e29914. doi:10.1371/journal.pone
 • Embers ME, Hasenkampf NR, et al. (2017) Variabla manifestationer, varierande seroreaktivitet och persistens efter behandling hos icke-mänskliga primater som exponerats för Borrelia burgdorferi genom fästingmatning. PLoS ONE 12(12): e0189071. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189071

Xenodiagnos

Kronisk ihållande infektion med Bb trots intensiv antibiotika bevisades också i tre nyligen genomförda Xenodiagnostiska studier. Den första och andra var i möss och makaker:

 • Hodzic E, Barthold SW (2014) Återuppkomst av ihållande icke-odlingsbar Borrelia burgdorferi efter antibiotikabehandling hos möss. PLoS ONE 9(1): e86907.

Resultat bekräftade tidigare studier: Bb kunde inte odlas från vävnader, men lågt antal kopior av Bb-flaB-DNA kunde detekteras i vävnader upp till 8 månader efter avslutad behandling & RNA-transkription av gener sågs med visualiserade spiroketer.

 • Embers ME, Hasenkampf NR, et al. (2017) Variabla manifestationer, varierande seroreaktivitet och persistens efter behandling hos icke-mänskliga primater som exponerats för Borrelia burgdorferi genom fästingmatning. PLoS ONE 12(12): e0189071. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189071


I denna studie utvärderades B. burgdorferi-resistensen med hjälp av xenodiagnos, bioanalyser på möss, flera metoder för molekylär detektion, immunfärgning med polyklonala och monoklonala antikroppar och ett in vivo-odlingssystem. Våra resultat visar värdberoende tecken på infektion och variation i antikroppssvar. Dessutom observerade vi bevis på persistent, intakt, metaboliskt aktiv B. burgdorferi efter antibiotikabehandling av spridd infektion och visade att persistens kanske inte återspeglas av upprätthållande av specifik antikroppsproduktion av värden.”


På människor visade en nyligen genomförd NIH xenodiagnostisk studie av Dr Marques att bland tio patienter som hade höga nivåer av antikroppar mot B. burgdorferi efter antibiotikabehandling, hade två av dessa patienter "obestämda resultat", och en patient med efterbehandling av borrelia syndrom ( PTLDS) hade ett positivt resultat, vilket bekräftar bevis på pågående Borrelia-DNA hos dessa patienter:

 • Marques, A. et al. Xenodiagnosis för att upptäcka Borrelia burgdorferi-infektion: en första-i-mänsklig studie. Kliniska infektionssjukdomar DOI: 10.1093/cid/cit939 (2014).
 • En nyligen genomförd studie publicerad av Middelveen et al bevisade också persistens av borrelia genom odling, patologi och molekylära tester efter standard antibiotikabehandling hos patienter med pågående symtom på borrelia:
 • Ihållande Borrelia-infektion hos patienter med pågående symtom på borrelia. Marianne J. Middelveen, Eva Sapi ID , Jennie Burke, Katherine R. Filush, Agustin Franco,

Melissa C. Fesler och Raphael B. Stricker. Sjukvården 2018, 6, 33; doi:10.3390/hälsovård6020033


Vissa läkare anser att det inte finns några bevis på att långvariga antibiotika hjälper symtomen. Vi vet att korttidsantibiotika misslyckas hos 25 %-71 % av patienterna med sen sjukdom:

 • Berglund J, Stjernberg L, Ornstein K, Tykesson-Joelsson K, Walter H. 5-y Uppföljningsstudie av patienter med neuroborrelios. Scand J Infec Dis. 2002;34(6):421-5.
 • Valesová H, Mailer J, Havlík J, Hulínská D, Hercogová J. Långtidsresultat hos patienter med borrelia-artrit efter behandling med ceftriaxon. Infektion. 1996 Jan-Feb;24(1):98-102


Dessa frekventa behandlingsåterfall och misslyckanden med korttidsterapi har dokumenterats av andra författare:

 • Logigian (1990): Efter 6 månaders behandling fick 10/27 patienter som behandlats med IV AB:s återfall eller misslyckades med behandlingen.
 • Pfister (1991): 33 patienter med neuroborrelios behandlades med IV AB. Efter i genomsnitt 8,1 månader var 10/27 symtomatiska och borrelia kvarstod i CSF hos 1 patient.
 • Shadick (1994): 10/38 poäng fick återfall (5 med IV) inom 1 års behandling och hade upprepad AB-behandling.
 • Asch (1994): 28 % återfall med större organpåverkan 3,2 år efter initial behandling


   • NIH studier

    Många läkare använder IDSA-riktlinjer för att basera sina slutsatser om att inte behandla sjuka patienter med långtidsantibiotika. Men endast tre NIH-finansierade studier har utförts på behandling av kronisk borrelia:

    • Klempner M, Hu L, Evans J, Schmid C, Johnson G, Trevino R, et al. Två kontrollerade försök med antibiotikabehandling hos patienter med ihållande symtom och en historia av borrelia. New England Journal of Medicine. 2001 juli 12:85-92
    Krupp LB, Hyman LG, Grimson R, Coyle PK, Melville P, Ahnn S, et al. Studie och behandling av post borrelia (STOP-LD): en randomiserad dubbelmaskerad klinisk prövning. Neurologi. 2003 juni 24;60(12):1923-30
   • Fallon BA, Keilp JG, Corbera KM, Petkova E, Britton CB, Dwyer E, et al. En randomiserad, pla-cebo-kontrollerad studie av upprepad IV antibiotikabehandling för Lyme-encefalopati. Neurologi. 2008 Mar 25:992-1003


   Dessa var otillräckliga behandlingsförsök eftersom provstorlekarna var extremt små, från 37 till 78 patienter. Kritiker har påpekat att dessa små studier saknar tillräcklig statistisk kraft för att mäta kliniskt relevanta förbättringar:

   • Cameron DJ, Johnson LB, Maloney EL. Evidensbedömningar och riktlinjer för rekommendationer vid borrelia: klinisk hantering av kända fästingbett, erythema migrans utslag och ihållande sjukdom. Expertrecension Anti-infektionsterapi. 2014 sep;12(9):1103-35.
   • Institutet för medicin. Riktlinjer för klinisk praxis som vi kan lita på. Washington, DC: National Academies Press; 2011. Tillgänglig från: http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=1305


   Dessa försök behandlade inte heller de multifaktoriella orsakerna till kronisk sjukdom, inklusive rollen av associerade samtidiga infektioner och abnormiteter på 16-punkts MSIDS-kartan, publicerad i den peer-reviewed litteraturen för att ha en effekt på resultatet av patienter som lider av kroniska sjukdomar. borrelia/PTLDS:


   Slutsats från Horowitz, RI, Freeman, PR. Precisionsmedicin: retrospektiv kartöversikt och dataanalys av 200 patienter på kombinationsbehandling med dapson för kronisk borrelia/post-treatment borrelia: del 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30863136

   https://www.dovepress.com/precision-medicine...

   "Många av våra patienter infekterade med borrelia och associerade saminfektioner hade allvarliga symtom, ofta återfall med vanliga behandlingar och uppvisade inte EM-utslag eller uppfyllde CDC:s tvåstegsövervakningskriterier. Nästan två tredjedelar av patienterna hade exponerats för mellan fem och åtta infektioner/saminfektioner och 14,5 % av patienterna var PCR-positiva för B. burgdorferi trots till synes "tillräcklig" antibiotikabehandling i månader eller år före DDS-behandling (N=29, 14,5) %).

   Bevis på ihållande infektion med HHV6, Bartonella och/eller Mycoplasma bekräftades också av PCR hos flera patienter, även om många i vår studie hade bevis för andra medicinska problem som förklarade pågående symtom.


   Dessa inkluderade associerad immundysfunktion/immunbrist, inflammation, miljögifter med avgiftningsproblem, GI-problem, allergier, näringsbrister, hormon- och störning av det autonoma nervsystemet samt sömn- och psykiatriska störningar hos dem som lider av symtom efter behandling med borrelia.

   Ingen av dessa faktorer hade behandlats i de tre tidigare NIH randomiserade kontrollerade Lyme-studierna, inte heller den europeiska PLEASE-studien och kunde delvis förklara varför patienterna förblev sjuka. Många patienter med sen borrelia i dessa studier misslyckades med konventionell betalaktam, tetracyklin, makrolid eller andra antibiotikabehandlingar även om de gavs under 4–6 veckor.

   International Journal of General Medicine laddades ner från https://www.dovepress.com/ av 148.74.180.43 den 19 februari 2019. Duvpress 115 Horowitz och Freeman, 2019.


   Trötthet och smärta

   Ändå visade två av de tre kliniska prövningarna att återbehandling förbättrade vissa patienters mått, såsom trötthet och smärta (Krupp, Fallon) med hjälp av äldre antibiotikaprotokoll som inte behandlade rollen av biofilmmikrokolonier/persisterformer. Andra studier har visat förbättring av kognitiv funktion hos personer med Lyme-encefalopati (Fallon).

   • Fallon BA, Petkova E, Keilp J, Britton C. En omvärdering av de amerikanska kliniska prövningarna av post-treatment borrelia syndrom. Öppna neurologiska tidskrift. 2012;6(Supp. 1-M2):79-87.
   • Delong et al. Antibiotisk återbehandling av borrelia hos patienter med ihållande symtom: En biostatistisk genomgång av randomiserade, placebokontrollerade, kliniska prövningar. Contemporary Clinical Trials 33 (2012), 1132-1142


   Den medicinska litteraturen visar faktiskt en fördel med att använda längre behandlingsregimer för spridd borrelia:

   • Wahlberg,P. et al, Behandling av sen borrelios. J Infect, 1994. 29(3): p255-61 →31 % förbättrad med 14 dagars Rocephin, 89 % förbättrad med Rocephin + 100d Amoxicillin och Probenecid, 83 % förbättrad med Rocephin, sedan 100 dagars cephadrox
   • Donta, ST., Tetracyklinterapi för kronisk borrelia. Clin Infect Dis, 1997. 25 Suppl 1: p.S52-6. →277 poäng med kronisk LD behandlad mellan 1-11 månader: 20% botade, 70% förbättrade, 10% misslyckades
   • Oksi, J et al., Jämförelse av oral cefixim och intravenös ceftriaxon följt av oral amoxicillin vid spridd borrelios. Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 1998. 17(10) 715-9→ 30 poäng med kronisk borrelia behandlades i 100 dagar och 90% hade bra eller utmärkta svar
   • Oksi, J., et al. Borrelia burgdorferi detekterad genom odling och PCR vid kliniskt återfall av spridd borrelia. Ann Med, 1999. 31(3):s.225-32→32/165 patienter med spridd borrelia behandlades för 1 eller fler månaders antibiotika och visade att även mer än 3 månaders behandling kanske inte utrotar spiroketen, och att långtidsbehandling kan vara nödvändig.


   Denna sista studie upptäckte kroniskt ihållande borrelia genom både PCR och kultur, "guldstandarden" för att bevisa kronisk infektion.

   Persisterbakterier

   Under de senaste åren har nyare peer-reviewed vetenskapliga publikationer av Dr. Horowitz och andra forskare visat att Borrelia kan fungera som en "persister"-bakterie, som TB och spetälska, delvis på grund av biofilmer som skyddar organismen, såväl som vilande. former som inte dödas av standardiserade antibiotikaprotokoll.

   2016 publicerade Dr Horowitz det första statistiskt validerade orala "persister"-protokollet för borrelia, baserat på vetenskaplig forskning från Johns Hopkins University och Dr Kim Lewis labb vid Northeastern University. Listan nedan refererar till några av de senaste vetenskapliga artiklarna om förmågan hos Borrelia burgdorferi att bestå i biofilmer och stationära 'persisterformer':

   • Persister, ihållande infektioner och Yin-Yang-modellen, Ying Zhang; Emerging Microbes and Infections (2014) 3, e3;
   • Feng, J, Zhang, Y. et al. Stationär fas Persister/biofilm mikrokoloni av Borrelia burgdorferi orsakar allvarligare sjukdom i en musmodell av borrelia-artrit: konsekvenser för att förstå persistens, efterbehandling borreliasyndrom (PTLDS) och behandlingsmisslyckande. Publicerad i Discovery Medicine den 28 mars 2019. http://www.discoverymedicine.com/…/persister-biofilm…/
   • Rudenko, N. et al. Metamorfoser av borrelia-spiroketer: fenomen av Borrelia per-systrar. Parasites Vectors (2019) 12:237. https://doi.org/10.1186/s13071-019-3495-7
   • Zhang, Y (2015) Läkemedelskombinationer mot Borrelia burgdorferi kvarstår in vitro: utrotning uppnås genom att använda daptomycin, cefoperazon och doxycyklin. PLoS ONE 10(3): e0117207
   • Identifiering av nya föreningar med hög aktivitet mot stationär fas Borrelia burgdorferi från NCI-föreningskollektionen. Zhang, Y. Emerging Microbes and Infections (2015) 4, e31

   Lewis K. Persisterceller, dvala och infektionssjukdomar. Nature Rev Microbiol. 2007; 5 (1): 48–56. doi:10.1038/nrmicro1557. PMID 17143318.

   • Horowitz RI, Freeman PR. Användningen av dapson som ett nytt "persister"-läkemedel vid behandling av kronisk borrelia/efterbehandling av borrelia. J Clin Exp Dermatol Res. 2016;7:345.
   • Horowitz, RI; Freeman, PR Precision Medicine: retrospektiv kartgranskning och dataanalys av 200 patienter på kombinationsbehandling med dapson för kronisk borrelia/borreliasyndrom efter behandling: del 1. International Journal of General Medicine 2019:12 101–119
   • https://www.dovepress.com/articles.php?article_id=44148
   • Horowitz RI, Freeman PR Är Mycobacterium-läkemedel effektiva för behandling av resistent borrelia, fästingburna samtidiga infektioner och autoimmuna sjukdomar? JSM Arthritis(2016) 1(2): 1008.
   • Horowitz, RI; Freeman, PR Effekten av kombinationsterapi med dubbeldos Dapson vid behandling av kronisk borrelia/Post-Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS) och associerade samtidiga infektioner: En rapport över tre fall och retrospektiv granskning av diagrammet. Antibiotika 2020, 9, 725. https://doi.org/10.3390/antibiotics9110725
   • Horowitz, RI, Murali, K., Gaur, G. et al. Effekt av enbart dapson och i kombination med intracellulära antibiotika mot biofilmformen av B. burgdorferi. BMC Res Notes 13, 455 (2020). https://doi.org/10.1186/s13104-020-05298-6https://bmcresnotes.biomedcentral.com/…/s13104-020…
   • Gao J, Gong Z, Montesano D, Glazer E, Liegner K. "Återanvändning" av disulfiram vid behandling av borrelia och babesios: retrospektiv granskning av första 3 års erfarenhet i en medicinsk praxis. Antibiotika (Basel). 2020 4 dec;9(12):868. doi: 10.3390/antibiotika9120868. PMID: 33291557; PMCID: PMC7761882. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33291557/

   Komplexiteten och effektiviteten av att behandla borrelia med en bred behandlingsmodell och att använda persisterande läkemedelsregimer lyftes också fram i tidskriften Healthcare 2018:

   • Horowitz, RI; Freeman, PR Precision Medicine: The Role of the MSIDS Model in Defining, Diagnosing and Treating Chronic Lyme Disease/Post Treatment Lyme Disease Syndrome and Other Chronic Illness: Del 2. Healthcare 2018, 6, 129. https://www.ncbi .nlm.nih.gov/pubmed/30400667

   PDF-version: http://www.mdpi.com/2227-9032/6/4/129/pdf


   Sammanfattningsvis visar den vetenskapliga litteraturen opålitliga blodprover, ihållande av Borrelia trots korttidsbehandling, och peer-reviewed kliniska studier som visar fördelen med att använda långvariga antibiotikaterapier med nyare biofilm/persisterterapier som är effektiva på många resistenta patienter.

   Det åligger därför läkaren att använda sitt bästa kliniska omdöme vid behandling av sina patienter. Borrelia och associerade fästingburna sjukdomar sprider sig i USA och över hela världen, vilket ökar sjukvårdskostnaderna, orsakar funktionshinder och utbrett lidande. Det är viktigt att uppdatera behandlingsriktlinjerna baserat på ovan refererade peer-reviewed vetenskap.


   Vänliga hälsningar,

   Richard I Horowitz, MD, medicinsk chef, HVHAC

   Styrelsecertifierad internmedicin

   Ledamot, HHS Fästingburna sjukdomsarbetsgrupp 2017-2019

   Medordförande, HHS Andra fästingburna sjukdomar och samtidiga infektioner 2017-2019

   Medlem, HHS underkommitté Babesia och fästingburna virus 2019

   Medlem, NYS DOH TBDWG 2021-2022

   ***


   TOUCHED BY LYME är skriven av Dorothy Kupcha Leland, LymeDisease.orgs vicepresident och kommunikationsdirektör. Hon är medförfattare till  When Your Child Has Lyme Disease: A Parent's Survival Guide . Kontakta henne på dleland@lymedisease.org .

   Ny dokumentär på SVT play om borrelia

   Fästingkriget

   https://www.svtplay.se/video/32711951/fastingkriget?id=89J6ww3

   Filmaren Joonas Berghäll lider av kronisk borrelia, en åkomma som vården varken erkänner eller behandlar. Ändå är han allvarligt sjuk. I jakten på behandling träffar han både andra patienter med liknande symtom och läkare och experter runt om i världen. Patienterna är sjuka, symtomen är besvärliga, sjukdomen och bakterierna som orsakar den är verkliga. Joonas Berghäll ställer sig frågan: Varför tas kronisk borrelia inte på allvar? Originaltitel: Punkkisota.


   Tyvärr blev den borttagen från SVT Play efter bara någon dag fastän den skulle ligga uppe där till 10 okt 2023 dvs i 2 år.
   Återigen hindras denna patientgrupp att få information om att behandling finns. 

   Man kan nu bara se den här där kallas den Red Ring men då måste man betala 49kr SF Anytime
   - https://www.sfanytime.com/sv/movie/the-red-ring?utm_source=playpilot.com&utm_medium=site&utm_campaign=guide_playpilot&utm_content=the-red-ring-2020&fbclid=IwAR2cjaIieVISxt-Vo7-h6L4gBkA8p0EmX4Maa-EPzrfPBzWImX6wQBK1efw >br/>


   Titta på dessa dokumentärer 

   https://www.youtube.com/watch?v=2JgR_Jfbhv8 Under Our Skin

   https://www.youtube.com/watch?v=c_BTPNjQ_cA Under Our Skin 2 Emergence

   https://www.youtube.com/watch?v=C5uFkZnY7hI Our Battle Ongoing: Lyme Disease in Australia


   https://vimeo.com/ondemand/yourlabsarenormal?fbclid=IwAR33OhTLH6fnjwBxfYkDC7mktCbDs9NFZ8mjONIgqDu1L8vbek0f7v9tw-s Your Labs are normal


   Norrlänningar samla in fästingar och skicka till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för analys. Fästingen kommer att artbestämmas och undersökas om den bär på någon smitta och i så fall vilken.

   https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/uppmaningen-skicka-in-din-fasting-pa-analys?fbclid=IwAR3onW8u0ETPlpeMdNwQbNkOPAssiaVeOAz3TOR7hS1o5foWuSd04ftOiK8

   På TV : Om fästingar bla, på Kunskapskanalen
   https://kunskapskanalen.se/program/55374/parasiterna-invaderar

   Borreliapatienters kamp i Australien där myndigheterna inte anser att borrelia finns

   Drabbade av fästingburna infektioner kämpar för att få vård över hela världen, situationen i Kanada

   Faktablad om borreliabehandling åt läkare från EU:s smittskyddsinstitut -European Centre for Disease Prevention and ControlAn agency of the European Union

   Titta här


   Broschyr om fästingssjukdomar och fästingar för allmänheten från Scandtick, Interreg, ett EU projekt

   Titta här

   http://online.flipbuilder.com/sshfno/qxiu/mobile/index.html#p=5


   Informationsmaterial om fästingar för barn/skolklasser

   Titta här

   http://scandtick.com/informasjonsmateriell-svensk/ 


   Informationsmaterial om Bartonella

   Titta här 


   Broschyr från föreningen om fästingsburna infektioner

   Titta här 

   NYHETER

   Nyheter 2022

   -Färsk studie: I Nyland är
   mårdhunden en större spridare av
   fästingburna borreliabakterier än
   vitsvanshjorten Läs här


   -Shania Twain opens up about battle with Lyme disease in new documentary l GMA Se mer


   -Topp för borreliasmitta under midsommarhelgen

   Läs mer


   -Ett av de mest hatade småkrypen är fästingen och många undrar vad den gör för nytta. Docenten och fästingexperten Lars Lundqvist förklarar vad fästingens roll är och hur dess liv ser ut.

   Varför finns fästingar?

   Läs mer


   -Nya upptäckter- minst 1 av 7 personer i världen har haft borrelia


   Forskarna tittade sedan specifikt på förekomsten av antikroppar mot B. burgdorferi i blodet, vilket tyder på en aktuell eller tidigare borreliainfektion. Deras resultat visade att den globala frekvensen av borreliainfektion är 14,5 procent.


   Analysen pekade ut tre regioner med den högsta andelen av borrelia: Centraleuropa (20,7 procent), östra Asien (15,9 procent) och Västeuropa (13,5 procent). De lägsta siffrorna var i Karibien, södra Asien och Oceanien (alla under 5 procent), medan Nordamerika hade en infektionsfrekvens på drygt 9 procent.

   Läs mer här 


   -Mycket intressant om fästingar Läs här


   -Utkast ur olika böcker om borrelia sammanställning här


   -Naturläkemedel för kronisk inflammation av borrelia

   Av Dr. Bill Rawls Läs mer här


   -Att behandla Bartonella botade de flesta av min sons symtom på autism

   Läs mer här


   -Lyme Central: Vad du behöver veta om fästingar, borrelia och att bli frisk läs mer här 


   -Malou efter 10 tar upp TBE, borreliavaccin mm

   Se här och här


   -Patienter med alfa-gal syndrom (köttallergi efter fästingbett) rapporterar "brett spektrum" av tidigare odokumenterade symtom

   Patienter med alfa-gal-syndrom rapporterade många fysiska och mentala effekter tillsammans med en djupgående inverkan på livskvaliteten, enligt enkätresultat som presenterades vid American Academy of Allergy, Asthma & Immunology Annual Meeting.

   Läs mer här 


   -Fästingen överlever 27 år i forskarlab, 8 år utan mat

   Läs mer här


   -Ny forskningsstudie

   av 104 patienter hade 48% mer än en fästingsburen infektion och 25% hade tre eller fler infektioner

   Läs mer här

   Nyheter 2020-21

   -Ny forskningsstudie visar att borreliainfektion förändrar immunförsvaret så att

   det attackerar de friska cellerna i människokroppen istället för borrelia bakterierna.

   Borreliabakterierna har visat sig stoppa kommunikationen mellan dendritceller och T-celler , vilket normalt signalerar för ett svar mot inkräktare.

   Studien, utförd av forskare vid Johns Hopkins Lyme Disease Clinical Research Center ,

   Läs mer här


   -Studien finner att fästingar väljer människor framför hundar när temperaturen stiger

   Forskarna lade en människa i en låda, en hund i en annan och såg vilka fästingarna föredrog

   Läs mer här


   -Professor Mark Soloski från Johns Hopkins University presenterade forskningen från SLICE studien och de ser att de personer som inte blir bättre på standardbehandlingen mot borrelia utan får långvarig borrelia, de har ett annorlunda svar från sitt immunsystem, de har speciellt tittat på hur T-cellerna reagerar. De vet ej varför ännu, men deras immunsystem skiljer sig mot de som blir friska.

   I allmänhet verkar patienter med mildare symtom ha normala vita blodkroppar och levernivåer, medan patienter med fler symtom uppvisar låga lymfocyter (en typ av vita blodkroppar) och högre levernivåer. Dessutom har JHU-forskarna funnit att ett signalprotein särskilt T-cellkemokinet som kallas CCL19, förblir förhöjt i gruppen patienter som inte förbättras efter standardbehandling för borrelia. Hos 70-90% av patienterna som blir friska  efter behandlingen började CCL19-nivåerna återgå till normala 3-4 veckor efter behandlingen. Hos de långvarigt sjuka förblir CCL19 förhöjd ett år efter behandlingen.

   Professor Soloski sa att det onormala immunmönstret de har sett hos patienter verkar vara förutsägbart för långvarigt sjuka i borrelia "som ett fingeravtryck." Forskarna spekulerar i att de förhöjda CCL19-nivåerna är ett resultat av en pågående immundriven reaktion.

   Läs mer här


   -Professor Monica Embers från Tulane University forskning förklarar hur Borrelia spirocheter aktiverar immunsuppression. Hennes forskning har noterat ett mönster där ett tidigt robust immunsvar (B-cell) svar förutsäger bättre kliniska resultat, medan fler patienter med kronisk borrelia har indikationer på nedsatt immunsvar. Läs mer här


   -Yale-forskare har upptäckt ett protein som hjälper till att skydda människor från borrelia infektion, ett resultat som kan hjälpa till att diagnostisera och behandla denna infektion. Fikrig och hans kollegor undersöker om personer med högre nivåer av proteinet PGLYRP1 kan vara mindre mottagliga för infektion av  B. burgdorferi , vilket skulle hjälpa till att förklara varför vissa infekterade individer har bättre resultat. "Att stimulera människors förmåga att göra mer av detta protein kan hjälpa till att bekämpa infektioner", säger forskarna.

   Läs mer här


   -Dr Horowits: Dapsone + doxycyklin + rifampin mycket effektivt för kronisk borrelia med co-infektioner som bartonella och babesia Läs mer här


   -Genomgång av de alternativ och terapier som cirkulerar  för borrelia-patienter med co-infektioner. Här underbyggt med statistik.

   Läs här


   -Fästingar gömmer sig gärna bland fallande löv Läs här 


   -Vitlök skyddar mot fästingar enligt studie Läs här 


   -Brev till alla vårdcentraler m fl i Sverige Läs här 


   -I Sofias Änglar-

   Läkarna sa att Robin led av psykisk ohälsa – blev förlamad av borrelia Läs här 


   -Olika infektioner fästingen har manipulerar fästingens beteende Läs här


   -Några fler kändisar har fått borrelia: 

   Bella Hadids Läs här

   Amy Schumer Läs här


   -Fästingsäsongen 2020: Allvarliga sjukdomen glöms bort i pandemin Läs här


   -THE NEED FOR AN ALTERNATIVE TO CURRENT ANTIBODY-BASED LYME DISEASE DIAGNOSTIC TESTS

   by Timothy J. Sellati, Ph.D., Chief Scientific Officer, Global Lyme Alliance Läs här


   -EPA har godkänt nootkatone, som finns i cederträ och grapefrukt. Det avvisar fästingar, myggor och andra farliga insekter i timmar, men är säkert nog att äta. Läs mer här

   - Brev till Läkartidningarna från föreningen Läs här på sidan


   -Fästingbett orsakade 3 sjukdomar hos äldre kvinna

   Läs mer här


   -Borrelia burgdorferi hittades i bröstmjölk Läs mer här


   -Varmare klimat lockar springande fästing från Afrika Läs mer här


   -5 saker du inte visste om fästingar2020 riskerar att bli ett rekordår för fästingar i Sverige.  Läs mer här

   -TBE-smittade Emil låg ett halvår på sjukhus Läs mer här 


   -TBE utbrott pga opastöriserad ost i Frankrike

   Läs här 


   -Fästingparasiten babesia ökar i Sverige

   Läs här


   -Mild vinter = många fästingar Lyssna här


   -Nyhetsbrev från North Tick ett forskningsprojekt Läs har på första sidan

   Läs om projektet här


   -Föreläsning om Babesia i sept i Lund Läs här

   -Varannan fästing bär på borreliabakterie i södra Finland Läs här 


   -En oväntad konsekvens av coronapandemin är att vi troligtvis kommer få se ett ökat antal TBE-fall det här året och nästa år.Läs här


   -Hur skiljer jag tecken och symtom på akut borrelia-sjukdom från COVID-19? Läs här (engelska)

   -Fårmjölk nytt sätt kartlägga fästingar med TBE-smitta. Läs här

   -Azlocillin kan vara den potentiella läkemedelskandidaten mot svårbehandlad Borrelia burgdorferi sensu stricto JLB31 Läs här (engelska)

   -Fästingar finns nu över hela landet och risken att drabbas av borrelia om man blir fästingbiten är nu lika stor var man än befinner sig i Sverige. Läs här 

   -I år fyller föreningen 15 år


   -Justin Bieber drabbad av borrelia och körtelfeber. Läs här 


   -Den svenska sommarplågan fästingen brukar gå i dvala på vintern. Men när vintrarna blir milda, som den vi har nu, kan de ibland vakna i förtid. Läs här

   Nyheter 2019

   -Första fallen av miyamotoi-borrelios med meningit i Sverige

   Miyamotoi-borrelios är en typ av återfallsfeber som orsakas av bakterien Borrelia miyamotoi. Läs här 


   -Mycket borrelia hos taigafästingar i Norrbotten. Läs här 


   -Professor: Parasitstekeln ger hopp om att fästingen kan bekämpas. Läs här


   -Vilka bakterier som sprids av fästingar påverkas av fukthalten i miljön Läs  här


   -Hade borrelia – ordinerades sjukgymnastik. Läs hela artikeln här


   -Nätläkare misstog borrelia för utbrändhet. Läs hela artikeln här


   -Tv-bagaren drabbad av livsfarlig sjukdomSébastien Boudet: han drabbades av den livsfarliga fästingsjukdomen TBE. Läs  här 


   -TBE-fallen ökade på Gotland i sommar SVT Nyheter.

   -Svante berättar om TBE-sjukdomen i ny bok – ”fruktansvärt”.Läs  här


   - Oli Bragason, 48, fick TBE, fästingburen hjärninflammation.
   I dag är han helt beroende av andras hjälp. Läs här


   -Hob håller fästingarna borta från hunden med kokosolja. Läs hela artikeln här


   -Dessvärre verkar nu den fruktade Tajgafästingen sprida sig i norra Sverige.Fästingen kan bära med sig en farligare typ av TBE-virus, och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har startat en ny insamling av fästingar för att få mer information om deras utbredning i norr. Läs här


   -ALMEDALEN 2019 Borrelia och TBE föreningen har varit i Almedalen i sommar och pratat med olika inom vårdsektorn, politiker mm samt spridit information och bla satt upp varningsskyltar som de som finns i tyska skogar, detta uppmärksammades och ordförande Janna Strandli blev intervjuad om fästingsproblemet Lyssna här


   -Vad fästingsaliv gör för människokroppen. Fästingar använder sin saliv för att skapa en "sjö av blod" inuti sina värdar. Läs hela artikeln här (engelska)

   -Fästingburna sjukdomen babesios ökar. Läs här


   -Forskare efterlyser ovanliga fästingar. Skicka in. Läs hela artikeln här


   -Disulfiram (Tetraethylthiuram Disulfide) vid behandling av borrelia-sjukdom och babesios: Rapport om erfarenhet i tre fall Läs här (engelska)

   Nyheter 2018

   -Fästingbakterie kopplas till ögonsjukdomTyfusliknande så kallade rickettsiabakterier som sprids av fästingar kan vara en förbisedd orsak till en del fall av hittills oförklarad inflammation inuti ögat, uveit. Läs hela artikeln här


   -Ordförande Janna https://www.expressen.se/tv/nyheter/det-ar-svart-att-blir-av-med-borrelia/

   Nyheter 2017

   -En ny fästingart som kan sprida flera sjukdomar till människa och en dödlig hundsmitta har hittats i Danmark och Sverige. Läs här 


   -Fick allvarligt hjärtfel av borrelia Läs  här


   -Rickettsia helvetica utbredd i Sverige Läs r


   Senaste nytt från Borrelia och TBE föreningen i Sverige

   NYHETER

   2022

   • Patienter med alfa-gal syndrom rapporterar "brett spektrum" av tidigare odokumenterade symtom

    Patienter med alfa-gal-syndrom rapporterade många fysiska och mentala effekter tillsammans med en djupgående inverkan på livskvaliteten, enligt enkätresultat som presenterades vid American Academy of Allergy, Asthma & Immunology Annual Meeting.

    Att förstå det stora utbudet av symtom som kan indikera alfa-gal-syndrom (AGS) - den första kända kolhydratbaserade allergin mot ingredienser från däggdjur, som är förknippad med fästingbett - är avgörande för att diagnostisera läkare, enligt forskarna.

    Källa: Adobe Stock

    "Många vårdgivare är fortfarande inte medvetna om AGS, och leverantörer som är medvetna om det förstår inte hela skalan av symtom," Jennifer Platt, DrPH, medgrundare och chef för Tick-Borne Conditions United och adjungerad professor vid universitetet från North Carolina Gillings School of Global Public Health, berättade för Healio. "AGS påverkar alla kroppssystem. Många patienter får fortfarande höra "det är allt i ditt huvud", ordinerade medicin mot ångest/depression och skickas iväg.

    Jennifer Platt

    "Vår första prioritet var att öka medvetenheten om sjukdomen, och sedan direkt bakom det att öka medvetenheten om omfattningen av kroppssystemen den påverkar och omfattningen av symtom som kan upplevas," tillade Platt.

    Patientsymtom, upplevelser

    För att utforska patientupplevelserna och omfånget av symtom för dem med AGS, genomförde Platt och Tina Merritt, MD, FAAAAI, vid Allergy & Asthma Clinic of Northwest Arkansas en onlinepilotundersökning som de distribuerade till 20 patienter med AGS, varav 13 svarade . Eftersom AGS saknar en kodad diagnos använde forskarna en "snöboll" provtagningsfördelningsmetod, så att de patienter som svarade först kunde dela länken med andra patienter, såväl som till patientgrupper, listservrar och sociala mediegrupper.

    Totalt har 2 122 patienter deltagit i undersökningen, med en fullföljandegrad på 63 %.

    Undersökningen samlade in baslinjedemografi och frågade om patienter är självdiagnostiserade eller formellt diagnostiserade med AGS, om de har exponerats för fästingar eller har fått diagnosen fästingburna sjukdomar, vilka medicinska symtom de har upplevt och om andra sociala och ekonomiska konsekvenser .

    Resultaten av undersökningen visade att de vanligaste däggdjursingredienserna och föremålen som patienterna reagerade på var nötkött (96 %); fläsk (85%); mejeriprodukter (60%); gelatin i mat eller medicin (55%); personliga vårdprodukter, såsom schampon och tamponger (36%); receptbelagda (35 %) eller receptfria (30 %) läkemedel; lamm (34%); och viltkött (28%). Även om det var mindre vanligt, rapporterade patienter också att de reagerat på hushållsrengöringsprodukter (27 %), vacciner (13 %), textilier (11 %) och medicinska förnödenheter för tandvård/kirurgi (10 %).

    "Det finns vissa patienter som är väldigt, väldigt känsliga, och de kan inte ens vara i närheten av ångor," sa Platt. ”För många människor är detta helt livsförändrande; det går längre än att bara inte äta [rött] kött. Det påverkar deras förmåga att gå på restauranger eller att gå på sammankomster med familj och vänner.”

    Det finns också många bisarra föremål som man inte skulle associera med att ha däggdjursprodukter i dem, sa Platt, som kritor, asfalt, lädervaror och rengöringsprodukter. Vissa människor reagerar också på karragenan, ett extrakt av tång som verkar vara korsreaktivt.

    På frågan om tidpunkten för reaktioner relaterade till exponering, upplevde 52% av patienterna reaktioner 4 till 6 timmar senare - försenade reaktioner är ett av kännetecknen för AGS, sa Platt - även om 11% av patienterna sa att de upplevde reaktioner inom 5 minuter.

    "Det kan vara riktigt traumatiskt för patienter och deras familj när de insåg att de har haft en oavsiktlig exponering," sa Platt. "Jag har hört från patienter som ska gå och sova i sin bil på akutmottagningens parkeringsplats i väntan på en reaktion."

    När det gäller symtom rapporterade många patienter de som är vanligast förknippade med AGS, inklusive de som påverkar huden (88 %), samt gastrointestinala (82 %) och andningssymtom (64 %). Forskare noterade dock att enkätsvaren avslöjade ett "brett utbud av tidigare odokumenterade symtom", inklusive de inom det kardiovaskulära (41 %), känslomässiga (35 %), nervsystemet (22 %) och motoriska (22 %) kroppssystem.

    "Såvitt vi vet har det omfattande utbudet av psykiska symtom som upplevts ännu inte dokumenterats i den medicinska litteraturen," sa Platt och tillade att patienter beskrev att de upplevde ångest, förvirring, depression, trötthet, dåligt minnesminne, irritabilitet, en känsla av " överhängande undergång”, panik, sömnstörningar och tillbakadragande från sociala och rekreationsaktiviteter.

    Patienter rapporterade också en ekonomisk avgift, med några spenderade tusentals på medicinska tester och operationer för feldiagnoser.

    Dessutom angav 12 % av patienterna att de hade fått diagnosen borrelia. Platt noterade att detta är viktigt eftersom patienter med Lyme kanske inte mår bättre om de behandlas med mediciner som innehåller däggdjur.

    Läs mer här 


   2021

   • Columbias nya "Cohen Center" som erbjuder specialbehandling för Lyme-sjukdomen

    Ett nytt centrum som kommer att tillhandahålla specialvård för patienter med Lyme-sjukdom och andra fästingburna sjukdomar kommer att börja se patienter i sommar vid Columbia Universitys Vagelos College of Physicians and Surgeons.


    Cohen Center for Health and Recovery from Tick-Borne Diseases, med stöd av en gåva på 16 miljoner dollar från Steven & Alexandra Cohen Foundation, kommer att vara den första i New York City som erbjuder särskild behandling för personer med Lyme och relaterade sjukdomar.

    Stiftelsens gåva kommer också att finansiera ett nationellt nätverk för kliniska prövningar som fokuserar på att identifiera effektivare behandlingar för patienter med Lyme och fästingburna sjukdomar.

    "Det finns ett växande behov av evidensbaserade behandlingar för patienter med Lyme och andra fästingburna sjukdomar", säger Anil Rustgi, MD, tillfällig vice ordförande och dekan för fakulteterna för hälsovetenskap och medicin vid Vagelos College of Physicians and Surgeons. och Columbia University Irving Medical Center.


    "Denna generösa gåva från Cohen Foundation gör det möjligt för oss att bygga vidare på vår fakultets expertis inom Lyme och fästingburna sjukdomar och vård och forskning, vilket ger tillgång till omfattande, samordnad behandling."

    "Vi känner först och främst den förödelse som Lyme och fästingburna sjukdomar kan orsaka, och vi är glada över att stödja detta innovativa centrum och kliniska prövningsnätverk för att hjälpa till med behandlingar och hopp för patienter och deras familjer", säger Alex Cohen, president, Steven & Alexandra Cohen Foundation.

    Växande behov av Lyme-sjukdomsexperter och forskning

    Den uppskattade förekomsten av Lyme-sjukdomen i USA har ökat stadigt till cirka 476 000 nya fall (inklusive individer som nyligen diagnostiserats eller behandlats för sjukdomen) årligen.

    Trots antibiotikabehandling kommer cirka 10-20% av dessa nya infektioner att leda till besvärande och potentiellt inaktiverande symtom, såsom svår trötthet, led- och muskelsmärta, neurologiska symtom och kognitiva problem som kan vara i månader eller år.

    Det finns begränsad expertis vid behandling av akuta och kroniska aspekter av fästingburna sjukdomar, vilket gör det svårt för patienter att hitta specialiserad vård av hög kvalitet.

    Dessutom har lite forskning gjorts för att avgöra vilka behandlingar som är mest effektiva för ihållande symtom, vilket kan störa dagliga aktiviteter och arbete.

    "Liksom COVID-19" långtransporter "var många människor med fästingburna sjukdomar helt bra tills deras infektion orsakade en kaskad av kroniska, multi-systemeffekter", säger Brian Fallon, MD, chef för Cohen Center for Health and Återhämtning från fästingburna sjukdomar.

    “Prisvärd vård, erfarna läkare”

    ”En omfattande utvärdering tar tid. Dessutom kan kostnaden för vård för patienter med kroniska symtom vara oöverkomliga, vilket kräver flera besök hos läkare som kanske inte är medvetna om den senaste forskningen om fästingburna sjukdomar. Vårt centrum kommer att vara först med att ta itu med alla dessa frågor genom att erbjuda tillgång till överkomlig vård hos erfarna läkare och samtidigt integrera forskning och läkarutbildning i vår kliniska modell. ”

    Fallon planerar att anställa ytterligare kliniker för att börja se patienter via telemedicin i juli. Nya kliniker kommer att inkludera specialister inom familj, integrering och beteendemedicin. Patienter med akuta eller kroniska symtom förväntas kunna se Cohen Center-teamet i höst i centrumets nya kliniska utrymme i Neurological Institute.

    "Många patienter med kroniska symtom relaterade till fästingburna sjukdomar diagnostiseras felaktigt med tillstånd som depression, kroniskt trötthetssyndrom eller till och med psykosomatisk störning", säger Shannon Delaney, MD, meddirektör för Cohen Center. "Barn som är smittade med fästingburna sjukdomar kan ha dramatiska och inaktiverande neurologiska eller psykiatriska symtom som verkar förekomma över en natt."

    Patienter i Cohen Center kommer att bjudas in i kliniska prövningar, liksom hjärnbildningsstudier och neuropsykiatriska studier. Studier som identifierar biologiska markörer kan hjälpa till att bestämma behandlingsmetoder.

    Cohen Center kommer att ge utbildning för familjemedlemmar och medicinska studenter om hur man utvärderar och behandlar patienter med fästingburna sjukdomar.

    "Vår utbildningskomponent gör det möjligt för oss att skapa en pipeline av husläkare och primärvårdsläkare med erfarenhet av att ta hand om patienter med den unika och varierande uppsättningen av symtom som är associerade med fästingburna sjukdomar," säger Krishna Desai, MD, biträdande professor i medicin vid Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons och chef för familjemedicin och integrativ medicin vid centrumet.

    Nätverk för kliniska prövningar

    Cohen-gåvan utvidgar forskningen om Lyme och fästingburna sjukdomar genom att etablera det första nätverket för kliniska prövningar för kliniska prövningar på flera platser och pilotstudier för att bedöma behandlingar. Columbia kommer att vara samordningsplatsen för försöken. Experter vid Johns Hopkins University School of Medicine och Children's National Hospital är viktiga medlemmar i det nationella nätverket.

    Akademiker, samhällsläkare och allmänheten kommer att inbjudas årligen att skicka idéer till behandlingsstudier till nätverket för kliniska prövningar för övervägande.

    "Det finns ett kritiskt behov av effektiva terapier för patienter med Lyme och fästingburna sjukdomar", säger Fallon. "Nätverket för kliniska prövningar kommer att vara en kraftfull motor för att driva högkvalitativ forskning inom fästingburna sjukdomar, inklusive storskaliga kliniska prövningar och potentiellt transformationsforskning i ett tidigt stadium." Källa: https://www.lymedisease.org/cohen-center-columbia-lyme/   • En murinmodell av borrelia visar att Borrelia burgdorferi koloniserar  dura mater och inducerar inflammation i centrala nervsystemet
   • Abstrakt
   • Borrelia, som orsakas av infektion med Borrelia burgdorferi  och relaterade arter, kan leda till inflammatoriska patologier som påverkar lederna, hjärtat och nervsystemet inklusive det centrala nervsystemet (CNS). Inavlade laboratoriemöss har använts för att definiera kinetiken hos  B. burgdorferi  infektion och värd immunsvar i leder och hjärta, men liknande studier saknas i CNS av dessa djur. En tractable djur modell för att undersöka värd-Borrelia  interaktioner i CNS är nyckeln till att förstå mekanismerna för CNS patogenes. Därför präglade vi kinetiken hos  B. burgdorferi  kolonisering och associerade immunsvar i CNS av möss under tidig och subakuta infektion. Med hjälp av fluorescence-immunohistokemi, intravital mikroskopi, bakteriekultur, och kvantitativa PCR, vi hittade  B. burgdorferi  koloniserade rutinmässigt dura mater av C3H möss, med topp spirochete börda på dag 7 post-infektion. Dura mater kolonisering observerades för flera borrelia agenter inklusive  B. burgdorferi,  B. garinii, och  B. mayonii. RNA-sekvensering och kvantitativ RT-PCR visade att  B. burgdorferi  infektion var associerad med ökat uttryck av inflammatoriska cytokiner och en robust interferon (IFN) svar i dura mater. Histopatologic förändringar inklusive leukocytic infiltrates och Vaskulär förändringar observerades också i hjärnhinnorna av infekterade djur. I motsats till de meninges, vi inte upptäcka  B. burgdorferi, infiltrera leukocyter, eller storskaliga förändringar i cytokin profiler i hjärnbarken eller hippocampus under infektion; dock båda hjärnregionerna visat liknande förändringar i uttryck av IFN-stimulerade gener som observerats i perifera vävnader och hjärnhinnor. Tillsammans,  B. burgdorferi  kan kolonisera hjärnhinnorna i laboratoriemöss, och inducerar lokaliserad inflammation som liknar perifera vävnader. Ett sterilt IFN-svar i frånvaro av  B. burgdorferi  eller inflammatoriska cytokiner är unik för hjärnan parenkym, och ger insikt i de potentiella mekanismerna för CNS patologi i samband med denna viktiga patogen   2020

   • SLICE-STUDIEN
   • Professor Mark Soloski från Johns Hopkins University presenterade forskningen vid JHU Lyme Disease Research Center. Forskningscentret har genomfört en årslång “Study of Lyme disease Immunology and Clinical Events (SLICE)” på en uppsättning klart definierade patienter som diagnostiserats med tidig borrelia och behandlats med en standardkur av antibiotika.I SLICE-studien klassificeras den grupp patienter som har kroniska (sex månader eller mer) symtom på borrelia efter avslutad standardbehandling som Lyme-sjukdomssyndrom (PTLDS) efter behandling för forskningsändamål.Som professor Soloski förklarade, är "mänsklig genetik komplicerad." Generna vi ärver från våra föräldrar dikterar hur vi reagerar på infektion. Själva patogenen och våra levda erfarenheter påverkar också sjukdomsprocessen. SLICE-studien tittar på hur immunsystemet (mestadels T-celler) reagerar på borrelia.
   • Med tiden har SLICE-studien sammanställt en omfattande serumprofil av två typer av borrelia patienter - de som blir bättre och de som inte blir det.Soloski säger att de fortfarande inte vet hur eller varför T-celler varierar från en patient till en annan, men de ser definitivt ett mönster i immunsvaret hos patienter med PTLDS. I allmänhet verkar patienter med mildare symtom ha normala vita blodkroppar (wbc) och levernivåer, medan patienter med fler symtom uppvisar låga lymfocyter (en typ av vita blodkroppar) och högre levernivåer.
   • Dessutom har JHU-forskarna funnit att ett signalprotein (kemokin), särskilt T-cellkemokinet som kallas CCL19, förblir förhöjt i gruppen patienter som inte förbättras efter standardbehandling för borrelia. Hos 70-90% av patienterna som återgår till normal funktion efter behandlingen började CCL19-nivåerna återgå till normala 3-4 veckor efter behandlingen. Hos PTLDS-patienter förblir CCL19 förhöjd ett år efter behandlingen.
   •  Professor Soloski sa att det onormala immunmönstret de har sett hos patienter verkar vara förutsägbart för PTLDS, "som ett fingeravtryck." Forskarna spekulerar i att de förhöjda CCL19-nivåerna är ett resultat av en pågående immundriven reaktion.
   •  SLICE-studien är utformad för att undersöka riskfaktorer och immunologiska biomarkörer för borrelia. Dessutom har de noterat nyckelgener associerade med PTLDS som uppregleras.  Soloski är också intresserad av att titta på hur mikroglialceller och dendritceller påverkar sjukdomsprocessen.
   • Läs mer här: https://www.slicestudies.org/   • Dr. Richard Horowitz är styrelsecertifierad internist och medicinsk chef för Hudson Valley Healing Arts Center, specialiserad på behandling av fästingburna infektioner. 
   • Han har behandlat över 13 000 kroniska borreliadranbbade med co-infektioner under de senaste 30 åren och var medlem av US Department of Health and Human Services (HHS) Arbetsgrupp med fästing och medordförande i HHS Övriga fästingburna sjukdomar och Co -infektionsunderkommitté som gav kongressen rekommendationer om fästingburna sjukdomar. 
   • Han arbetarför närvarande i HHS Babesia och Tick-borne Pathogens underkommitté. Hans senaste bok ”Hur kan jag bli bättre? En handlingsplan för behandling av resistent borrelia och kronisk sjukdom ”förklarar hans omfattande strategi för behandling av resistent kronisk sjukdom.

    Dapsone + doxy + rifampin mycket effektivt för kronisk borrelia med co-infektioner

    En banbrytande in vivo- klinisk studie utförd av Dr. Richard Horowitz har visat att en åtta veckors kurs av läkemedel dapson kombinerat med doxycyklin och rifampin är effektivt för att förbättra symtomen hos 98% av patienterna som lider av kronisk borrsjukdom / Lyme-sjukdom efter behandling Syndrom (PTLDS).

    Dapsone fungerar inte bara som ett '' persisterande '' läkemedel utan sänker också inflammation, har anti-malaria effekter och kan vara effektivt vid en autoimmun sjukdom.

   • Läs mer  https://www.lymedisease.org/horowitz-dapsone-chronic-lyme/?fbclid=IwAR1opnzyyEEYMp5oH9OUD9Nb7ZL_A1LNy_OomF_KjlduobEJx40D__tHoSw   • Läkarna sa att Robin led av psykisk ohälsa – blev förlamad av borrelia

    Robin Andersson sökte vård för nackont och yrsel. Veckor senare visade det sig att han fått borrelia som i sin tur orsakat en stroke. 

    Andersson blev förlamad i halva kroppen och såg framför sig hur han aldrig mer skulle kunna ta hand om sina barn och hans nyköpta lägenhet gick knappt att bo i. 

    I ”Sofias änglar” hjälper de honom med lägenhetens renoveringsbehov. 

    – Ett tag funderade jag på att ta mitt liv, säger han. 

    Robin Andersson, 29, kände sig stel och hade yrsel och mådde illa. Han åkte in till sjukhuset som trodde att det var någon slags muskelinflammation, vilket han inte trodde på då han tränade konstant. 

    Under flera veckor testade han naprapater, massörer, psykologer och sjukgymnaster. Ingenting hjälpte. 

    – Jag frågade läkaren om det kunde vara borrelia då jag hade typ sex av tolv symptom för det, men de avvisade det. 

    Robin Andersson blev bara sämre och sämre. Till sist slutade det med att han blev sjukskriven på grund av psykisk ohälsa. Han själv kände inte alls att han mådde dåligt psykiskt, men då började läkarna påpeka saker som hänt i hans förflutna. 

    – De sa att jag hade en livskris och skrev ut ångestdämpande till mig, säger han. 

    Veckor senare visade det sig att han fått borrelia som i sin tur orsakat en stroke. Andersson blev förlamad i halva kroppen och fick två proppar i hjärnan. 

    – Ett tag funderade jag på att ta mitt liv, för jag tänkte att jag aldrig mer kommer kunna ta hand om mina barn, säger han. 

    ”Handfull människor i världen”

    Andersson berättar vidare att han i dag är oerhört ledsen över vilket snedsteg vården gjorde som sa att han led av psykisk ohälsa i stället för borrelia som han egentligen hade. 

    – Jag kommer att ta det här vidare, jag har ringt IVO och varit på en del möten. 

    I dag har han svårt att göra saker med vänstra sidan av sin kropp. 

    – Jag är invalid hela vänster sida, jag kan gå men jag haltar. Jag har ingen styrka i vänster sida, jag kan inte bära ett glas utan att tappa det. 

    – Det är en handfull människor i världen som fått stroke av borrelia. 

    ”Sofias änglar” hjälpte till 

    Men i dag har Andersson kommit en bra bit på vägen och har sina barn varannan vecka, vilket han inte trodde var möjligt ett tag då det såg som mörkast ut. 

    – Jag tänkte hur ska jag kunna ta hand om dem här om jag inte ens har en lägenhet. 

    Andersson köpte en lägenhet i stort renoveringsbehov för att ha något att göra under sin sjukskrivning för psykisk ohälsa. 

    – Så när jag blev sjuk sen av borrelian kunde man inte laga mat i lägenheten, det fanns inga fläktar eller något. Så när ”Sofias änglar” kom kändes det overkligt.


    Källa: https://www.expressen.se/noje/lakarna-sa-att-robin-led-av-psykisk-ohalsa-blev-forlamad-av-borrelia/?fbclid=IwAR1v7_wXPfDamFs0bCnrYGmcVjsvl6HRxVQn9D_w0Ux2MGfsY4h1flC7Y-s   • Brev från föreningen till Läkartidningarna

    Angående behandling av Borrelia och co-infektioner hos Sveriges läkarkår

     
    I år har vi fler fästingar än någonsin, tack vare den milda vintern. I och med COVID-19 situationen i Sverige så träffas fler människor ute i naturen och många tänker inte på att skydda sig från fästingar. Nu har vi en ovanlig situation som pågår och vi måste verkligen värna om dem som blir drabbade av borrelia och de övriga följande infektioner som en fästing kan bära på. 

    Föreningen har under en lång tid fått rapporter om inadekvat behandling vid borrelia infektion ifrån många bekymrade patienter som vänt sig till oss. Det har även kommit in rapporter om att läkare överhuvudtaget inte ger någon antibiotika eller tar några prover även om patienten visar upp tydliga erytema migrans. Detta är bekymmersamt eftersom flera hundratals patienter skulle slippa persisterande symptom om de hade fått adekvat behandling från början.

     

    Att föreskriva Fenoximetylpenicillin (Kåvepenin) för en borrelia infektion har visat sig vara inadekvat behandling på borrelia eftersom borrelia sätter sig djupare än den så kallade hudinfektion som man felaktigt säger att det är. Även om erytema migrans försvinner så kvarstår symptom och många läkare vill inte behandla ytterligare när patienter vänder sig till dem för vidare besvär. De anser att denna behandling i 10 dagar skulle vara tillräcklig.

     

    I Sverige fortsätter man med ett behandlingsprotokoll som inte har uppdaterats de senaste trettio åren. Om man sätter sig in i problematiken kring fästingburna smittor så inser man att detta är något som måste tas itu med omgående.

     

    Enligt forskningartiklarna Scand J Infect Dis Suppl. 1988;53:74-9.“The use of doxycycline in nervous system Borrelia burgdorferi infection.”Dotevall L1, Alestig K, Hanner P, Norkrans G, Hagberg L. samt Antimicrob Agents Chemother. 1989 Jul; 33(7): 1078–1080.doi: 10.1128/aac.33.7.1078 “Penetration of doxycycline into cerebrospinal fluid in patients treated for suspected Lyme neuroborreliosis.” L Dotevall and L Hagberg, så visar studierna klart och tydligt att Doxycykline är det bättre valet vid en borrelia infektion och dessutom i en högre dos än rekommenderat. 400 mg per dag i 14 dagar är det minimum en läkare bör skriva ut till en patient. (källor:

    https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2782858/ och

    https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3166545/   )

     

    Vågar man sig sedan vidare och tittar på Dr Steven Philips, USA (specialist på komplicerade zoonoser), fallstudier så har de visat att Doxycykline 400 mg per dag i 30 dagar har varit den mest adekvata behandlingen vid ny infektion, då inga av patienterna återvänt med kvarstående symptom.

     

    Vi misstänker att på grund av det drev som STRAMA dragit igång mot antibiotika så kommer denna patientgruppen i kläm. Många läkare vågar inte skriva ut antibiotika, även om det är nödvändigt, på grund av de är rädda för repressalier. De bryter då mot lagen då den tydligt påskriver att om patienten är sjuk så är man skyldig att behandla. Tyvärr är det inte många sjuka patienter som orkar att anmäla detta.

     

    När patienter inte kan diagnosticeras och få behandling så snart som möjligt efter fästingöverförd smitta är risken stor att de får felaktiga diagnoser och utvecklar långvariga sjukdomstillstånd som kan vara svåra att behandla.

    Borrelia har olika stadier precis som dess kusin syfilis. Det är viktigt att läkare tar noggrann anamnes och går på symtombilden om en patient kommer in med ett fästingbett, eller en mångfacetterad symtombild. Ca 50% av patienterna har inte ens upptäckt att de blivit bitna, de har oftast en varierande flora av symtom, blir ofta feldiagnosticerade och får inte den medicinska behandling som skulle kunna återställa deras hälsa.

     

    Enligt CDC i USA så behandlar man främst med Doxycykline vid tidig infektion och bättre alternativ än Fenoximetylpenicillin. Som ni ser enligt bifogad tabell så behandlar man även längre perioder än vad man föreskriver i Sverige.

     

    Källa: https://www.cdc.gov/lyme/treatment/index.html

     

    Föreningen är bekymrade över det ökade antal nya medlemmar som söker vår hjälp och det är viktigt att sjukvården arbetar för att det skall gå ut klara och adekvata direktiv till vår läkarkår när vi nu står mitt i fästingsäsongen.

     

     

    Med vänliga hälsningar

    Janna Strandli

    Styrelseordförande

    Borrelia och TBE Föreningen i Sverige   • I sin artikel "Triple Tick Attack" beskriver läkare fallet med en 74-årig kvinna som bor i Connecticut som utvecklade tre infektionssjukdomar som ett resultat av en fästingbett. Medan borrelia är den vanligaste fästingburna sjukdomen, kan fästingar överföra andra bakterier, vilket kan orsaka olika "saminfektioner", vilket kan vara svårt att diagnostisera. Läs mer här   • Nästa generation av Borrelia- Ett fokus på graviditetsöverföring Läs mer här   • Varmare klimat lockar springande fästing från Afrika

    Unga, ännu inte könsmogna fästingar brukar varje år komma med flyttfåglar från Afrika till Sverige. Nu varnar forskare att flyttfågelfästingarna kan utvecklas till vuxna fästingar och bli bofasta i Sverige.

    Vuxna individer av fästingarterna Hyalomma marginatum och Hyalomma rufipes upptäcktes i Sverige första gången den varma sommaren 2018. De hade kommit hit som unga fästingar med flyttfåglar från Sydeuropa och Afrika.  

    —Hyalommafästingarna känns igen på att de är större, upp emot två centimeter när de är fulla med blod och de har randiga ben, säger Anna Omazic, forskare på SVA. 

    Vuxna hyalommor har främst större djur som kor och hästar som värddjur. De kan också röra sig snabbt som spindlar och har till skillnad från den svenska fästingen ögon.  Spela videon för att se bilder på fästingen och vilken ny farlig sjukdom som den kan sprida.

    Hittades på hästar

    Larver av Hyalomma marginatum och Hyalomma rufipes brukar varje vår komma med flyttfåglar till Sverige. Men på grund av vårt kalla och fuktiga klimat har de inte kunnat utvecklas till vuxna, könsmogna fästingar.  

    Under den varma sommaren 2018 hittade hästägare cirka 50 exemplar som hade utvecklas till könsmogna hannar och honor och som därmed skulle kunna reproducera sig i Sverige. 

    Inom några decennier

    Än så länge har man inte upptäckt några bofasta populationer av de nya fästingarterna, men enligt fästingforskaren Thomas Jaenson på Uppsala Universitet kan det komma att ändras. 

    —Nej, än så länge överlever de förmodligen inte vintrar här i tillräcklig utsträckning, men inom några decennier har de antagligen bildat permanenta populationer som fortplantar sig här på grund av det allt varmare klimatet, säger Thomas Jaenson. 

    Nya smittor

    Nya fästingar kan bära med sig smittor som vi inte har i Sverige idag.  

    —Många fästingburna sjukdomar är zoonoser, det vill säga kan smitta mellan djur och människor. Vi behöver därför ha en övervakning av dessa fästingar för att se om de etablerar sig i landet och kunna undersöka vilka smittor de bär på, säger Anna Omazic.  

    Om man hittar en ovanlig fästing i sommar kan man ta ett foto på den och skicka till forskarna på statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. fasting@sva.seKälla   • 5 saker du inte visste om fästingar

    2020 riskerar att bli ett rekordår för fästingar i Sverige. Här är några användbara fakta om den lilla bråkstaken. Lyssna här

   • TBE-smittade Emil låg ett halvår på sjukhus Emil Karlsson önskar att han hade anat vad det kan innebära att drabbas av TBE, den fästingburna hjärnsjukdom som sprider sig över landet. Då hade han vaccinerat sig för flera år sedan.Det var i juni förra året som en fästing på någon dag förvandlade en spänstig 36-årig snickare till en rullstolsburen konvalescent med oklar framtid.– Det har varit ett helvete, säger Emil Karlsson när han ser tillbaka på den halvårslånga sjukhustiden varav flera månader i intensivvård.Eftersom Emil brukar tillbringa somrarna i Roslagen där det finns gott om fästingar som bär på TBE-viruset hade han till slut börjat vaccinera sig – men hann bara två av fyra sprutor.Nu väntar en lång rehabilitering och hoppet om att en dag kunna lämna rullstolen.– Höger handen börjar komma igång lite, men vänsterarmen släpar efter. Se mer i klippet    • Fästingburna parasiten babesia smittar allt fler svenskar


   • Fästingburen encefalit utbrott kopplat till rå mjölkost i Frankrike

    Av Joe Whitworth på 26 juni 2020

    Frankrike har identifierat sitt första utbrott av fästingburen encefalit från konsumtion av råa mjölkprodukter, med mer än 40 personer drabbade.

    Infektionerna är kopplade till att äta ett märke av rå mjölk getost i Ain, i Rhône-Alpes-regionen, mellan april och maj i år, enligt Santé publique France.

    Ostproducenten är GAEC des Chevrettes du Vieux Valey, baserad på Condamine i Haut-Bugey, Ain. Det är tanke fästingar som bär viruset kontaminerade en get, sedan dess mjölk, sedan ostar och slutligen konsumenter.

    Totalt 42 fall av lymfocytisk meningit, encefalit och smittsamma syndrom har identifierats hos personer som bor i Oyonnax-kommunen inom en radie av 30 kilometer. Ytterligare två personer bor i Loire-Atlantique och Jura men konsumerade den implicerade råmjölksgetosten. Fall inträffade mellan veckan 13 till 19 april och 18 till 24 maj med en topp från 20 till 26 april.

    Virus som finns i ost
    I slutet av maj bekräftades diagnosen av fästingburen encefalitvirus (TBE) -virus, det medel som ansvarar för fästingburen encefalit, för 33 av de 44 fallen. De andra 11 är under utredning och biologiska tester görs för att bekräfta eller utesluta diagnosen flåttburen encefalit.

    Bland bekräftade fall är medianåldern 49 år med den yngsta patienten i åldern 11 månader och den äldsta 86 år gammal. Trettio personer var inlagda eller gick till sjukhus och två har varit inlagda på intensivvård......

   • NorthTick Newsletter June 2020

    The NorthTick project has been going on since September 2019. As you all know the coronavirus outbreak has affected countries all over the world, including the seven countries (Denmark, Sweden, Norway, Germany, Belgium, United Kingdom and the Netherlands) involved in the NorthTick project. As a result of the pandemic, most of the people involved in NorthTick have been simultaneously working with coronavirus/Covid-19, in addition to the their respective activities in the project. On the positive side, all the beneficiaries have adapted to the new situation with new solutions for communication, including digital meeting platforms and have as far as possible managed to stick to the planned NorthTick schedule, despite the special circumstances.

    The NorthTick workshop, that was planned as a physical meeting in Norway, May 4th-5th, in connection to the scientific conference NordTick, had to be cancelled, but instead we arranged a digital workshop where administrative matters (mainly in work packages (WPs) 1-2) and status updates for the three main WPs 3-5 were discussed.

    It is still too early to report any results but the cooperation between the 11 partners have been excellent with fruitful networking, and we are currently working on how we can include your organizations, and all the other organizations that have supported the project, in the ongoing activities.

    - In work package 5 (Management of tick-borne diseases) we are planning a workshop focusing on practices and guidelines used by physicians in the North Sea region. The goal is to open up for a discussion and in the end to form common recommendations. Patient organizations and physicians will be invited to interact. The workshop was planned to take place in autumn 2020, but will be postponed to a later date.

    - WP 5 is also working on developing a diagnostic supporting tool, and users (general public, patients organizations, health care professionals etc.) will be invited to take part in a pilot part of the development and testing, starting in autumn 2020.

    In the meanwhile, if you have any questions about the NorthTick project, please don’t hesitate to contact us! You can also follow us on the project website: www.northtick.com


    We wish you all a safe, relaxing and energizing summer!

    Yours sincerely,

    Ulla Hansson Green   • Babesia: en fästingburen smitta som kan spridas med blodtransfusion

    FÖRELÄSNING

    Välkomna till en föreläsning inom ramen för Crafoords vetenskapsluncher.

    Babesia är en liten parasit som bor inuti röda blodkroppar i blodet. Den finns hos både djur och människor i Sverige och kan vara mycket farlig för den som har dåligt immunförsvar.

    Crafoords vetenskapsluncher är en serie föreläsningar som lyfter fram forskning som har fått anslag från Crafoordska stiftelsen och är ett samarbete mellan Lunds universitet, Crafoordska stiftelsen och Lunds stadsbibliotek. De är gratis och öppna för allmänheten. Ingen föranmälan krävs.

    Detta tillfälle är en föreläsning med Kristina Persson, forskare vid institutionen för laboratoriemedicin, Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

    Föreläsningen inleds med en presentation av Crafoordska stiftelsen och avslutas med en kort frågestund där publiken ges möjlighet att ställa frågor.

    Läs mer om Crafoords vetenskapsluncher.

    Tid: 

    2020-09-30 12:00 till 12:45

    Plats: 

    Lunds stadsbibliotek, Atriumgården, Sankt Petri kyrkogata 6, Lund.

    Kontakt: 

    noomi.egan@fsi.lu.se   • Varannan fästing bär på borreliabakterie i södra Finland – forskare undersöker hur de sprider sig. Läs hela artikeln här    • En oväntad konsekvens av coronapandemin är att vi troligtvis kommer få se ett ökat antal TBE-fall det här året och nästa år. Det berättar professorn Thomas Jaenson när SVT följde med honom ut på jakt efter fästingar.Det beror på att fler är ute i skogen i stället för att vara på jobbet eller i stan, säger Jaenson som är professor i medicinsk entomologi vid Uppsala Universitet och som forskat på fästingar och fästingöverförda sjukdomar de senaste 40 åren. Läs hela artikeln här   • Hur skiljer jag tecken och symtom på akut borrelia-sjukdom från COVID-19? Läs merhär (engelska   • Årsmötet uppsjutet pga coronaviruset   • Fårmjölk nytt sätt kartlägga fästingar med TBE-smitta. Med hjälp av prover på fårmjölk har forskare upptäckt nya platser i Örebro län där fästingar bär på TBE-virus. Fårmjölk är ett nytt sätt med stor potential att kartlägga TBE-spridningen, säger Magnus Johansson, professor i biomedicin vid Örebro universitet. Läs hela artikeln här   • Azlocillin kan vara den potentiella läkemedelskandidaten mot svårbehandlad Borrelia burgdorferi sensu stricto JLB31 Läs här (engelska)   • Fästingar finns nu över hela landet och risken att drabbas av borrelia om man blir fästingbiten är nu lika stor var man än befinner sig i Sverige. Borrelia är lika vanligt hos fästingar i Norrland som i södra Sverige, visar forskning från Statens veterinärmedicinska anstalt. I studien konstateras också att fästingar finns i hela Norrland. Läs hela artikeln här    • I år fyller föreningen 15 år   • Justin Bieber drabbad av borrelia och körtelfeber. Läs hela artikeln här    • Den svenska sommarplågan fästingen brukar gå i dvala på vintern. Men när vintrarna blir milda, som den vi har nu, kan de ibland vakna i förtid. Biologen Kajsa Glemhorn har varit ute och sökt, och hittat fästingar trots att det bara är januari. Läs hela artikeln här   2019

   • Första fallen av miyamotoi-borrelios med meningit i Sverige Miyamotoi-borrelios är en typ av återfallsfeber som orsakas av bakterien Borrelia miyamotoi. Sjukdomen beskrevs första gången 2011: återkommande hög feber (>39,5 oC), värk i huvud, muskler och leder samt leukopeni, trombocytopeni och förhöjda leverenzymvärden, men utan det vid Lyme-borrelios vanliga erytemet [1]. Symtombilden kan leda till felaktiga diagnoser, som anaplasmos eller Lyme-borrelios. Tre fall av miyamotoi-borrelios med meningoencefalit har tidigare beskrivits i internationell facklitteratur; samtliga hos patienter med nedsatt immunförsvar [1-2]. Sjukdomen är för närvarande svårdiagnostiserad och därför sannolikt kraftigt underdiagnostiserad. Läs här    • Mycket borrelia hos taigafästingar i Norrbotten. Borreliabakterier förekommer hos mer än hälften av taigafästingarna i Norrbotten, skriver forskare i Läkartidningen. Fåglar misstänks ligga bakom spridningen av denna farliga fästingart som nu fått fäste i Sverige. Läs hela artikeln här    • Professor: Parasitstekeln ger hopp om att fästingen kan bekämpas. En parasitstekel som är specialist på att döda fästingar innan de hinner föröka sig ger hopp om att en naturlig fiende kunde få bukt på det ökande antalet fästingar. Den kunde till och med fungera som ett biologiskt "bekämpningsmedel". Läs hela artikeln här   • Vilka bakterier som sprids av fästingar påverkas av fukthalten i miljön, det visar färsk forskning från universiteten i Helsingfors, Zürich och Exeter. Forskare har i studien simulerat hur olika miljöfaktorer påverkar förekomsten av de bakterier som kan föras över till människor från en av Europas vanligaste fästingarter. Läs hela artikeln här   • Hade borrelia – ordinerades sjukgymnastik. Läs hela artikeln här   • Nätläkare misstog borrelia för utbrändhet. Läs hela artikeln här   • Tv-bagaren drabbad av livsfarlig sjukdom Sébastien Boudet: Jag kunde inte stå eller säga en hel mening. Han trodde att det rörde sig om en vanlig influensa. Det visade sig sedan att tv-bagaren Sébastien Boudet drabbats av den livsfarliga fästingsjukdomen TBE. Läs hela artikeln här    • TBE-fallen ökade på Gotland i sommar Under juni till augusti rapporterades tre fall av sjukdomen TBE på Gotland, det är den högsta siffran de senaste tio åren, rapporterar SVT Nyheter.   • Svante berättar om TBE-sjukdomen i ny bok – ”fruktansvärt”. Svante Lidén jobbade som reporter på Aftonbladet när han blev smittad med TBE. I tio år har han kämpat mot den smärtsamma sjukdomen. Nu berättar han sin historia i den nysläppta antologin ”TBE-boken”. Läs hela artikeln här   • För ett år sedan hade Oli Bragason, 48, börjat lära sig leva med sin obotliga njurcancer. Då fick han TBE, fästingburen hjärninflammation.
    I dag är han helt beroende av andras hjälp.
    – Det här är mitt liv och det är inget bra liv, säger han.
    Nu har Olis fru Hanna skrivit en bok om sin mans öde för att sprida kunskap om fästingsjukdomen. Oli Bragason sitter i rullstolen i lägenheten på det assisterade boendet Lillågården i Färgelanda. Hans ögon är halvslutna och han håller handen mot pannan för att balansera upp huvudet. Ögonlocken har förlamats, nackens muskler förtvinar och han har ont. Hela tiden. Det här är inget liv, säger han flera gånger under intervjun. Läs hela artikeln här   • Hon håller fästingarna borta från hunden med kokosolja. Läs hela artikeln här   • Dessvärre verkar nu den fruktade Tajgafästingen sprida sig i norra Sverige. Det kommer nämligen rapporter om att Tajgafästingen har påträffats inom flera nya områden i norra Sverige, bland annat i Sorsele kommun och Bräcke kommun, och även Kalix och Överkalix. Något som sportfiskare och andra friluftsmänniskor bör ha kännedom om.Fästingen kan bära med sig en farligare typ av TBE-virus, och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har startat en ny insamling av fästingar för att få mer information om deras utbredning i norr. Läs hela artikeln här   • ALMEDALEN 2019 Borrelia och TBE föreningen har varit i Almedalen i sommar och pratat med olika inom vårdsektorn, politiker mm samt spridit information och bla satt upp varningsskyltar som de som finns i tyska skogar, detta uppmärksammades och ordförande Janna Strandli blev intervjuad om fästingsproblemet Lyssna här   • Vad fästingsaliv gör för människokroppen. Fästingar använder sin saliv för att skapa en "sjö av blod" inuti sina värdar. Läs hela artikeln här (engelska)   • Fästingburna sjukdomen babesios ökar. Babesia är en fästingburen blodparasit som orsakar sjukdomen babesios hos både människor och djur. Genom fästingens saliv tar sig parasiterna in i de röda blodkropparna där de förökar sig. Sjukdomen är långt vanligare än man tidigare trott, visar en studie från Lunds universitet. Läs här   • Forskare efterlyser ovanliga fästingar. Skicka in. Läs hela artikeln här   • Disulfiram (Tetraethylthiuram Disulfide) vid behandling av borrelia-sjukdom och babesios: Rapport om erfarenhet i tre fall Läs här (engelska)   • Fästingbakterie kopplas till ögonsjukdom Tyfusliknande så kallade rickettsiabakterier som sprids av fästingar kan vara en förbisedd orsak till en del fall av hittills oförklarad inflammation inuti ögat, uveit. Läs hela artikeln här

   • En ny fästingart som kan sprida flera sjukdomar till människa och en dödlig hundsmitta har hittats i Danmark och Sverige. Det är den brokiga hundfästingen som flyttat norrut i den globala uppvärmningens spår. Läs hela artikeln här    • Fick allvarligt hjärtfel av borrelia En vårdcentral i Malmö missade att en patient led av borrelia. Hade inte patienten själv sökt vård akut senare samma dag hade han kunnat dö, konstaterar vårdcentralen i en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. Patienten sökte sig till vårdcentralen eftersom hans högerfot några veckor tidigare rodnat. Rodnaden hade spritt sig upp till knäet med sen försvunnit. Efter det hade patienten känt extraslag på hjärtat från och till. Läs hela artikeln här   • Rickettsia helvetica utbredd i Sverige Avhandling. Rickettsiabakterierna är spridda över hela världen. 1997 detekterades arten Rickettsia helvetica för första gången i Sverige.  Rickettsia sprids via vektorer. Den dominerande vektorn för gruppen fläckfeberrickettsier (spotted fever group Rickettsiae) är fästingar, men även andra såsom löss, loppor och kvalster förekommer. Bakterierna orsakar sjukdom genom att invadera endotelcellerna i små och medelstora kärl och orsaka vaskulit. Klassiska symtom är utslag, feber, huvudvärk, frysningar, mag–tarmsymtom, muskel- och ledvärk. Infektion med Rickettsia helvetica är oftast en lindrig självläkande sjukdom, men allvarliga symtom som meningit, perimyokardit och septikemi finns beskrivna. Standardbehandlingen är doxycyklin. Läs r

   Det finns ett stort problem i Sverige att läkarna ännu inte tror att fästingar och fästingsburna infektioner finns i hela landet.


   I många landskap känns inte fästingsburna infektioner igen av läkarna eller så säger de "borrelia det finns inte ovanför Dalälven" MEN HALLO det är 2000-talet människor rör sig idag.

   Den Luleåbon som kommer till sin läkare kanske för två veckor sedan var på Öland och fick en fästing på sig eller vandrade i Österrikiska alperna där inte fästingarna bara är många utan ofta är infekterade av en massa olika infektioner eller kanske personen satt i Central Park i New York och fick en fästing på sig.


   Allt detta har hänt i föreningen, vi har medlemmar i Luleå som blivit smittade på semestern på Öland.

   En ung flicka som vandrade med sin familj i Österrike och blev biten av en fästing när hon var 14 år. 


   När hon till slut sökte sig till en specialistläkare i Tyskland var hon 25 år och varit sjuk länge och det visade sig att hon hade borrelia, babesia och bartonella. En kvinna som satt i Central Park i New York och på flyget hem upptäcker hon en fästing som sitter fast på benet på sig, hon kom hem med inte bara borrelia utan flera andra mer ovanliga infektioner.


   Världen är inte bara närområdet längre utan människor rör sig, kommer hem med nya infektioner, nya arter av fästingar kommer till Sverige med flyttfåglar, arter som sprider nya sorters sjukdomar. Fästingarna finns idag i hela Sverige med de sjukdomar de sprider. Läkarna behöver hänga med.

   Lyme Disease 2019 i Prag 20-21 sept

   BTF Ordförande Janna Strandli med Dr. Carsten Nicolaus, Dr. Steven Bock, Dr. Radek Klubal och Mary Beth Pfeiffer

   https://lymedisease2019.com/

   Ur lärobokenMedicinsk mikrobiologi och Immunologi 2014,Avsnitt 3:27, sid 304:


   Spiroketer - Borrelia, Treponema och Leptospira

   av Sven Bergström & Björn Olsén


   "Viktiga egenskaper hos Borrelia bugdorferi s.l. är deras uttalade överlevnadsförmåga och förmågan att orsaka persisterande infektioner. Paradoxalt nog uppkommer ett starkt immunförsvar som varke förmår döda Borrelia-bakterien in vivo eller skydda mot ny infektion. Detta beror bland annat på en aktiv immunsuppression genom komplementinhibering samt induktion av antiinflammatoriska cytokiner (bland annat IL-10). Borrelia har också en mycket stor förmåga till så kallad immunologisk flykt (immune evasion) genom fas- och antigenvariation samt genom att gömma sig intracellulärt i immunologisk lågaktiva kroppsrum (immune privileged sites), till exempel hjärna och leder."


   Det verkar som Björn Olsén  håller med oss om mycket.  Bland annat har vi lärt oss följande emedan nämnda lärobok, där han tillsammans med Sven Bergström, är författare:


   1. Borrelia har stor överlevnadsförmåga och orsakar perisisterande infektioner.


   2. Immunförsvaret svarar starkt, men kan inte döda bakterierna då immunförsvaret dämpas (immunsuppression) genom bland annat IL-10.


   3. Bakterierna kan hålla sig undan immunförsvaret genom

   a.) bland annat antigenvariation

   b.) att inta intracellulär form

   c.) att "gömma sig" i lågaktiva kroppsrum (ex. hjärna och leder).


   Tack för den lektionen!

   Cemal gick med fel diagnos i 3 år, tills han nu fått hjälp utomlands bla i Tyskland och Turkiet


   Från TBE och Borrelia föreningen fick Cemal informationen att ett svenskt negativt antikropps prov (ELISA), som han testats för, för borrelia inte nödvändigtvis innebär att man inte har sjukdomen.

   Utifrån denna kunskap valde han att skicka blodprov till Tyskland där de har andra typer av tester för att påvisa Borrelia.

   Proverna från två olika lab i Tyskland visade positivt för borrelia.

   Två Professorer i infektionssjukdomar accepterade provsvaren och han blev diagnostiserad med neuroborrelios, alltså ett sent stadie av borrelia som spritt sig till nervsystemet. Behandling påbörjades vid Gazi universitetssjukhus i Ankara.


   För vidare behandling, eftersom han inte är återställd ännu, planerar Cemal att söka vård hos doktor Wolfgang Klemann i Tyskland. Tyvärr så vägrar försäkringskassan att betala ut någon ersättning för förlorad inkomst under sjukdomstiden.


   Källa:

   http://www.hurriyet.com.tr/avrupa/isvecte-kene-isirdi-hayati-kabusa-dondu-41315625?fbclid=IwAR36c6JkNbsoykRgaHWAFRPzmG1HZ8Xoj9l9zuBP58P50sR0UyR26pk3rdQ

   Informativ föreläsning

   Rekordmånga TBE-smittade - han förlamades: "Inte så man tänkt sig

   Dr Rikas ”bältros” var borrelia - Malou Efter tio (TV4)

   Kontakt: foreningen@borrelia-tbe.se

   Copyright @ All Rights Reserved