ICD11 NYA KODER! för borrelia

ICD11


Sedan Januari 2022 gäller nu dessa ICD11-koder för olika tillstånd orsakade av borrelia och ska implementeras i sjukvården.


En uppdatering för patienter och läkare angående de nya LYME ICD11-koderna


Det har gått tjugofem år sedan Världshälsoorganisationen (WHO) uppdaterade ICD-koderna för borrelia (International Classification of Diseases). ICD-11-koderna, inklusive de för borrelia, trädde i kraft  den 1 januari 2022.

 

WHO:s validering av de försvagande och potentiellt dödliga komplikationerna av borrelia ger patienter en legitim möjlighet att få tillgång till utökad behandling och täckning av vård. ICD-11-koderna kommer att bidra till att öka medvetenheten om borreliakomplikationer, skärpa infektionsövervakningen och bör stärka rapporteringen från folkhälsomyndigheterna. 


Koderna skapades under flera år då 194 WHO-medlemmar använde en djupgående vetenskaplig granskning för att nå enighet . Medan koderna tidigare var begränsade, erkänner de nu de många svårigheter som följer med en borreliainfektion, inklusive medfödda infektioner. Från 4 ICD koder till 15 ICD koder.

Kontakt: foreningen@borrelia-tbe.se

Copyright @ All Rights Reserved