Borrelia & TBE

Om Borrelia & TBE

Misstänker du Borrelia?

Symptom kan komma och gå i varierande utsträckning och kan även med tiden övergå i helt andra symptom.

Perioder av upplevt tillfrisknande kan förekomma, bara för att följas av ett återinsjuknande.


Borrelia (Borrelios, Lyme Disease)


Patogen: bakterie, olika stammar. Några av de vanligaste stammarna i Sverige är Borrelia burgdorferi, Borrelia afzelii och Borrelia garinii.


Förekomst: ca 20 % av svenska fästingar är bärare av borreliabakterier.


Inkubationstid: 1 dygn – flera månader.


Symtom: Erythema Migrans (EM) i 30-50 % av fallen (rött utslag), 10 % av patienterna får multipla erythem på kroppen.


Andra symtom kan inkludera följande:

 • utmattning
 • frossa
 • feber
 • huvudvärk
 • muskelvärk
 • ledvärk
 • artrit
 • svullna lymfkörtlar
 • akrodermatit
 • lymfocytom
 • smärta och svullnad i leder
 • intensiva smärtattacker
 • utstrålande smärta
 • problem med korttidsminnet
 • kognitiva problem
 • sömnproblem
 • hjärtproblem kardit (med svimningar, yrsel, andfåddhet, rytmrubbningar och bröstsmärta)
 • Bell´s Palsy (förlust av muskeltonus på ena eller båda sidorna av ansiktet)
 • hjärnhinneinflammation
 • neurologiska problem (domningar och smärttillstånd i händer och fötter)
 • perifer neuropati
 • kranialnervpareser
 • känselrubbningar


Borrelia  kallas även för "den stora imitatören" eftersom den lätt kan förväxlas med andra sjukdomar såsom  Parkinson, ALS, MS m.fl.


Inte alla får utslag eller upptäcker att de har en fästing på kroppen, det betyder inte att man inte är infekterad. Lär dig symptomen och var observant om du bor i riskområden.

" - Jag har en god nyhet och en dålig nyhet. Den dåliga nyheten är att du har borrelia. Den goda nyheten är att jag inte tror på det, så du är helt okej."