Provtagning

Borrelia-provtagning


Testsvar är en pusselbit i hela pusslet


Testerna är  en del av bilden, borrelia och co-infektions diagnoser kan bara sättas av en läkare som både undersöker patienten samt tittar på provsvaren.


Sverige

I Sverige används i princip bara ett test för provtagning av vanlig borreliainfektion.

Det är ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbant Serum Assay) testen som letar antikroppar, den används i blod och i ryggmärgsvätska. 


Det testet mäter IgG och IgM - antikroppar från 3 arter av Borrelia burgdorferi sensu lato och dessa är Borrelia burgdorferi, Borrelia afzelii, Borrelia garinii

OBS! Detta test testar bara dessa tre ovan och inte t.ex. Borrelia myamotoi och Borrelia recurrentis, utan de behöver man ta andra tester för. Även ALLA andra infektioner som fästingar kan bära på måste man ta andra tester för. 


ELISA testen för borrelia har beroende på tillverkare (det finns 7-8st) mellan 40-70 % tillförlitlighet. Det är det billigaste borreliatesten att ta. 


I ELISA testen letar man efter fria antikroppar mot borrelia burgdorferi sensu lato tre sorter, vilket betyder att man behöver ha ett fungerande immunförsvar som producerar antikroppar för att visa positivt på testen samt att ens antikroppar inte redan kopplat ihop sig med antigener vilket har hänt om personen haft borreliainfektionen länge.

-Tyvärr om man har en aggressiv borreliainfektion då binder sig antikropparna så fort att det finns för få fria antikroppar att mäta och testen kan visa negativ fastän infektionen är allvarlig. 

-Har man ett nedtryckt immunförsvar så produceras inga antikroppar fastän man kan ha hela kroppen full av borreliabakterier. Man kan ha ett nedtryckt immunförsvar pga att man fått andra fästingsburna infektioner som Anaplasma/Erlichia som trycker ner det t.ex. 

-En långt gången borreliainfektion kan förstöra B-cellerna som skapar antikroppar och då finns för få antikroppar att mäta.


Vanligtvis tas det första provet för tidigt, 1-2 veckor efter bettet, och då har inga antikroppar hunnit bildas. Det tar tid för immunsystemet att reagera, högst antal antikroppar finns 6-8 veckor efter bettet.

Borreliabakterien underminerar immunförsvaret och fem år efter bettet finns hos de som är sjuka ofta inga antikroppar kvar, trots att man fortfarande kan ha en aktiv borreliainfektion.


-IgM antikroppar tyder på en ny infektion eller aktiv infektion.

-IgG antikroppar tyder på en gammal infektion eller en avslutad infektion.

-Är både IgG och IgM positiva har är det oftast en ny infektion eller så är det en fortsatt aktiv infektion. Betydelsen och tolkningen av dessa värden är väldigt olika bland olika läkare.


ELISA test kan också göras på ryggmärgsvätska för att testa Borrelia burgdorferi, Borrelia afzelii, Borrelia garinii, tyvärr är tillförlitligen på detta prov efter en längre tids infektion endast ca 20 %.


De flesta vårdcentralläkare vet inte om att ELISA testens alla svagheter och förstår inte att även ett negativt ELISA test kan innebära att personen har aktiv borrelia. Man kan aldrig helt utesluta en infektion bara pga negativt antikroppssvar på ELISA test, vilket betyder att man behöver ha en läkare som är specialist på dessa infektioner som kan titta på helhetsbilden. Både patientens testsvar och sjukdomshistoria samt symtombild behövs tas i beaktande innan man utesluter en infektion helt. Man behöver också betänka att borrelia precis som dess kusin syfilis finns i olika stadier. Stadie 1, stadie 2 och stadie 3 har olika stadier, då både symtombilden och testresultaten kan se olika ut.


Ytterligare ett borreliatest heter Western Blot IgG och IgM (Immunoblot). Kostnaden för detta test är det dubbla mot ELISA-testen och det identifierar olika proteiner i bakterien. Det ger bäst resultat 4-6 veckor efter bettet. (Att detta test tas i Sverige är ovanligt men flera sjukhuslab i Sverige kan ta det om läkaren remitterar till det).


Man kan i Skåne också göra ett CD57-test (CD57+NK-celler) som påvisar immunbrist som följd av en aktiv borreliainfektion. Tyvärr kan svenska läkare sällan tolka detta test och dessutom är det väldigt tidskänsligt. CD57 måste alltid tolkas ihop med andra borreliatester och bör därför tolkas av en läkare kunnig inom detta område.


DNA-test (PCR) av ledvätska, likvor och hudbiopsi kan göras av Laboratoriemedicin Skåne i Lund men det är ovanligt att läkarna remitterar till det. Det kostar ungefär som ett Western blot-test. 

Man ska dock veta att hudbiopsi är bättre än lkvor.

"I borrelia, PCR-test verkligen har begränsat värde.

Det största problemet är att läkare och laboratorier vill använda blod, urin och ryggmärgsvätska för att testa det helt enkelt på grund av enkel insamling.
I fallet med borrelia, emellertid, borrelios spirochete inte gillar blodströmmen, och PCR-tester av vätskor är ofta negativa medan samma PCR-test av hudbiopsier i samma patient är positiva.
Detta indikerar att hitta ett prov med bakteriens DNA är lite som att hitta en nål i en höstack"

https://pdfs.semanticscholar.org/a964/f1f40b94ea9ff1f8d5eef865d27f174e470b.pdf?fbclid=IwAR1Xwtu85VLfeNJClK3Xv9oCUMUA1kvTju-BdYQPvcAwIH_QDocAktejUeE


Privat mörkfältmikroskopiering finns också i Sverige

Läs mer på Medlemsidan


Det som också kan ske är att man i fästingsbettet kan ha fått flera andra infektioner.

En svensk fästing kan sprida 30 olika infektioner.

Flera av dessa som Borrelia myamotoi och olika Rickettsiastammar kan likna borrelia i symtombilden och syns inte på vanliga borreliatest. Vanliga borreliatest testar BARA efter vanlig borrelia så det hittar ALDRIG några andra infektioner, uan de måste man ta egna test för.


Utomlands

Utomlands har man metoderna ovan samt att man utvecklat känsligare metoder och mer specifika tester för olika stammar av borreliabakterien. Man tar också oftast flera olika sorter borreliatester samtidigt som man tolkar ihop tillsammans med symtombilden. Här nedan presenterar vi några av dem.

 

Western Blot (Immunoblot) tas betydligt oftare både i Finland, i Tyskland och i USA inom den vanliga sjukvården. Man hittar då många patienter som har borrelia men som fått negativt provsvar på det vanliga ELISA-testen (antikroppstesten som används i Sverige).


Elispot Ltt (The Enzyme Linked ImmunoSpot) är det test som visar på aktiv borreliainfektion och tas ofta tillsammans med ett CD57 test. Elispot LTT visar aktiv borrelia, oavsett om det är en akut eller långvarig, persisterande infektion. Det är ett väldigt känsligt test som kan visa på så få som en enstaka borrelia-aktiv T-cell i blodet.

Detta test blir i regel negativt efter 4-8 veckor efter en effektiv borreliabehandling så är ett bra test att utvärdera om en behandling fungerat eller inte. Detta innebär inte alltid att infektionen är borta, den kan finnas kvar vilande i celler och vävnader och komma tillbaka då man slutar med antibiotikabehandlingen.


Varför kan ELISPOT Ltt kan hitta infektion när inte antikroppstester gör det!

Vissa personer som är smittade med fästingburna patogener har B-celler som är så skadade av infektionerna att de inte längre kan producera antikroppar, eller så produceras de med jämna mellanrum i små mängder. Det betyder att om de testas med ett antikroppstest så kommer de att bli “seronegativa”, och det är ett stort problem för personer med fästingburna sjukdomar eftersom de blir feldiagnosticerade som att de inte har någon infektion. Inte ens de bästa antikroppstesterna kommer att finna några antikroppar i blodet eftersom det inte finns några antikroppar där.


Vid seronegativitet, när inga antikroppar finns i blodet, är en situation där T-cellerna blir viktiga - eftersom det är dessa celler som förmår B-cellerna att göra antikroppar och det är en större chans att de inte blivit totalt skadade av infektionen. Elispot testen är utvecklad för att se hur T cellerna fungerar hos personen.

T-cellerna förmår B cellerna att göra antikroppar genom att sända ut kemikalier som kallas Gamm interferoner, och Elispot testerna är utformade för att vara tillräckligt känsliga för att upptäcka aktiviteten hos en enda T cell som producerar Gamma interferon i varje blodprov, vilket då betyder att det är en aktiv infektion på gång.


CD57-test (CD57+NK-celler) påvisar immunbrist som följd av en aktiv Borreliainfektion elller Mycoplasma pneumeni eller Chlamydia pneumeni då ser man ett lågt CD57 värde (både virusinfektioner och parasitinfektioner kan höja värdet) . CD57 måste alltid tolkas ihop med andra borreliatester och bör därför tolkas av en läkare kunnig inom detta område.


TickPlex test är ett känsligare antikroppstest (än ELISA) som letar efter flera fästingsöverförbara infektioner samtidigt. Testen hade i en studie med 1100 patienter en sensitivitet på 95% och en specificitet på 98%.  TickPlex är utvecklat i Finland av ett forskningsteam som leds av Assisterande Professor Leona Gilbert på Universitet av Jyväskylä. Man kan idag ta det via ArminLabs i Tyskland.


Man har sett att känsligheten hos direkt PCR (The polymerase chain reaction) test är låg. Bara 5- 25% känslighet i praktiken. Det som kan orsaka detta är -låg nivå av borreliabakterier i blodet –inga borreliabakterier i blodet -övergående borreliabakterier - att det finns ett ämne som hämnar PCR i blodet.


Man kan också använda olika tekniker av mörkfältsmikroskopering bla Ungerska testen DualDur där man kan se levande spirocheter (spiralvridna bakterier) i blodet. (Spirochetbakterier kan vara borrelia, syfilis eller

leptospirios.)


Observera!

En fästing kan ha ca 30 olika humanpatogeer i sig, både bakterier, virus och parasiter som den via bettet kan sprida till människa Läs Läkartidningen och forskning

Man kan få flera infektioner i samma bett. Så om man blir sjuk efter ett fästingbett så är det inte bara borrelia som kan vara orsaken.


CDC- Centers for Disease Control and Prevention

USA (Amerikanska smittskyddsinstitutet) går ut med 21 mars 2017

"Ticks are vectors that can carry infectious agents such as bacteria, viruses, or parasites. When an infected tick bites a person or an animal, the tick’s saliva transmits infectious agents that can cause illness. Some ticks can transmit multiple diseases. These “co-infections” pose challenges for diagnosing, treating and preventing tickborne diseases." Läs härCo-infektions tester

Viruset TBE testas i Sverige. 

Rickettsia tester kan tas i Uppsala.

Erlichia/anaplasma tester kan tas i Jönköping.


Förutom TBE så tas de andra co-infektions testerna som fästingar kan sprida inte (eller extremt sällan) i Sverige men det finns att ta utomlands


Tickplex plus testar 10 olika infektioner (men inte alla stammar av dessa infektioner), t.ex. testar det bartonella hensalea men inte bartonella quintana, samma sak med babaesia så testar det babesia microti  och inte alla sorter som babesia divergens och babesia duncani.


TickPlex plus testar antikroppar IgG och IgM av dessa infektioner:

B.burg.+afz.+gar. bakterie

B.burg.+afz.+gar+round bod. bakterie

Babesia microti parasit

Bartonella henselae bakterie

Ehrlichia chaffeensis bakterie

Rickettsia akari bakterie

Coxsackie Virus

Epstein-barr Virus

Human Parvovirus B19

Mycopl.pneum.u.fermentans bakterie


TickPlex testerna är antikroppstester.

De visar om ens immunförsvar har reagerat på att infektionerna tagit sig in i kroppen för då ska antikroppar bildas om man har ett bra immunförsvar. Vissa personer med nedsatt immunförsvar pga olika företeelser bildar inte antikroppar, då kan infektionen finnas i kroppen men inte synas på antikroppstester.

Man kan aldrig helt utesluta en infektion bara pga negativt antikroppssvar, vilket betyder att man behöver ha en läkare som är specialist på dessa infektioner som kan titta på helhetsbilden. Både patientens testsvar och sjukdomshistoria samt symtombild måste tas i beaktande innan man utesluter en infektion helt.


Elispot Ltt (The Enzyme Linked ImmunoSpot) är det test som visar på aktiv infektion. Elispot LTT visar aktiv på aktiv infektion oavsett om det är en akut eller långvarig persisterande infektion. Det är ett väldigt känsligt test som kan visa på så få som en enstaka aktiv T-cell i blodet.

Detta test blir i regel negativt efter 4-8 veckor efter en effektiv infektionsbehandling.


Elispot Ltt testerna testar också specifika stammar av bakterien dvs. inte alla stammar.


Borrelia burgdorferi sensu lato (tre stammar) bakterie

Borrelia myamotoi bakterie

Ehrlichia / Anaplasma bakterie

Chlamydia pneumoniae bakterie

Chlamydia trachomatis bakterie

Yersinia bakterie

Bartonella henselae bakterie

Babesia microti bakterie

Mycoplasma pneumoniae bakterie

Det är en medicinsk skandal att osäkra borreliatester används inom sjukvården.

Inte undra på att man inte hittar alla sjuka i borrelia när testerna är falskt negativa!


När man jämför ett dualistiskt test för Borrelia med ett HIV test så visar det sig att Borreliatestet fastän man använt två olika testmetoder ger 500 gånger fler falska negativa svar!


Dr Basant Puri (som föreläste i Stockholm för föreningen den 22 nov 2015 i Stockholm) publicerade en uppdatering angående problemen med laboratorieundersökningar för borrelia i ”International Journal of General Medicine”.

Hans tidigare artikel hade visat att ”när den dualistiska testmetod för borrelia jämfördes med hiv testning tvåstegs, så var falska negativa svar mer än 500 gånger högre för borrelia testningen”.

I denna uppdaterade papper jämför han igen falskt negativa test för borrelia och HIV.

”När falskt negativa tester jämförs mellan dualistiska tester för borrelia och ett hivtest, så visare det sig att falska negativa fortfarande är upp till mer än 500 gånger högre för Borrelia testningen”


--------------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Richard Horowitz

September 14, 2017 

Dr Basant Puri published an update on the problems with laboratory testing for Lyme in the International Journal of General Medicine. His prior article had shown that "When the two-tier test methodology for Lyme disease was compared with HIV two-stage testing, false negatives could be more than 500 times higher for Lyme disease testing". In this updated paper, he compares false negative testing for Lyme and HIV. "When false-negative tests are compared between the two-tier test for Lyme disease and a single HIV test, false negatives are still up to more than 500 times higher for Lyme disease testing".

Lyme borreliosis is first and foremost a clinical diagnosis, and using the HMQ scores combined with a broad laboratory panel approach can help improve diagnostics.


Dr Puri had previously published an article in the IJGM on the sensitivity of test kits for Lyme. (Cook, M., Puri, B. Commercial test kits for detection of Lyme borreliosis: a meta-analysis of test accuracy. International Journal of General Medicine 2016:9 427–440). He found "The weighted mean sensitivity for all tests and for all samples was 59.5%. Individual study means varied from 30.6% to 86.2%. Sensitivity for each test technology varied from 62.4% for Western blot kits, and 62.3% for enzyme-linked immunosorbent assay tests, to 53.9% for synthetic C6 peptide ELISA tests and 53.7% when the two-tier methodology was used. Test sensitivity increased as dissemination of the pathogen affected different organs". His paper confirms prior studies showing a broad range of sensitivity for commercial testing, averaging around 50%.


We have found the C6 ELISA to be a better initial screening test than the ELISA, but have also seen positive ELISA's and negative C6 ELISA's in those with active Lyme disease. That is why we perform a broad panel approach to determine exposure to Lyme and associated co-infections if the initial test is negative and the patient has clinical symptoms consistent with exposure. This is especially important when other diseases have been ruled out. The panel of testing is described in "How Can I Get Better?", pages 29-33, and consists of both direct tests (PCR, culture, Nanotrap, Lyme Dot Blot) and indirect tests (C6 ELISA, ELISA, IFA, Western Blot, LTT, Spirotest) depending on the clinical picture.


As per our recent article published in the same issue of the International Journal of General Medicine (Citera, M, Freeman, P, Horowitz, R. Empirical validation of the Horowitz Multiple Systemic Infectious Disease Syndrome Questionnaire for suspected Lyme disease. International Journal of General Medicine 2017:10 249–273), a multisystemic disorder with fatigue, memory/concentration problems, sleep disorders, dysautonomia, and migratory pain (migratory joint pain, migratory muscle pain, and/or migratory nerve pain, i.e., tingling, numbness, burning, and stabbing sensations), are the hallmark of Lyme. Using the above panel of tests, and especially focusing on borrelia specific bands on a Western Blot (23, 31, 34, 39, 83/93) while ruling out other diseases with a chronic fatiguing, musculoskeletal component (see table 11 of our paper) will help improve diagnostics in those with Lyme "mimics". These can include those suffering with CFS/M.E./S.E.I.D., Fibromyalgia, certain autoimmune diseases (RA, SLE, MS), neuropsychiatric diseases with a multisystemic component, & chronic pain syndromes unresponsive or poorly responsive to therapy.


Forskningen läs här!

VIRAS

Avancerade test för Borrelia som Elispot och Tickplex finns i Tyskland

Vilka tester är de och vad testar man?


Jag är medlem av en ideell grupp som heter VIRAS (Vector-borne Infections, Research, Analysis and Strategy) http://counsellingme.com/VIRAS/VIRAS.html

Vi har kunskap om Borrelia och co-infectioner, Myalgisk encefalit (ME) och Chronic Fatigue Syndrome (CFS). Våra medlemmar representerar ett vitt spektrum av professionella inom vetenskap, statistik, biologi, psykologi, psykoterapi, pedagogik, nutrition, ingenjörskonst, business och media.


Jag fick nyligen äran att tala med två forskare på Skype för att ställa dem några frågor om två nya typer av tester mot Borrelia . Dessa tester har inte uppmärksammats tidigare i Storbritannien. Efter konversationen kontrollerade jag referenser och bakgrundsinformation, och återsände mitt manuskript till dem för att stämma av. 


På kontoret där hon sköter sitt laboratorium vid universitetet i Finlad fanns Docent Leona Gilbert, PhD, som jag aldrig talat med tidigare, och på det andra fönstret i Skype satt VD för Arminlabs, Tyskland,  Dr Armin Schwarztbach på sitt kontor.


Vänner i Skandinavien hade berättat för mig om Leona, och det nya avancerade testet för Borrelia, Tickplex sin hon utvecklat.

Leona har en akademisk titel: Hon är adjungerad Professor i cellbiologi och molekylärbiologi vid avdelningen för biologi och miljömedicin vid Jyväskylä Universitet i Finland, och hon är även VD för ett företag som utvecklar nya laboratorietester, det heter Te?ted Oy (www-tezted.com) Hon är författare till ett dussin forskningsartiklar och har specialiserat sig på högteknologiska metoder för diagnostik i biologiska system.


Armin är både läkare och forskare som doktorerat. Jag har mött honom hastigt tidigare, i London där han talade vid ett Parlamentriskt Symposium Januari 2015 som gällde Borrelia och även här han deltog i ett öppet möte för praktiserande läkare och läkare som specialiserat sig på borrelia i februari 2017. Han har haft lektioner vid möten på hälsodepartementet  och deltagit i många vetenskapliga kongresser i flera europeiska och skandinaviska länder och i USA. Han har arbetat som specialiserad forskare och förstått diagnostiksa laboratorier i mer än 25 år, och är sedan länge medlem av den medicinska forskningsorganisationen ILADS (International Lyme and Associated Diseases Society) som har publicerat riktlinjer för Borrelia , hur den skall diagnosticeras och behandlas. Sällskapet får fler och fler läkare som medlemmar varje år, och de lär varandra hur man bäst bör behandla patienter med fästingburna sjukdomar.


Jag talade med Leona först. Jag hade sett på en serie presentationer hon givit på YouTube och jag hade läst hennes vetenskapliga publikationer om den nya testmetoden (1,2). Då det test hon utvecklat är så nytt, och först nyligen blivit tillgängligt via Arminlabs, bad jag om en intervju för att lära mig mer.

Dessutom var jag nyfiken på att få mitt eget blod undersökt, trots att jag redan vet om att jag lider av Borrelia .

Men många läkare har berättat om att deras patienter har co-infektioner som Babesia, Bartonella (kattklössjukan) Ehrlichia (fästingfeber) och Rickettia som kan överföras med fästingar och att det dessutom finns många opportunistiska infektioner som patienter med Lyme-borrelios verkar dra på sig eftersom deras immunförsvar försvagats. 


Men först och främst ville jag ställa frågor om borrelia. Jag frågade Leona om att hennes test var så avancerat att det kunde upptäcka närvaron av de olika former av Borreliabakterien som kan finnas i våra kroppar. Hon förklarade att den mest kända formen av borreliabakterien är den mycket tunna och korkskruvsformade spiroketens. Den kan förvandla sig till andra former som “round bodies”. Att kalla dem cystor är en felbenämning, men det gör många. De uppför sig som sporer eller cystor, efter som de är dolda former, de är icke reaktiva och persisterande livsformer av bakterien, som kunnat visa sig senare åter omvandla sig till spiroketer under vissa förutsättningar.


I undersökningar med elektronmikroskop, hade Leiona observerat att round bodies också har bihang som kallas flageller, som spiroketformen av bakterien använder sig av för att skruva sig framåt, och det syns att de är ihopsnurrade under ett cellmembran. Tidigare antog de flesta forskare att det inte fanns något cellmenbran runt borrelians “round bodies”, det det kan vara därför de inte letat efter identiteten på dessa cellmembran.


Cellmembranet på den vanliga livsformen, spiroketen, har blivit mycket bra beskrive under årtionden med forskning och många ytproteiner har identifierats på ytan. De har fått namn som Outer Surface Protein A, (OspA), och OspB, OspC osv. Ett protein som sitter längst fram på sprioketen kalls Decorin Binding Protein, och det finns många andra på ytan av denna långa spiralformade bakterie. Men tidigare har ingen undersökt proteinerna på ytan av “round bodies”.


Faktum är att varje “round body” på borrelia har sitt eget ytprotein jämfört med spiroketen. Dessa ytproteiner på “round bodies” fungerar som antigen som orsakar en specifik reaktion från vårt immunsystem som är annorlunda än den reaktion spiroketen framkallar.


Ett antigen är bara namnet på en molekyl, alltid ett protein, som immunsystemet känner igen som något som inte borde få finnas där, något som orsakar skada och inflammation. 

Så vårt fantastiska immunsystem börjar bilda mycket specifika skyddsproteiner som kan stoppa dessa antigen, och de kallar man för antikroppar. Som motgift mot ett gift, har vi antikroppar som svarar på ett antigen. De celler som gör antikropparna finns i blodet och i lymfvätskan, och de kallas B celler. (jag använder den här frasen för att minnas vad de gör - B cells Beat the Bugs genom att producera anti-Bodies).


Andra vita blodkroppar i immunsystemet i blodet kallas T-celler. De gör inga antikroppar- men de är verkligen viktiga eftersom de bestämmer vad B-cellerna skall göra. Vi kommer att höra mer om T-cellerna när vi ser på Elispot-testet under vårt samtal med Armin.


Leona berättade att det finns antikroppar i borreliapatienternas blod som ingen har studerat förrän nu, efter som de inte känner till vilka egenskaper antigenen på cellmembranet ho “round bodies” har för att stimulera bildningen av dessa antikroppar.. Det är klokt att leta efter de antikroppar dessa antigen stimulerar bildningen av, eftersom vissa patienter har fler “round bodies” i blodet än spiroketer.


Leona berättad för mig att hon hade fått förfrågningar om sina tester från CDC (Centres for Disease Control and Prevention) och att NIH (National Institutes of Health) i Amerika, och även från Hälsodepartementet i Finland. Jag bad henne att visa mig hur hon gjorde proteinerna för testkiten, men hon sade att det är en del av affärshemlighet, och samtidigt berättade hon att hon har fyra patentansökningar som är kopplade till metodologin. Två faktagranskade forskningspublikationer (1,2) bekriver hur hon upptäckt den ovanligt användbara informationen om “round bodies” och hur hon utfört testerna.


Bastestet i Tickplex är riktat mot  Borrelia burgdorferi, Borrelia afzelii, och Borrelia garinii, inklusive persisterande former för alla tre. Det kan även identifiera de antikroppstyper som uppkommer akut och kallas IgM och de antikroppar som blir kvar i blodet än längre tid och kallas IgG.


Testet Tickplex Plus passar människor som misstänker att andra patogener orsakar deras djukdom; kanske efter behandlingar mot Borrelia som misslyckats och som har symtom som talar  för en komplex infektion. De patogen som man letar efter är Babesia, Bartonella, Ehrlichia och Rickettia. Även opportunistiska infektioner som Coxsackievirus, EBV, Humant parvovirus B19, Mycoplasma fermentans och Mycoplasma pneumoniae täcks. Båda dessa tester är validerade med CE och märkta IVD och akrediterade efter den medicinska standarden ISO13485:2016.


Leona förklarar att valideringen av ett tredje test, Tickplex Premium, pågår, och bör vara tillgängligt nästa vår. Valideringen har kommit långt, men hon förklarade att eftersom den täcker på många patogen, och förmågan att upptäcka varje enskilt patogen måste valideras separat, tar valideringsprocessen längre tid än för Basic och Plus testerna. Tickplex Premium kommer att inkludera många andra patogener som är fästingburna som Tick-borne Encephalitis Virus (TBE), Brucella, Chlamydia pneumoniae, Cytomegalovirus och Chlamycia trachomatis och även andra.


Valideringen av Tickplex teknologin som stöddes av den finska regeringen deltog 1100 patienter och 200 friska kontroller utfördes för att utröna hur bra Tickplex Plus fungerade. Sensitiviteten var 95% och specificiteten 98%. Det var vida överlägset de bästa resultat som FSI har sett rörande infektionssjukdomar som orsakats av fästingar (3.)


Testet ger mycket för pengarna, eftersom till och med bastestet letar efter många fler antikroppar än de som används av laboratorier som är anslutna till regeringen eller Natioinal Health service. Kostnarden för Tickplex plus är ungefär £ 450 - men tänk på vad det skulle kosta att betala för separata tester för tio olika bakteriearter, och dessutom tre Borreliaarter. Faktum är att fästingar bär på multipla infektioner, och då är det förnuftigt att testa för olika patogener samtidigt. Hon förklarade att man utför positiva och negativa tester med en maskin, som mäter den optiska densitetn för alla antikroppar som visar sig som en cirkulär punkt. I punkten på testplattan har en hög optisk densitet, indikerar det en kraftig infektion, så alla Tickplex tester är inte bara kvalitativa utan också kvantitativa.Armin Schwarzbach utför redan Tickplex testerna vid Arminlabs, så därför vände jag mig till honom för att fråga om kostnaderna för patienten kommer att minska? Han svarade att i Tyskland finns det strikta regler runt prissättningen av medicinska tester, och man får inte gå under vissa tröskelvärden. Kostnaden för att betala välutbildade forskare och laboratorietekniker, och att upprätthålla den högsta nivån på laboratoriestandard är mycket hög, och de tyska myndigheterna är noggranna med att behålla denna standard. Exempelvis ackrediterades Arminlabs sommaren 2017 till högsta möjligha nivå internationell under DAKKS tyska standard komitte - och det kostade Arminlabs 50 000€ att betala alla de olika experter som fick besöka laboratoriet för att ispektera dem. Den fulla ackreditationen kallas DIN EN ISO 15189. Det betyder att alla aspekter av laboratoriets verksamhet och alla procedurer anses uppnå den högsta möjliga kvalitet.


Jag frågad honom varför han erbjuder en annan sorst test, som kallas Elispot, för diagnos av Borrelia och för vissa av co-infektionerna, när nu Leona´s tester var så bra! Hans svar bör patienter med Borrelia känna till.


Han förklarade att vissa patienter som är smittade med fästingburna patogener har B-celler som är så skadade av infektionerna att de inte längre kan producera antikroppar, eller så produceras de med jämna mellanrum i små mängder. Det betyder att de kommer att bli “seronegativa”, och det är ett stort problem för patienter med fästingburna sjukdomar eftersom de blir feldiagnosticerade som att de inte har någon infektion. Inte ens de bästa antikroppstesterna kommer att finna några antikroppar i blodet eftersom det inte finns några antikroppar där!

 

Jag passade även på att fråga honom om han kommer att använda de nya tester som tar patienternas urin och använder “nanotrap” teknologi - och han svarade att han inte vill använda sig av dem eftersom de bara letar efter ett antigen, Osp-A och det har visat sig vara ett protein som varierar mycket, så patienterna kommer att få mycket olika former av det i blodet, och testet kan visa sig bli falskt negativt.


Seronegativitet, när inga antikroppar finns i blodet, är en situation där T-cellerna blir viktiga - eftersom det är dessa celler som förmår B-cellerna att göra antikroppar och det är en större chans att de inte blivit totalt skadade av infektionen. Elispot testen är utvecklad för att se hur T-cellerna fungerar hos patienten. Den producent som Armin anlitar förser laboratoriet med Elispot testplattor, och kan upptäcka olika infektioner, och de används av dussintals laboratorier och sjukhus runt om i Europa, inklusive 21 hälos och forskningscentra i UK (inklusive Proton Down). Företaget med detta utmärkta internationella rykte är Autoimmun Diagnostika GmbH (elispot.com).


T-cellerna förmår B-cellerna att göra antikroppar genom att sända ut kemikalier som kallas Gamm interferoner, och Elispot testerna är utformade för att vara tillräckligt känsliga för att upptäcka aktiviteten hos en enda T cell som producerar Gamma interferon i varje blodprov.

För vissa patienter är det så att det fortfarande finns en möjlighet att deras T celler är i ett vilostadium, men skönheten med ett T cellstest är att när Gamma Interferoner upptäcks, kan man inte bestrida att patienten har en pågående infektion.

Armin förklarade att möjligheten för falska positiva svar är mycket liten. Elispot testerna för Borrelia har utvärderats för sin känslighet och i verkligheten är de dubbelt så sensitiva som de borrelia tester som används i NHS: laboratorierna i UK, en kombination av ELISA och Western Blot (2 tier test) som används i UK kan ha sin sensitivitet så låg som 22% och det är den metod NGS använder för de flesta patienter. Elispot Lyme tester har en sensitivitet på åtminstone 84%, och i praktiken når man oftast högre nivåer. I tyskland är det ungefär 20 olika laboratorier som erbjuder Elispot, både för Borrelia burgdorferi såväl som för andra typer av infektioner och virus som Elispot har utvecklats för.


Armin underströk hur viktigt det är att minnas att Borrelia  bör vara en klinisk diagnos. Borrelia är inte en laboratoriediagnos. Laboratorietester finns för att stödja kliniska misstankar på borrelia, där utbildade specialister använder symtom och differentialdiagnoser tillsammans med en konsultation där man möter patienten och går igenom hela sjukdomshistorien.


Jag frågade Armin om hans Elispot tester täcks av den tyska sjukförsäkringen och han försäkrade mig om att det största försäkringsbolaget som har 8 miljoner tyskar som kunder definitivt betalar för Elispot tester. 


Jag frågade honom hur patienter kan få sina blodprover levererade till honom i tid, dvs kan proverna försämras under transporter, till exempel från Skottland till Tyskland? Han förklarade att proven där blodet tas innhåller kemikalier som bevarar integriteten på blodkropparna i upp till 5 dygn. Trots det är det säkrast om proverna sänds i början av veckan. Resultaten brukar vara klara inom 7-14 dagar. “Måste patienterna se till att inte ha tagit antibiotika när deras blodprov tas?” frågade jag honom. - och han sade att det är bäst att sluta ta dem en vecka innan blodprovet tas. En vecka bör vara tillräcklig tid för de flesta antibiotika att hinna lämna kroppen.


Jag tackade Leona och Armin, och det avslutade min intervju med två eminenta och hårt arbetande forskare, som var vänliga att svara på mina frågor med stort tålamod, och lägga sitt gårda arbetsschema åt sidan några minuter. Patienter i UK bör vara medvetna om att även om att hur noggranna och vetenskapligt korrekta tester dessa än är, så är det bara ett fåtal läkare i UK som erkänner deras värde, och läkare i allmänhet kommer inte att acceptera provsvar från utlandet. Många männskor har valt dessa tester för att skaffa information om sig själva, och vissa har funnit läkare som är villiga att inkludera dessa tester i sina evalueringar. Saker måste förändras, och de kommer att göra det, och  när läkare och överläkare har satt sig ner och vidareutbildad sig om komplexet Borrelia .Denise Longman MSc

December 2017


References

1. Pleomorphic forms of Borrelia burgdorferi induce distinct immune responses.

Merilainen L et al Microbes Infect. 2016 (7-8): 484-95

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27139815

2. Morphological and biochemical features of Borrelia burgdorferi pleomorphic forms.

Merilainen L. et al Microbiology 2015 161(Pt 3):516-27

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25564498

3. TICKPLEX - what it tests for and how the study was conducted

http://fsi-sverige.se/nyheter/tickplex-what-it-tests-for-and-how-the-study-was-conducted


Ytterligare läsning:


The outer surface proteins of Lyme disease borrelia spirochetes stimulate T cells to secrete interferon-gamma

(IFN-gamma): diagnostic and pathogenic implications.

Forsberg P. et al, Clin Exp Immunol. 1995 Sep;101(3):453-60.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7664493

Lyme neuroborreliosis: evidence for persistent up-regulation of Borrelia burgdorferi-reactive cells secreting

interferon-gamma.

Wang W.Z. et al, Scand J Immunol. 1995 Dec;42(6):694-700.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8552994

An Enhanced ELISPOT Assay for Sensitive Detection of Antigen-Specific T Cell Responses to Borrelia

burgdorferi.

Jin C. et al, Cells. 2013 Sep 13;2(3):607-20

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24709800

www.elispot.com

https://www.aid-diagnostika.com/kits/elispot-assay/t-zell-assay/komplett-kit/komplett-kit-elsp5510-lymespot/

VIRAS: http://counsellingme.com/VIRAS/VIRAS.html


Observera:

Denna frågestund om blodprover utfördes med vetskapen om att sökandet efter antikroppar eller respons från immunceller hos patienter med Lyme borrelios  aldrig kan vara så definitivt som när man använder sig av direkta testmetoder där man letar efter själva bakterien. Tester med odling av bakterier från patienternas blod eller vävnader är den gyllene standarden för att bevisa att det finns en pågående infektion, men de är inte särskilt tillgängliga för patienter i Europa .  Tester som söker efter DNA från bakterier i blodprov eller i vävnader kan också vara definitiva, men det återstår att bevisa om de är tillräckligt sensitiva i praktiken. Arminlabs är inte det enda laboratoriet som testar Lyme-borrelios i tyskland, och i Europa finns det många andra, inklusive folkhälsoinstitut och oberoende organisationer. Författaren skulle vara glad att få gör intervjuer med andra forskare som vill ställa upp och beskriva och förklara sina tester och diagnosmetoder för Lyme borrelios komplexet.


Kontakt: foreningen@borrelia-tbe.se

Copyright @ All Rights Reserved