Borrelia

BORRELIA


Fakta om Borrelia


Patogen: spiroketbakterie (spiralformad), som kan ändra form till bla roundform (cystform)


Sorter: De vanligaste borreliaarterna i Europa är Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia garinii och Borrelia afzelii.

Man har också hittat Borrelia lusitaniae, Borrelia spielmanii, Borrelia valaisiana, Borrelia bavariensis, Borrelia bissettii samt Borrelia miyamotoi.

Den sista ger en lite annan symtombild än de övriga och sällan ett rött märke.


I Afrika finns också mjuka fästingar som sprider Borrelia recurrentis, fästingsburen återfallsfeber (en borrelia bakterie som ger en malarialiknande sjukdom)


Borrelia är en bakterieinfektion, som sprids av den vanliga hårda fästingen.

Smittan överförs i från fästingens magkanal ofta när fästingen kräks efter den har ätit och ska släppa taget.

Tiden som fästingen suttit förankrad i huden är starkt positivt korrelerad till sannolikheten att spiroketer överförts från fästing till människa, dvs att en infektion ägt rum.

Fästingarna föds osmittade och kan infekteras med bakterien när de suger blod från möss, sorkar, harar, fåglar, ödlor, ekorrar mm


Förekomst: 25-30 % av fästingarna


Inkubationstid: 2-32 dagar


Immunitet: nej man kan bli återsmittad


Symtom: Initialsymtom brukar vara en influensaliknande symtombild med feber, huvudvärk och trötthet och vid 50 % av fallen utslag (erytema migrans) som kan vara allt från en femkrona till hela bålen, utslaget är vanligtvis varken kliande eller smärtsamt, vissa får Bell's Pasley (förlust av förmågan att röra en eller båda sidorna av ansiktet samt en snedhet).


Senare symtom kan vara ledvärk , hjärtproblem med hjärtklappning, svår huvudvärk med nackstelhet , stickande smärtor eller stickningar i armar och ben, trötthet, värk i ögonen, överkänslighet mot ljus, blindhet, hörselnedsättning, tinnitus, överkänslighet mot ljud, smärta i näsan vid andning och sinusbesvär, ledvärk, svullna knän, hudutslag, smärta i testiklarna, smärta i perineum, ofta förekommande eller smärtsam urinering (polyuri och dysuri), smärta i buken, muskelvärk, ryggvärk, värk i korsryggen, värk i bröstet, smärta i höften och skinkan, migrän, huvudvärk, yrsel, balanssvårigheter, nervsmärtor, förlust av känsel och avdomning i extremiteterna, neurologiska besvär, problem med minnet och förvirring, utfall av ilska, perioder av likgiltighet, koncentrationsproblem, Bakers cystor, återkommande rethosta med små mängder slem, tand- och käkinfektioner, tandgnissling, värk i käkmuskulatur och artrit. Kognitiva problem samt hjärnhinneinflammation och hjärninflammation.

läs mer under Borreliasymtomlista


Obehandlad borrelia kan bla leda till Acrodermatitis chronica atrophicans (ACA) är en kronisk hudsjukdom. ACA börjar som en rödblå fläck av missfärgad hud, ofta på händer eller fötter som förtvinar långsamt under flera veckor eller månader,  huden blir först tunn och rynkig och sedan, om den inte behandlas, helt torr och hårlös. Det kan också leda till Lyme atrit som ofta sätter sig i knä och axelleder samt till hjärtblock.


Diagnos: Finns olika tester, läs mer under Provtagning


Behandling: Antibiotika


Vaccin: Nej

 

Bildkälla:

https://rawlsmd.com/wp-content/uploads/2021/05/lyme-borrelia-symptom-chart.png

Sju Borreliaarter i svenska fästingar

Thomas G T Jaenson, professor, medicinsk entomologi, Uppsala universitet

https://www.researchgate.net/publication/292099786_Sju_Borreliaarter_i_svenska_fastingar

Mer om borrelia


Flera olika arter av spiralvridna bakterier inom släktet Borrelia kan orsaka sjukdom, borrelios, hos människor.


Borrelia-bakterierna finns i naturen i fästingar, i smågnagare (sorkar och skogsmöss), harar, näbbmöss och igelkottar samt i en del fåglar. 5-25% av nymferna och 10-30% av de vuxna fästingarna är infekterade med Borrelia-bakterier. Förmodligen finns Borrelia-bakterier i alla områden i Sverige där den vanliga fästingen finns.


Sjukdomssymtomen hos människor varierar, beroende på vilken Borrelia-art, som man infekterats med, finns flera sorter, i USA finns Borrelia Burgdorferi och i Europa finns Borrelia burgdorferi, B. afzeli, B. garini mm.

De ger lite olika symtom och angriper lite olika organ först.

Borrelia burgdorferi ledsmärtor, den sort som finns i USABorrelia afzeli, huden först ger ofta EM utslag, väldigt duktig att gömma sig för immunsystemet, vanligaste sorten i Europa. Sen kan den gå på hela kroppen. Borrelia garinii häftigt insjuknande hjärnhinne- inflammation eller hjärninflammation kan det bli.


Nu har man hittat en ny borreliasort Borrelia miyamotoi där fästingen föds med smittan (det gör de ej med de andra sorterna utan där måste de få det av ett värddjur som de sugit blod av): den har andra symtom och vanliga testerna hittar den ej.


Inkubationstiden, d.v.s. tiden från infektionen tills sjukdomssymptom uppträder hos en person, är några dagar till några veckor, i genomsnitt två veckor.

I ca hälften av sjukdomsfallen uppträder en ringformad rodnad på platsen för fästingbettet. Efterhand sprider sig rodnaden cirkelformat (erythema migrans) samtidigt som den bleknar i centrum.

Hos kvinnor, jämfört med män, blir hudrodnaden tio gånger oftare icke-ringformad.

Klåda förekommer ibland på platsen för hudrodnaden.

En del av de drabbade har influensaliknande symtom med feber, huvudvärk och muskelvärk. Infektionen kan sedan, efter ett par veckor till månader, utvecklas vidare med symtom från centrala nervsystemet (hjärnhinneinflammation, utstrålande smärtor, förlamning, främst i ansiktet), lederna och i sällsynta fall även från hjärtat.


Det finns inget vaccin mot borrelia.


Borrelia kallas den stora sjukdomsimitatören och bakterien har en livscykel på ca 4 veckor vilket gör att den reproducerar sig 1 ggr i månaden och det är då den går ut från cystform ur cellerna in i spirochetform (maskform) in i blodet för att kunna föröka sig, det är då man får tag på den och döda den. Ofta vid borrelia ser man en försämring var 4e vecka och om dessa försämringar finns kvar då anser ILADS läkare att borrelian ännu är aktiv. Ofta behandlar dem tills men inte längre har denna försämring och sen kör man 1-2 månader till och sen slutar man tvärt och hoppas på att inte ett återfall händer inom några månader. Kommer ett återfall på med behandling igen, kommer inget återfall då är man slutbehandlad.


Tips att föra en liten dagbok där man markerar värre dagar för att se när borrelian förökar sig och ha koll på borreliacykeln. Vissa läkare använder denna cykel i behandlingen för hur patienten ska ta behandling, men ej alla.


Sen kan det också vara så att behandlingen har hjälpt och att ditt eget immunförsvar nu har tagit hand om den borrelian som finns kvar. Det enda då är att sluta och se om det kommer ett återfall eller om du har skov någon dag-dagar var 4e vecka.

Det viktiga att komma ihåg att ett återfall kan se annorlunda ut än de initiala problemen, så en person som ej haft ledvärk, hjärndimma, hjärtproblem mm förut kan få det, eftersom borrelian flyttar på sig i kroppen och slår till där den villBorrelia miyamotoi 


Borrelia miyamotoi är en av få infektioner som kan överföras direkt från mammafästingen till äggen så fästinglarven föds smittad.


Borrelia miyamotoi är ger en återkommande feber sjukdom  som överförs av samma hårdna (Ixodid) fästningart som överför den vanliga borrelian.


1994 upptäcktes i Ixodes persulcatus fästingar i Japan. B. miyamotoi-arter med de återkommandefeber sjukdomar, som vanligtvis överförs av mjuka (argasid) fästingar eller löss.


B. miyamotoi infekterar minst sex Ixodes tick-arter i Nordamerika och Eurasien.


Mänskliga fall av B. miyamotoi-infektion rapporterades först 2011 i Ryssland och därefter i USA, Europa och Japan.


Dessa rapporter dokumenterar folkhälsoproblemet av B. miyamotoi, den förefaller vara jämförbar i frekvensen för babesios eller granulocytisk anaplasmos hos människor i vissa områden och kan orsaka allvarlig sjukdom, inklusive meningoencefalit.


De vanligaste kliniska manifestationerna av B. miyamotoi-infektion är feber, trötthet, huvudvärk, frossa, myalgi, artralgi och illamående.


B. miyamotoi-infektion behandlas med antibiotika


B. miyamotoi infektion bör övervägas hos patienter med akut febersjukdom som har utsatts för Ixodes fästingar.


Eftersom kliniska manifestationer är ospecificerade, kräver etiologisk diagnos bekräftelse genom blodprovskontroll, PCR, antikroppsanalys, in vitro odling och / eller isolering genom djurets ympning.Källa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25700888 & Dr Richard Horowitz


OBS!

Svenska tester för vanlig borrelia testar inte om man har denna.

Det finns tester att ta men då måste ens läkare remmittera att man tar just för denna, bara enstaka lab i Sverige har detta test.

Det finns privata tester att ta på tyska lab och på Red-labs i Belgien.
Fästingburen återfallsfeber

Borrelia Relapsing fever species (B. hermsii, B. recurrentis, B. crocidurae, B. duttonii, etc)


De flesta som smittas först blir sjuka cirka 7 dagar (intervall, 2 till 18 dagar) efter att de blivit bitna av en infekterad fästing. Symtom inkluderar vanligtvis hög feber (t.ex. 103⁰ F), tillsammans med skakande frossa, huvudvärk, muskel- eller ledvärk, illamående, kräkningar och möjligen hudutslag. Sjukdomen cyklar typiskt mellan 2-7 dagar med feber och 4-14 dagar utan feber. Denna cykel kan upprepas många gånger, under flera veckor, om personen inte behandlas.
Obehandlad TBRF kan orsaka allvarliga komplikationer, särskilt om infektionen uppstår under graviditeten. Cirka 5-10% av obehandlade fall är dödliga


Findings on physical exam vary depending on the severity of illness and when the patient seeks medical care. Regardless, there are no findings specific for TBRF. Patients typically appear moderately ill and may be dehydrated. Occasionally a macular rash or scattered petechiae may be present on the trunk and extremities. Less frequently, patients may have jaundice, hepatosplenomegaly, meningismus, and photophobiaTable 1. Selected Symptoms and Signs among Patients with Tick-borne Relapsing Fever, United States*


Selected Symptoms and Signs among Patients with Tick-borne Relapsing Fever, United States


Symptom Frequency 

Headache94%

Confusion38%

Myalgia92%

Rash18%

Chills88%

Jaundice10%

Nausea76%

Hepatomegaly10%

Arthralgia73%

Splenomegaly6%

Vomiting71%

Conjunctival Injection5%

Abdominal pain44%

Eschar2%

Dry cough27%

Meningitis2%

Eye pain26%

Nuchal rigidity2%

Diarrhea25%

Photophobia25%

Neck pain24%


*Abstracted from Dworkin, M. S., et al. Tick-borne relapsing fever in the northwestern United States and southwestern Canada. Clinical Infectious Diseases 1998; 26: 122-31.


Complications and Prognosis

Given appropriate treatment, most patients recover within a few days.

Long-term sequelae of TBRF are rare but include iritis, uveitis, cranial nerve and other neuropathies.


Immunity

Although there is limited information on the immunity of TBRF, there have been patients who developed the disease more than once.


Källa:

https://doh.wa.gov/you-and-your-family/illness-and-disease-z/tick-borne-relapsing-fever

https://www.cdc.gov/relapsing-fever/clinicians/index.html


Svenska tester för vanlig borrelia testar inte om man har denna. Det finns privata tester att ta på Red-labs i Belgien.
Kontakt: foreningen@borrelia-tbe.se

Copyright @ All Rights Reserved