Gåvor till föreningen

Ge en gåva och stöd föreningen i sitt arbete


Vi är en fristående ideell förening för sjuka och deras anhöriga som verkar för att :


  • Uppmärksamma och sprida kunskap om fästingburna sjukdomar och prevention mot dessa,


  • De som smittats av fästingburna sjukdomar ska få säker diagnos, verksam behandling och adekvat vård baserat på gemensamma riktlinjer för hela landet,


  • Gemensamt stödja varandra i frågor som rör sjukdomen.


För att kunna sprida information till medlemmar, allmänhet, sjukvård och politiker så krävs det ekonomiska resurser. Vi är mycket tacksamma för alla bidrag som stödjer föreningens arbete.


Sätt in din gåva på bankgiro eller plusgirokonto och märk din insättning med "GÅVA".


Plusgirokonto 165 18 27-6 eller Bankgiro 5921-6770.


Utlandsbetalning IBAN SE 73 95000 0099 6042 1651 8276, Swift NDEASESS


Om du som företagare vill sponsra oss med material av olika slag så är du välkommen att kontakta oss på foreningen@borrelia-tbe.se

Kontakt: foreningen@borrelia-tbe.se

Copyright @ All Rights Reserved