Prevention trädgården
1. Håll gräset kortklippt

 

2. Börja med att gå runt och dra en vit fleecefilt, kolla vart du har flest fästingar dvs vart honan lagt äggen (1 hona kan lägga 2000 fästingsägg som sen blir larver). Plocka av dem av filten. OBS! använd pincett och handskar ta ej på dem eftersom de kan sprida patogener om ni tar på dem med händerna och sen inte tvättar händerna noga utan plockar i munnen ögonen mm och bränn sen fästingarna ni hittade.


3. Sen när ni har en bra bild vart de är då kalkar ni hela gräsmattan med kalkstenspulver / trädgårdskalk och speciellt de ställen där ni hittade många (fästingar torkar ut av detta om de får på sig det ovanifrån).

 

4. De ställen där ni hittade många kanske är mer fuktiga då kollar ni varför, många buskar? kanske ta ner buskarna eller rensa bort nedre grenar så det blir ljusare och torrare.


5. Se till att ni ingränsar eran trädgård med ett bra staket som varken harar eller rådjur kommer igenom.

6. Lägg ut mus och råttfällor på tomten.


7. Har ni massa kaniner beställ skyddsjakt från kommunen.


8. Om ni inte vill ha staket, gräv runt tomten på insidan och lägg ett ca 0.5 m brett grusgräns det klarar ej fästingar själv att klättra över utan då kommer de bara in med andra djur som katter, hundar, rådjur, harar, kaniner, ekorrar, möss, ormar och fåglar. OBS! Detta är pga. att de åker på andra djurs päls så att grusa ger ej ett 100% skydd. 


9. Se över husdjuren skydda dem också mot fästingar finns många medel idag både giftiga och ogiftiga medel de kan ha på sig och äta osv.

 

10. Tänk till i trädgården, är ni en drabbad familj vill ni inte bli friska och sen sjuka igen, bygg stora verandor ni är på, lägg ut grusgångar ni går på mm Håll alltid gräset kortklippt.


11. Det finns medel för trädgårdar i USA men de är giftiga så bara om det är riktigt överlusat med fästingar så använder ni dem, sen finns vissa medel för trädgårdar i Tyskland som ej ska vara giftiga för människor vilket man kan googla på, annars kalkar ni flera gånger varje sommar så har ni snart kontroll över det hela.

Prevention mot fästingar i trädgården


Ny fästinginsamlare Tick-Buster från Finland 


2020 testade Helsingfors universitet fällan i Esbo skärgård i Finland. Under testet passerades fällan över gräset i området i fem tre-minutersvarv. Resultat 100 fästingar eller fästlarver fångades i fällan.


Här är ett citat från universitetets hemsida:    

"Ur genomsnittskonsumentens perspektiv visade sig TicksBuster-arket vara effektivt för att ta bort fästingar.           

Det kan användas för att utrota fästingar från gräsytan mer effektivt än med ett ark ensamt. Dessutom konstaterades det att arket också var väl lämpat för forskningsbruk. Det samlade inte mycket skräp och var lätt att använda."  


Se video om testet: https://www.iltalehti.fi/iltvuutiset/a/f29bcd11-6a27-43ef-9c81-7a956524d60b