Medlemsinformation

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2023


Kallelse till årsmöte

I år tar årsmötet plats i Stockholm söndagen den 18 juni kl. 12.00 Mötet kommer att hållas på Zinkendamms Hotell i konferensrum Lotten.

Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budgetförslag och andra eventuella styrelseförslag, samt inkomna motioner kommer att finnas tillgängliga från och med söndag nästa vecka i facebook-gruppen samt på medlemssidan.

Efter årsmötet kommer Professor Per-Arne Öckerman att hålla föredrag för oss. Per-Arne är läkare och Professor emeritus i klinisk kemi. Han har forskat bland annat på kost och mikronutrienter under sin karriär. Med sin beundransvärda ålder på 89 år så är han fortfarande mycket verksam på sin klinik på Björkö. Han har skrivit flera böcker och är klar med ytterligare en som ska gå i tryck i år. Vi kommer att försöka spela in hans föredrag för er som inte har möjlighet att komma. Vill du läsa mer om Dr Öckermans verksamhet så kan du titta in på hans hemsida:https://www.biomed-ockerman.se/

Vi har i nuläget inte planerat någon medlemsträff till denna helgen men om det är något som någon önskar så kan vi ordna det.

Varmt välkommen!
DAGORDNING Årsmöte 2023

 

1 Val av ordförande för årsmötet

2 Anmälan av styrelsens val av protokollförare

3 Fastställande av dagordning

4 Upprop och fastställande av röstlängd

5 Fråga om årsmötets behöriga utlysning

6 Val av justerare, tillika rösträknare, vilka jämte ordförande justerar årsmötesprotokollet

7 Styrelsens verksamhetsberättelse

8 Kassörens redovisning, granskning av balansräkning

9 Revisorernas berättelse

10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11 Redovisning av kommande års verksamhetsplan

12 Fastställande av kommande års budget

13 Val av:

  1. ordförande ett år
  2. ledamöter två år
  3. styrelsesuppleanter ett år
  4. revisorer ett år
  5. revisorssuppleant ett år
  6. valberedning ett år

14 Fastställande av arvoden

15 Fastställande av telefonersättning

16 Fastställande av reseersättningar

17 Fastställande av årsavgift

18 Behandling av till årsmötet inkomna motioner

19 Ärenden som styrelse, eller medlem hänskjutit till årsmötet

20 Val av ombud till andra organisationer

21 Övriga frågor

22 Nästa års årsmöte, preliminär tid och plats

23 Årsmötets avslutning

 

Medlemsmöten och träffar


Behovet att kunna mötas och dela erfarenheter, tankar och kunskap är stort när man är sjuk.Att träffa andra medlemmar ger även tröst och stöd i en svår vardag.

Skulle du vara intresserad av att träffa andra medlemmar i din hemstad, kontakta föreningen.


Medlemsträffar med en kontaktperson är i mindre lokaler eller på cafeer så får ni medlemmar ställa frågor och vi svarar samt att alla som kommer tipsar varandra.


På medlemsmötena som är i större lokaler då har vi ett program med föreläsningar och en frågestund på slutet.Medlemsträff med kontaktpersoner-


Mer information kommer


En chans att få mer personliga tips och råd!Per-Arne Öckerman
Född 1933
Med. lic. 1960. Med. dr. 1965. Avhandling om glykogenos.
Betyg:Berömlig. Docent 1966.
Amanuens i medicinsk kemi, Uppsala 1955-59.
Underläkare i klinisk kemi, Eskilstuna 1960-65.
Fri forskare, Louvain, Belgien 1964.
Överläkare i klinisk kemi, Boden 1965-66.
Bitr. överläkare i klinisk kemi, Lund, 1966-69.
Professor/överläkare i klinisk kemi,Lasarettet i Lund 1969. Emeritus 1998.
RNO.
Medicine Jubeldoktor, Lund 2016.

Se till att föreningen har din rätta e-mailadress.


Vi i föreningen vill spara miljön och portopengar så ny information kommer ut via e-mail.

Maila medlem@borrelia-tbe.se om du har ny e-post adress eller är osäker på att vi har er e-post adress.

KONTAKT

MED KONTAKTPERSONERNA


Medlemmar som vill ha kontakt med kontaktpersonerna.


Ni kan hitta kontaktuppgifterna till dem på Medlemssidan och i Filer i Hemliga Facebookgruppen för medlemmar.

Medlemsrabatter


Som ny medlem i föreningen så får du ett medlemsnummer som du behöver för att kunna nyttja de rabatter som finns för medlemmarna.

Vid provtagning av barn under 18 år så beställs speciellt intyg för dessa under förälderns medlemskap


Information om medlemsrabatter finns på medlemssidan och i filer i  facebookgruppen för medlemmar


-Medlemsrabatt på olika sorters provtagning

-Medlemsrabatt Balansbutiken

-Medlemsrabatt på Nutramedixprodukter

-Medlemsrabatt på Fästingsavvisare ZeroBugsHuman och ZeroBugsPet från TicMera

-Insect Shield-kläder och produkter som dödar fästingar och mygg, och som håller älgflugor och knott på avstånd. 

-Medlemsrabatt Vitaminhuset

-Medlemsrabatt Merinet

Anhöriga sökes


Många anhöriga känner en oerhörd maktlöshet när de inte kan hjälpa sina nära att bli friska och få rätt vård i Sverige. Vi i föreningen kämpar för att vi ska få rätt diagnosmetoder i vårt land och att alla sjuka ska ha rätt till en god behandling inom sjukvården.


De flesta anhöriga och vänner frågar ofta om det finns något de kan göra för den sjuka, och det finns det! Att vara med i föreningen och stötta den genom medlemskap.

Vi behöver även ”friska” anhöriga i vår styrelse eller som frivilliga vid evenemang för att hjälpa oss att få fram vårt budskap.


Till nästa årsmöte söker vi flera ledamöter som är villiga att hjälpa till ett par timmar i månaden. Hur mycket arbete man kan bidra med, avgör man själv.


Ta kontakt med föreningen och anmäl ditt intresse. Berätta lite om dig själv och vad du kan bidra med.

foreningen@borrelia-tbe.se

Du har säkert hört om GDPR, det handlar om att skydda dina personuppgifter.


Som medlem ska du alltid känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vi använder dina uppgifter endast för vårt medlemsregister. I och med att du betalar medlemsavgift godkänner du att vi kan lagra dina personuppgifter.

Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) anpassar och förtydligar vi nu vår integritetspolicy.

Du kan kontrollera att dina personuppgifter är aktuella om du kontaktar oss, eller om du inte vill vara medlem hos oss längre så tar vi bort dig ur vårt register.


Hör av dig till oss om du har några frågor med anledning av detta eller om du har några invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter.


Bara de som behöver i föreningens ledning har tillgång till medlemsregistret  Alla som inte förnyar sitt medlemskap i föreningen stryks automatiskt varje år från medlemsregistret. De medlemregister som skrivs ut vid årsmöten och föreläsningar för att kontrollera om du är medlem vid ingång, körs i dokumentförstörare så fort det är över.


Kontakt: foreningen@borrelia-tbe.se

Copyright @ All Rights Reserved