Medlem

Medlem i Borrelia och TBE föreningen

Som medlem i föreningen har du många möjligheter att träffa nya vänner med samma livsituation som du själv.


Ta del i vår gemenskap i  vår facebookgrupp och på våra medlemsträffar.


Det finns många engagerade medlemmar som stöttar, ger råd och är villiga att lyssna när det är tungt.

KONTAKT

MED KONTAKTPERSONERNA


Medlemmar som vill ha kontakt med kontaktpersonerna via telefon och

e-mail.

Kan hitta kontaktuppgifterna till dem på Medlemssidan och i Filer i Hemliga Facebookgruppen för medlemmar.

Bli medlem i Borrelia och TBE föreningen i Sverige

och stöd föreningens vision att uppmärksamma och sprida kunskap om fästingburna sjukdomar och prevention mot dessa och att verka för att de som smittats av fästingburna sjukdomar ska få säker diagnos, verksam behandling och adekvat vård baserat på gemensamma riktlinjer för hela landet.

Då får du också tillgång till föreningens hemliga facebookgrupp, medlemssida och  kontaktpersoner.


Enklaste sättet att bli medlem är att sätta in medlemsavgiften på föreningens

Plusgirokonto 165 18 27-6 eller Bankgiro 5921-6770 eller swish till

123 308 83 17

Utlandsbetalning IBAN SE73 95000 0099 6042 1651 8276, Swift NDEASESS

Fullt medlemskap

Årsavgiften för medlemskap är 300:-

och för pensionärer, studerande och familjemedlemmar är den 200:-.

Ger tillgång till medlemsrabatter, medlemsforum, hemliga medlemsfacebookgruppen,

kontaktpersonerna, får rösta på årsmötet, föreläsningar, medlemsmöten och informationbrev

och informationsmail.


Stödmedlemskap

100:- för stödmedlemmar som vill stödja föreningens verksamhet, då ingår föreläsningar, medlemsmöten och informationsmail och informationmsbrev.


Glöm ej att skriva namn, adress, telefonnummer och e-postadress på inbetalningen eller e-maila dessa uppgifter till foreningen@borrelia-tbe.se .


Varmt välkommen!

Anhöriga sökes


Många anhöriga känner en oerhörd maktlöshet när de inte kan hjälpa sina nära att bli friska och få rätt vård i Sverige. Vi i föreningen kämpar för att vi ska få rätt diagnosmetoder i vårt land och att alla sjuka ska ha rätt till en god behandling inom sjukvården.


De flesta anhöriga och vänner frågar ofta om det finns något de kan göra för den sjuka, och det finns det! Att vara med i föreningen och stötta den genom medlemskap.

Vi behöver även ”friska” anhöriga i vår styrelse eller som frivilliga vid evenemang för att hjälpa oss att få fram vårt budskap.


Till nästa årsmöte söker vi flera ledamöter som är villiga att hjälpa till ett par timmar i månaden. Hur mycket arbete man kan bidra med, avgör man själv.


Ta kontakt med valberedningen och anmäl ditt intresse. Berätta lite om dig själv och vad du kan bidra med.

valberedningen@borrelia-tbe.se

Kontakt: foreningen@borrelia-tbe.se

Copyright @ All Rights Reserved