Bli medlem

Bli medlem - nu har vi gjort det enkelt!


Bli medlem i Borrelia och TBE föreningen i Sverige och stöd föreningens vision att uppmärksamma och sprida kunskap om fästingburna sjukdomar och prevention mot dessa och att verka för att de som smittats av fästingburna sjukdomar ska få säker diagnos, verksam behandling och adekvat vård baserat på gemensamma riktlinjer för hela landet.


Då får du också tillgång till föreningens Facebookgrupp, en medlemssida med en massa information bara för medlemmar, medlemsrabatter, du har möjlighet att få personlig information av föreningens kontaktpersoner, medlemsmöten och träffar. 

Betala in din medlemsavgift

Föreningens swish nummer: 123 308 83 17

Plusgirokonto: 165 18 27-6

Bankgiro: 5921-6770.

Utlandsbetalning:

IBAN SE73 9500 0099 6042 1651 8276,

BIC NDEASESSÅrsavgifter: 
300 kr för fullvärdig medlem

200 kr för pensionär och student

200 kr för familjemedlem

100 kr för stödmedlem


Skicka ett e-mail till medlem@borrelia-tbe.se med namn, adress, telefonnummer och e-mailadress

när du betalat, tack! 


När ni betalt medlemsavgift får du snart ett brev via posten med medlemsbevis och

kontaktuppgifter till kontaktpersonerna samt lösenord till medlemshemsidan.

Har du uppgett din e-mailadress kommer du också få en inbjudan via e-mail till medlemsgruppen

på Facebook.


Varmt välkommen!


Se till att föreningen har din rätta e-mailadress.

Vi i föreningen vill spara miljön och portopengar så ny information kommer ut via e-mail.

Maila medlem@borrelia-tbe.se om du har ny e-post adress eller är osäker på att vi har er e-post adress.