Litteratur

BORRELIA - TBE - RICKETTSIA - ANAPLASMA/ERLICHIA - BABESIA - BARTONELLA - NEO-ERLICHIA - TULAREMI - BORRELIA MIYAMOTOI

Litteratur om fästingburna infektioner

Lyme Disease - medical myopia and the hidden global pandemic: A guide to navigating the labyrinth of diagnosis and treatment Paperback – 31 Jul 2019
by Bernard Raxlen (Author), Allie Cashel (Contributor)


Borrelia är en av de snabbast växande vektorburna sjukdomarna i världen och i städer med regelbundet resande populationer bör betraktas som hög risk att få det men det finns en liten medvetenhet om problemet bland patienter eller läkare. 
Baserat på år med att diagnostisera och behandla detta växande problem i NY City, tillhandahåller Dr Raxlen tillsammans med "expert patient" Allie Cashel och ett team av internationella bidragsgivare en karta för personer som misstänker att de har smittats och gått vilse i den "medicinska labyrint" av borrelia och andra fästingsburna sjukdomar och letar efter en diagnos och lämplig behandling. Genom att lyfta fram de svårigheter som de drabbas av, strävar Raxlen för att öka förståelsen av borrelia epidemin över hela världen och hur patienterna kan få tillförlitlig och effektiv diagnos och behandling.

TBE BOKEN

Detta är en unik bok med en samling angelägna berättelser om hur TBE drabbar människor som får denna fästing- burna hjärninflammation.

Vi som har skrivit detta är inga författare och vi har inte tagit hjälp att redigera våra texter, för vi vill att de ska tala för sig själva på två sätt. Dels genom sitt innehåll men också genom våra formuleringar, våra ordval och den ibland bristande logiken, oredan. Allt detta för att visa hur sjukdomen påverkar både hjärnans och handens funktioner. Det är i textens oreda som virrvarret av våra tankar tar gestalt och ger uttryck för hur vi har det.

Alla som är medförfattare har sina egna syften med att deltaga och var och en ansvarar för sin text. Det vi har gemen- samt är att vi vill komma till tals, vi tror att våra berättelser ger röst åt en grupp av människor, som blir allt fler. En tredjedel av de 200 – 400 som varje år drabbas av TBE i Sverige får allvarliga följder av sjukdomen, vanligast är en hjärntrötthet som för många i grunden förändrar förutsättningarna för våra liv.

Nu kan läsare få ta del av våra röster. Det har varit en kamp för många av oss att få ihop en läsbar text utav en kaotisk period i våra liv. Det är texter som kommer att drabba dig som läsare. Det är gripande människoöden, bitvis kommer du inte att tro hur stor okunskap vi har mött.

Vi har också fått djup förståelse och starkt stöd, inte minst av våra anhöriga. Detta är lika mycket en bok till dig som lever nära någon med TBE-diagnos, som den är skriven för just dig som drabbats. Det finns ett ljus i tunneln, även om det ibland kan upplevas som svagt. Vi ser en ljusglimt i att vi kan känna igen oss i varandras berättelser, vi har något gemensamt att berätta.

TBE är en diagnos som saknar botemedel. Och hur känns det? ... Tänk dig in i känslan av att vara riktig sjuk, med en sprängande huvudvärk, feber, svårt att hålla balansen och att du i detta tillstånd möts av ett kortfattat besked: ”Det finns inget att göra, det får läka ut av sig själv och det kan ta tid, det kanske aldrig går över.” – känn på den!

Hur många som drabbas av TBE nästa år beror bland annat på hur sträng vintern är. Det kan variera kraftigt, så sent som 2014 var det ”bara” 178 personer men 2018 var det 385 och 2017 var ett rekordår med 391 personer. Det finns mycket bra statistik hos Folkhälsomyndigheten.

Boken får en fortsättning, den finner du i vårt efterord. Där finns adresser dit du kan vända dig för att hitta mer infor- mation, bidra med din berättelse eller bara ställa frågor som vi kan ta upp när fortsättning följer. Det steget kan bli ännu en bok, en blogg eller något annat som ger oss en mötesplats där fler kan dela med sig. Vi vet också att det börjar komma allt mer kunskap och nya erfarenheter om hur livet med TBE kan bli lättare att leva. Läs mer sist i boken, när du har tagit del av några av våra berättelser.


När livet kommer emellan  -Bok om TBE

2004 av Gudrun Björklid


Om ändrade livsvillkor efter en fästingsburen hjärninflammation (TBE)

Alla har vi planer och önskningar för framtiden. För de flesta finns möjligheter att förverkliga dem, men "när livet kommer emellan" blir inget som det var tänkt.


Gudrun Björklid, psykolog, drabbades 1991, vid 49 års ålder, av fästingburen hjärninflammation, TBE. Här berättar hon om hur sjukdomen drabbade henne, och om hur livet drastiskt förändrats. Hon fick främst skador i hjärnstammen, vilket gav en bestående överretningsreaktion. Alla sinnesintryck förstärktes och upplevdes som kaotiska. Genom långvarig träning förbättrades tillståndet, men hon är långt ifrån återställd.

The Lyme Disease Solution

by Kenneth B. Singleton M.D.


Dr. Singleton är en borrelia kunnig läkare (LLMD). LLMDs behandling av borrelia och dess co-infektioner som: babesia, bartonella och erlichiosis/anaplasma presenteras. Vad är bra med denna bok är att han integrerar antibiotika och andra läkemedel med alternativ medicin och kost (han presenterar sin borreliadiet i flera faser). Han har specialiserat sig på behandling av borrelia i 10 år och är medlem i ILADS (International Lyme och associerade Disease Society).

Krank nach Zeckenstich: Borreliose erkennen und wirksam behandeln

9. Juni 2008 av Petra Hopf-Seidel


Är ännu efter några år en verkligt aktuell bok som går igenom de flesta symtomen och berättar ingående om behandling. På tyska.


Why Can't I Get Better? Solving the Mystery of Lyme and Chronic Disease

2013 av Richard Horowitz


Den totala guideboken speciellt om man behandlats ett tag och ej lyckats nå till total hälsa. Han tar också upp en massa olika symtom patienter kan ha samtidigt som infektionerna och hur man behandlar dem.


Från en av USAs främsta ILADS läkare kommer en banbrytande bok om diagnostisering, behandling av borrelia och co-infektioner där han skalar bort de lager som kan leda till kronisk sjukdom. 


Du kanske inte vet att du har borrelia? Det kan härma varje sjukdomsprocess inklusive kroniskt trötthetssyndrom, fibromyalgi, autoimmuna sjukdomar som MS, psykiatriska tillstånd som depression och ångest, och orsaka betydande problem med minne och koncentration samt härma tidig demens.

Det kallas den "stor imitatören", och dålig testning, kombinerat med en trångsynt pågående debatt som ifrågasätter kronisk infektion gör det svårt näst intill omöjligt för effektiv vård.


I ett fält där antalet fall ökar exponentiellt runt om i världen och har Dr Horowitz behandlat över 12000 patienter som gjort utomordentliga framsteg. Hans plan representerar ett avgörande paradigmskifte. I denna bok bryter Dr Horowitz ny mark med en 16 punkt differential diagnostisk karta, grunden för hans revolutionerande borrelia behandlingsplan och en övergripande strategi för behandling av all kronisk sjukdom.


I boken täcker han in symtom av samtidiga infektioner, inklusive immun dysfunktion, sömnstörningar, kronisk smärta och neurodegenerativa sjukdomar.

Han presenterar en unik funktionell och integrativ vårdmodell, baserad på den mest aktuella vetenskapliga forskningen.

Cure Unknown: Inside the Lyme Epidemic

by Pamela Weintraub


En banbrytande och kontroversiell berättande utredning av vetenskap, historia, medicinska politik och patienternas erfarenheter av borrelia. En bok av en vetenskapsjournalist vars hela familj insjuknade.


Pamela Weintraub målar en nyanserad bild av den intensiva kontroversen och förlamande osäkerheten kring borrelia och belyser en av de mest argsinta medicinska tvister som rasar idag. Hon avslöjar också hennes personliga odyssé genom landet Lyme efter att hon, hennes make och deras två söner blev allvarligt sjuka med sjukdomen början på 1990-talet.


Från mikroben som orsakar infektionen och definitionen av sjukdomen, längd och typ av behandling och den typ av utövare som behövs är borrelia en grogrund för påstående. Då CDC uppskattar att ca 200.000 nya fall av borrelia per år så är den den snabbast spridda smittsamma sjukdomen och överträffar både AIDS och tuberkolos. Eftersom inadekvata blodprovs tester och att inte alla patienter uppvisar utslag vid fästingbett så är läkarkåren oförmögen och ovillig att diagnostisera borrelia. När en gång de behandlingsbara infektionerna blir kroniska så sprids smittan i kroppen obevekligt och står inför en invalidisering som inte kan botas.


Weintraub avslöjar varför borrelia epidemin har fått explodera, varför patienter avfärdas, och vad som kan göras för att öka medvetenheten inom det medicinska samfundet och hitta ett botemedel. Den mest omfattande bok som någonsin skrivits om det förflutna, nutid och framtid, exponerar detta tickande klocka av en rasande epidemi.

Healing Lyme: Natural Healing and Prevention of Lyme Borreliosis and Its Coinfections

2005 av Stephen Harrod Buhner 

 

Healing Lyme undersöker den ledande, veten-skapliga forskningen om Borrelia infek-tion, dess tester och behandlingar, och beskriver de mest potenta växtbas-erade läkemedel och kosttillskott som erbjuder hjälp--antingen ensamt eller i kombination med antibiotika-- för att förebygga och läka sjukdomen. Det är den grundläggande guiden till Borrelia infektion och dess behandling.

Herbal Antibiotics, 2nd Edition: Natural Alternatives for Treating Drug-resistant Bacteria

2012 av Stephen Harrod Buhner

 

Örter som kan användas som naturlig antibiotika

Healing Lyme: Natural Healing of Lyme Borreliosis and the Coinfections Chlamydia and Spotted Fever Rickettsiosis

2015 av Stephen Harrod Buhner

 

Uppdaterad bok som också går igenom co-infektioner som babesia, bartonella, mycoplasma, anaplasma, and ehrlichia.


La Vérité sur la maladie de Lyme

av Professor Christian PerronneBorrelia, detta märkliga infektion som utlöses av ett fästingbett, kan orsaka hudsjukdomar, artrit och upp till neurologiska skador. Varför patienter är de ofta åt sitt lidande? Vilka frågor relaterade till denna sjukdom? Var är forskning på bakterier i fråga? Varför gör vi inte mer effektivt denna sjukdom så att terapeutiska lösningar finns?

Professor christian perrone, läkare och berömda forskare, först ha infört det offentliga myndigheter, säger i denna bok av tydlig och exakt allt som vi vet idag av denna sjukdom och hur botemedlet. Han reagerar även på flera frågor från de, fler och fler, som drabbas av denna sjukdom. Den här boken bidrar också till att bättre förstå och kunna bota denna uppsättning dåligt kända sjukdomar på grund av infektioner dold, som borrelia.


Professor Christian Perronne är prefekt Infektionssjukdomar vid Universitetssjukhuset Raymond Poincaré i Garches, Medicinska fakulteten Paris-Ile de France West. Han var ordförande i flera medicinska och vetenskapliga organ, inklusive College of Teachers av smittsamma och tropiska sjukdomar. Han var vice ordförande i en grupp av experter på immunisering i Oms.


Kontakt: foreningen@borrelia-tbe.se

Copyright @ All Rights Reserved

NYHETER

Nyheter 2021

-CDC Smittskyddsinstitutet i USA uppdaterar sina borrelia-siffror. De uppskattar nu 476,000 fall per år -- högst någonsin. Här är CDC-rapport

Nyheter 2020

-Ny forskningsstudie visar att borreliainfektion förändrar immunförsvaret så att

det attackerar de friska cellerna i människokroppen istället för borrelia bakterierna.

Borreliabakterierna har visat sig stoppa kommunikationen mellan dendritceller och T-celler , vilket normalt signalerar för ett svar mot utländska inkräktare.

Studien, utförd av forskare vid Johns Hopkins Lyme Disease Clinical Research Center ,

Läs mer här


-Studien finner att fästingar väljer människor framför hundar när temperaturen stiger

Forskarna lade en människa i en låda, en hund i en annan och såg vilka fästingarna föredrog

Läs mer här


-Professor Mark Soloski från Johns Hopkins University presenterade forskningen från SLICE studien och de ser att de personer som inte blir bättre på standardbehandlingen mot borrelia utan får långvarig borrelia, de har ett annorlunda svar från sitt immunsystem, de har speciellt tittat på hur T-cellerna reagerar. De vet ej varför ännu, men deras immunsystem skiljer sig mot de som blir friska.

I allmänhet verkar patienter med mildare symtom ha normala vita blodkroppar och levernivåer, medan patienter med fler symtom uppvisar låga lymfocyter (en typ av vita blodkroppar) och högre levernivåer. Dessutom har JHU-forskarna funnit att ett signalprotein särskilt T-cellkemokinet som kallas CCL19, förblir förhöjt i gruppen patienter som inte förbättras efter standardbehandling för borrelia. Hos 70-90% av patienterna som blir friska  efter behandlingen började CCL19-nivåerna återgå till normala 3-4 veckor efter behandlingen. Hos de långvarigt sjuka förblir CCL19 förhöjd ett år efter behandlingen.

Professor Soloski sa att det onormala immunmönstret de har sett hos patienter verkar vara förutsägbart för långvarigt sjuka i borrelia "som ett fingeravtryck." Forskarna spekulerar i att de förhöjda CCL19-nivåerna är ett resultat av en pågående immundriven reaktion.

Läs mer här


-Professor Monica Embers från Tulane University forskning förklarar hur Borrelia spirocheter aktiverar immunsuppression. Hennes forskning har noterat ett mönster där ett tidigt robust immunsvar (B-cell) svar förutsäger bättre kliniska resultat, medan fler patienter med kronisk borrelia har indikationer på nedsatt immunsvar. Läs mer här


-Yale-forskare har upptäckt ett protein som hjälper till att skydda människor från borrelia infektion, ett resultat som kan hjälpa till att diagnostisera och behandla denna infektion. Fikrig och hans kollegor undersöker om personer med högre nivåer av proteinet PGLYRP1 kan vara mindre mottagliga för infektion av  B. burgdorferi , vilket skulle hjälpa till att förklara varför vissa infekterade individer har bättre resultat. "Att stimulera människors förmåga att göra mer av detta protein kan hjälpa till att bekämpa infektioner", säger forskarna.

Läs mer här


-Dr Horowits: Dapsone + doxycyklin + rifampin mycket effektivt för kronisk borrelia med co-infektioner som bartonella och babesia Läs mer här


-Genomgång av de alternativ och terapier som cirkulerar  för borrelia-patienter med co-infektioner. Här underbyggt med statistik.

Läs här


-Fästingar gömmer sig gärna bland fallande löv Läs här 


-Vitlök skyddar mot fästingar enligt studie Läs här 


-Brev till alla vårdcentraler m fl i Sverige Läs här 


-I Sofias Änglar-

Läkarna sa att Robin led av psykisk ohälsa – blev förlamad av borrelia Läs här 


-Olika infektioner fästingen har manipulerar fästingens beteende Läs här


-Några fler kändisar har fått borrelia: 

Bella Hadids Läs här

Amy Schumer Läs här


-Fästingsäsongen 2020: Allvarliga sjukdomen glöms bort i pandemin Läs här


-THE NEED FOR AN ALTERNATIVE TO CURRENT ANTIBODY-BASED LYME DISEASE DIAGNOSTIC TESTS

by Timothy J. Sellati, Ph.D., Chief Scientific Officer, Global Lyme Alliance Läs här


-Medlemsträff  för att fira föreningens 15 år jubileum är flyttat till 30 april-2 maj 2021 Läs mer på sidan om Medlemsträffar


-EPA har godkänt nootkatone, som finns i cederträ och grapefrukt. Det avvisar fästingar, myggor och andra farliga insekter i timmar, men är säkert nog att äta. Läs mer här

- Brev till Läkartidningarna från föreningen Läs här på sidan


-Fästingbett orsakade 3 sjukdomar hos äldre kvinna

Läs mer här


-Borrelia burgdorferi hittades i bröstmjölk Läs mer här


-Varmare klimat lockar springande fästing från Afrika Läs mer här


-5 saker du inte visste om fästingar2020 riskerar att bli ett rekordår för fästingar i Sverige.  Läs mer här

-TBE-smittade Emil låg ett halvår på sjukhus Läs mer här 


-TBE utbrott pga opastöriserad ost i Frankrike

Läs här 


-Fästingparasiten babesia ökar i Sverige

Läs här


-Mild vinter = många fästingar Lyssna här


-Nyhetsbrev från North Tick ett forskningsprojekt Läs har på första sidan

Läs om projektet här


-Föreläsning om Babesia i sept i Lund Läs här

-Varannan fästing bär på borreliabakterie i södra Finland Läs här 


-En oväntad konsekvens av coronapandemin är att vi troligtvis kommer få se ett ökat antal TBE-fall det här året och nästa år.Läs här


-Hur skiljer jag tecken och symtom på akut borrelia-sjukdom från COVID-19? Läs här (engelska)


-Fårmjölk nytt sätt kartlägga fästingar med TBE-smitta. Läs här

-Azlocillin kan vara den potentiella läkemedelskandidaten mot svårbehandlad Borrelia burgdorferi sensu stricto JLB31 Läs här (engelska)

-Fästingar finns nu över hela landet och risken att drabbas av borrelia om man blir fästingbiten är nu lika stor var man än befinner sig i Sverige. Läs här 

-I år fyller föreningen 15 år


-Justin Bieber drabbad av borrelia och körtelfeber. Läs här 


-Den svenska sommarplågan fästingen brukar gå i dvala på vintern. Men när vintrarna blir milda, som den vi har nu, kan de ibland vakna i förtid. Läs här

Nyheter 2019

-Första fallen av miyamotoi-borrelios med meningit i Sverige

Miyamotoi-borrelios är en typ av återfallsfeber som orsakas av bakterien Borrelia miyamotoi. Läs här 


-Mycket borrelia hos taigafästingar i Norrbotten. Läs här 


-Professor: Parasitstekeln ger hopp om att fästingen kan bekämpas. Läs här


-Vilka bakterier som sprids av fästingar påverkas av fukthalten i miljön Läs  här


-Hade borrelia – ordinerades sjukgymnastik. Läs hela artikeln här


-Nätläkare misstog borrelia för utbrändhet. Läs hela artikeln här


-Tv-bagaren drabbad av livsfarlig sjukdomSébastien Boudet: han drabbades av den livsfarliga fästingsjukdomen TBE. Läs  här 


-TBE-fallen ökade på Gotland i sommar SVT Nyheter.

-Svante berättar om TBE-sjukdomen i ny bok – ”fruktansvärt”.Läs  här


- Oli Bragason, 48, fick TBE, fästingburen hjärninflammation.
I dag är han helt beroende av andras hjälp. Läs här


-Hob håller fästingarna borta från hunden med kokosolja. Läs hela artikeln här


-Dessvärre verkar nu den fruktade Tajgafästingen sprida sig i norra Sverige.Fästingen kan bära med sig en farligare typ av TBE-virus, och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har startat en ny insamling av fästingar för att få mer information om deras utbredning i norr. Läs här


-ALMEDALEN 2019 Borrelia och TBE föreningen har varit i Almedalen i sommar och pratat med olika inom vårdsektorn, politiker mm samt spridit information och bla satt upp varningsskyltar som de som finns i tyska skogar, detta uppmärksammades och ordförande Janna Strandli blev intervjuad om fästingsproblemet Lyssna här


-Vad fästingsaliv gör för människokroppen. Fästingar använder sin saliv för att skapa en "sjö av blod" inuti sina värdar. Läs hela artikeln här (engelska)

-Fästingburna sjukdomen babesios ökar. Läs här


-Forskare efterlyser ovanliga fästingar. Skicka in. Läs hela artikeln här


-Disulfiram (Tetraethylthiuram Disulfide) vid behandling av borrelia-sjukdom och babesios: Rapport om erfarenhet i tre fall Läs här (engelska)

Nyheter 2018

-Fästingbakterie kopplas till ögonsjukdomTyfusliknande så kallade rickettsiabakterier som sprids av fästingar kan vara en förbisedd orsak till en del fall av hittills oförklarad inflammation inuti ögat, uveit. Läs hela artikeln här


-Ordförande Janna https://www.expressen.se/tv/nyheter/det-ar-svart-att-blir-av-med-borrelia/

Nyheter 2017

-En ny fästingart som kan sprida flera sjukdomar till människa och en dödlig hundsmitta har hittats i Danmark och Sverige. Läs här 


-Fick allvarligt hjärtfel av borrelia Läs  här


-Rickettsia helvetica utbredd i Sverige Läs r